top image

אישור היעדר חובות לטאבו

אישור היעדר חובות לטאבו

אישור היעדר חובות לטאבו

סעיף 324 א' לפקודת העיריות [נוסח חדש] קובע כי "לא תירשם בפנקסי המקרקעין כל העברה של נכס, אלא אם הוצגה לפני הרשם, או לפני עוזר הרשם, תעודה חתומה בידי ראש העיריה, המעידה שכל החובות המגיעים לעיריה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס עד ליום מתן התעודה והנובעים מהוראות הפקודה או מדין אחר -סולקו במלואם או שאין חובות כאלה". הוראות דומות מצויות בצו המועצות המקומיות, ובצו המועצות האזוריות. הוראה דומה מצויה בהוראת סעיף 10 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, ביחס לחוב היטל השבחה לוועדה המקומית לתכנון ובניה. הוראות אלה נועדו להבטיח, שבעלים או חוכר לדורות של נכס, לא יעביר את הבעלות או את החכירה לדורות בו לקונה, כל עוד הוא חייב תשלום לרשות המקומית, בגין אותו הנכס. ללא אישור הרשות המקומית, לא ניתן לרשום זכויות בנכס מקרקעין, בפנקס המקרקעין (הטאבו).

בדיקת הרשות המקומית להיעדר חובות

על מנת שהרשות תוכל להוציא אישור זה, עליה לבדוק היטב, כי כל התשלומים והחובות שצבר המבקש – שולמו. כך, נדרשת הרשות המקומית לבדוק לגבי תשלומי ארנונה, קנסות, אגרות והיטלים. מועצות אזוריות לעיתים בודקות כי על המבקש לא רובצים חובות כלפי הוועד המקומי. בדיקת הרשות המקומית, ומתן אישור להיעדר חובות, מהווים מנגנון גביה אפקטיבי, פשוט ונוח, שאינו מצריך השקעה רבה של כספי ציבור. יצויין כי חלק מהרשויות דורשות תשלום כספי, בגין הנפקת האישור האמור.

אישור מקוון היעדר חובות

בשנת 2021, יצרה הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים, ממשק מקוון להעברת אישורי עירייה, לצורך רישום עסקה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)​. במסגרת הממשק הממוחשב, יעבירו העיריות שהצטרפו לשירות, אישור היעדר חובות ישירות ללשכת רישום המקרקעין. בכך, יתייתר הצורך בצירוף אישור היעדר חובות לטאבו, במסגרת הגשת בקשות לרישום עסקה.

סירוב למתן אישור היעדר חובות לטאבו

לעיתים, הרשות המקומית מסרבת לתת אישור היעדר חובות. לעיתים, הסירוב נובע מחוב של האדם לרשות, אולם במקרים אחרים מדובר בניסיונות של הרשות המקומית לקבל לידיה כספים, ללא הצדקה. כך לדוגמה, דרישה לתשלום חוב, שחלה עליו התיישנות; דרישה לתשלום ארנונה, עד סוף שנת המס, מראש (ולא לחודשים ספורים בלבד); דרישה לתשלום חוב מהבעלים, ולא ממחזיק הנכס החייב; כאשר  המעביר מבקש להעביר חלק מנכס, אולם הרשות דורשת תשלום בגין כל הנכס; כאשר המעביר הוא נאמן בפשיטת רגל, מפרק, או כונס נכסים במימוש משכנתא, והחובות הם של הבעלים של הנכס ולא שלו; ועוד מקרים.

משמעות סירוב למתן אישור היעדר חובות

אישור היעדר חובות נדרש בהליך ביצוע עסקת המקרקעין. במסגרת גיבוש העסקה , מתחייב בעל הנכס כי יש בידיו את כלל האישורים הנדרשים, כי אין חובות על הנכס, וכי אין כל מניעה לבצע את העסקה. ככל שמתגלה כי הצהרה זו איננה נכונה, והרשות המקומית מסרבת לתת אישור היעדר חובות, העסקה עשויה להתפוצץ ולגרור הפסדים ונזקים כספיים לצדדים. מניסיוננו, בסבירות גבוהה היא תוליך את הצדדים לעסקה, ישירות אל בית המשפט.

ליווי של עורך דין מקרקעין

לעסקת מקרקעין או נדל"ן, יש להיערך מראש, בכובד ראש וברצינות. לקראת מכירת דירה, על המוכר לוודא שכל החובות והתשלומים לרשות המקומית ולוועדה המקומית לתכנון ובניה שולמו, ואין כל דרישה ו/או הליך משפטי, שעלול לעכב את העסקה המבוקשת. לצד רוכש הדירה, מומלץ לוודא כי חוזה מכר דירה ייקבע בפירוש את האחריות של מוכר הנכס להשגת כל האישורים, את התקופה בה יידרש להמציא את האישורים, ואת הסנקציות באם לא ייעשה כך. המלצות אלה, הנן רק חלק קטן מהתועלת שבליווי עורך דין מקרקעין, כבר מתחילת תהליך.

עורך דין מקרקעין מומחה

המומחיות הנדרשת מעורך דין מקרקעין, והפסיקה העיקבית של בתי המשפט באשר לאחריות עורך הדין, מציבות רף מקצועי גבוה. אלו מדגישים את החשיבות והצורך בבחירת עורך דין מיומן, מקצועי, המתמחה ובקיא בדיני מקרקעין, מיסוי מקרקעין, ודיני התכנון והבניה. בדיני מקרקעין, אין מקום ל"סמוך", ל"חפיף" או ל"יהיה בסדר". אין גם תחליף לניסיון של עורך דין, שעשה כבר אלפי עסקאות במקרקעין. למשרד וולר ושות' ניסיון עשיר בייעוץ וייצוג לגורמים הפעילים בתחום המקרקעין והנדל"ן, לרבות אנשים פרטיים, יזמים, וועדי בתים, שותפויות עסקיות וחברות פרטיות. נשמח לסייע גם לכם, ולשמור על האינטרסים שלכם. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר