top image

למה צריך צוואה ?

מס רכישה

צוואה היא מסמך משפטי, כל אמירה או בקשה של אדם, אשר מבקש שתתמלא או תבוצע לאחר מותו. לרוב, תוכנה של הצוואה עוסק ברכוש אותו השאיר המנוח, וחלוקתו בין יורשיו, אולם פעמים רבות ניתנות בצוואה הנחיות והתניות, בנושאים שונים.

במקרה בו לא נכתבת צוואה, אזי לאחר מותו של האדם, יעבור רכושו ליורשיו החוקיים (היורשים שנקבעו בחוק הירושה, התשכ"ה- 1965), על פי מעגלי הקרבה לנפטר. אולם זו ברירת המחדל: אם סדר יורשים זה אינו מקובל או אינו רצוי (לדוגמה – ידועים בציבור, ילדים מחוץ לנישואים, נישואים שניים בהם לאחד מבני הזוג ילדים משלו, עסק משפחתי, נכסים מרובים, הורשה של נכסים ספציפיים לקרובים או לאנשים אחרים שלא בהתאם להוראות חוק הירושה, מצבם הכלכלי של היורשים העתידיים, "איזון משאבים" שבוצעו במהלך השנים, מתנות שהוענקו, צאצאים קטינים, סכסוכים משפחתיים וכיוצ"ב) – הדרך היחידה לסטות ממנו היא כתיבת צוואה.

כשהנפטר משאיר אחריו צוואה חוקית וברורה, מרבית הסיכויים שהצוואה תכובד. אולם במצב בו הנפטר הותיר צוואה שאינה ברורה, צוואה שאינה עומדת בהוראות הדין, שמנשלת בבירור את יורשיו הטבעיים, או שיש חשש באשר לכשירותו וכשרותו של המצווה – צצים "סכסוכי ירושה". סכסוכים אלו מערבים, במרביתם של המקרים, הן את רכושו של הנפטר, והן את כל המשקעים, המתחים והקונפליקטים המשפחתיים מהעבר. בחלק מן המקרים, היורשים מצליחים להגיע להבנות ביניהם ולחלק את הרכוש בהסכמה. אך במקרים אחרים, מתחילים "קרבות ירושה". סכסוכים אלה, מפרקים וקורעים משפחות, פשוטו כמשמעו.

 

סוגי הצוואות

החוק בישראל מכיר, נכון להיום, בארבעה סוגים שונים של צוואות, בלבד.

  • צוואה בכתב יד: כתובה כולה בידי המצווה, וחתומה בחתימתו ובכתב ידו. על פי סעיף 19 לחוק הירושה, הצוואה צריכה לשאת את תאריך עריכתה, גם הוא בכתב ידו של המצווה.
  • צוואה בפני עדים: נעשית בכתב, נושאת תאריך, נחתמת על ידי המצווה בפני שני עדים בגירים וכשירים, ערוכה בשפה שמובנת למצווה. על פי סעיף 20 לחוק הירושה, המצווה חייב להצהיר בפני העדים כי זו צוואתו, ובאותו מעמד חותמים גם העדים על הצוואה, על מנת לאשר שהיו עדים לעריכתה בידי המצווה. הצוואה יכולה להיות כתובה בכתב יד או מודפסת, אך החתימות חייבות להיות בכתב ידם של המצווה והעדים, ולהיחתם במועד עריכת הצוואה ולא במועד מאוחר יותר.
  • צוואה בפני רשות:  צוואה בפני רשות היא צוואה הנאמרת בעל פה או מוגשת בכתב בפני שופט, הרשם לענייני ירושה, חבר בית דין דתי או נוטריון. אם הצוואה נאמרת בעל פה היא מוקראת למצווה בידי הרשות, ובסופה יבואו הצהרה, חתימת הרשות ואישור הרשות על מועד עריכת הצוואה וכי הצוואה נערכה בידי המצווה.
  • צוואה בעל פה (צוואת "שכיב מרע"): על פי סעיף 23 לחוק הירושה, במקרה שהמצווה נמצא על סף מוות, או רואה עצמו במצב כזה, הוא רשאי לצוות, בפני שני עדים המבינים את שפת המצווה, ועליהם לרשום אותה בזיכרון דברים הכולל את תוכן הציווי, התאריך והנסיבות שהביאו לעריכתה. לאחר מכן יש להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. צוואה בעל פה בטלה לאחר 30 ימים, אם חלפו הנסיבות שהצדיקו את עריכתה והמצווה עודנו בין החיים.

 

טעויות נפוצות בכתיבת צוואה

מניסיון של עשרות שנים, אנו נתקלים במשרד בטעויות רבות, בכתיבת הצוואה. טעויות אלו, בסבירות גבוהה, יביאו לערעור על הצוואה, עד כדי פסילתה. מניסיוננו, אלו הטעויות הנפוצות בכתיבת צוואה:

  • צוואה הכתובה בכתב יד: פעמים רבות, צוואות מוקלדות על גבי המחשב, מודפסות, ולאחר מכן – נחתמות על ידי המצווה. אלא שחוק הירושה קובע כי הצוואה כולה חייבת להיות כתובה וחתומה אך ורק בכתב ידו של המצווה.
  • נוכחות הנהנים: אדם שהמוריש מעוניין לרשום אותו כנהנה בצוואתו, אינו יכול להיות נוכח בעת כתיבת הצוואה או לקחת חלק פעיל, במישרין או בעקיפין, בעריכתה. כך לדוגמה, אם הורה מבקש לערוך צוואה לטובת ילדיו, אסור שאותם ילדים ישתתפו, באופן כזה או אחר, בעריכת הצוואה או בניסוחה.
  • הגבלת היכולת לשנות בעתיד את הצוואה: תנאי בצוואה, בו המוריש לא יהיה רשאי לשנות את הצוואה בעתיד – אינו חוקי.
  • כשרות המצווה: במידה וקיים, או עלול להיות, ספק בכשרותו המשפטית של המצווה (דוגמת מצב רפואי או נפשי, דמנציה, סניליות, רקע פסיכיאטרי, נטילת תרופות, נטילת תרופות במסגרת טיפול במחלות קשות, תלות משמעותית בגורמים אחרים ועוד), רצוי מאד להצטייד בחוות דעת רפואית, עדכנית, שקובעת כי המצווה כשיר לערוך את הצוואה.
  • תנאים לא סבירים: המצווה רשאי להתנות את חלוקת הרכוש ליורשים בתנאים, כל עוד הם נחשבים לסבירים, וניתנים לביצוע באופן סביר.

 

הפקדת צוואה

הפקדת צוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה מבטיחה שלא יינתן, לאחר מות המצווה, צו ירושה או צו קיום צוואה תוך התעלמות מהצוואה שהשאיר. אדם המבקש להפקיד צוואה צריך להגיע אישית ללשכת הרשם לענייני ירושה שבאזור מגוריו, בצירוף הצוואה המקורית, ת.ז ושובר לתשלום. מי שהפקיד בעבר צוואה לא יהיה רשאי להפקיד צוואה נוספת, אלא אם קודם לקח בחזרה את צוואתו הקודמת. הצוואה נשמרת בכספת, ורק המצווה עצמו יכול לקבל אותה בחזרה, עד יום מותו. רק לאחר פטירתו של המצווה, ניתן לברר פרטים על אודות צוואות שהופקדו.

 

עורך דין לכתיבת צוואה

במהלך למעלה מ-40 שנות עריכת דין, ערך וליווה עו"ד פנחס וולר אלפי לקוחות, שהכינו וערכו צוואות. יחד עם הלקוחות, ערך עו"ד וולר בירור מדויק לצרכיהם ורצונותיהם, שקל יחד עמם את התרחישים שונים, מיפה את מעגלי הקרבה המשפחתיים, הסטטוס האישי והמשפחתי של הילדים הבוגרים, יחסי הכוחות המשפחתיים, "טבלאות צדק" שנערכו במהלך השנים, והצליח לזכות באמונם של הלקוחות, מעל ומעבר לכל שירות עסקי או משפטי. עו"ד פנחס וולר משמש כמנהל עזבון, לבקשת הלקוחות או במינוי מטעם בתי המשפט, נותן עדויות ותצהירים במאות תיקים, מאמת מסמכים ותעודות, נוכח ומסייע למצווים וליורשים. כמשרד עורכי דין המתמחה בתחום, נשמח להעניק לכם את מיטב שירותי המשרד. צרו קשר, כבר עכשיו.

 

האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.