top image

שירותי נוטריון

עורך דין נוטריון בחיפה - וולר ושות'

נוטריון הוא עורך דין, אשר הוסמך על ידי משרד המשפטים, לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים מסוימים, על פי חוק הנוטריונים, תשל”ו – 1976. חתימת הנוטריון מהווה ראיה בפני בית המשפט או בפני רשויות אחרות, בכל הקשור למקוריותו של מסמך, לזהותו של האדם החותם על המסמך או כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. כאשר נדרש לתת תוקף משפטי למסמכים המשמעותיים ביותר בחיי האדם, אישור הנוטריון חיוני והכרחי. כאשר נדרשות מספר פעולות משפטיות (אימות חתימה, אישור אמיתות יפוי כח, אישור העתק של מסמך, אישור משכנתה לבנק, אימות הסכמי ממון, תרגומים ועוד) – מומלץ לבחור בעורך דין נוטריון, לקבלת השירותים באופן מקצועי, מהיר ויעיל, תחת קורת גג אחת.

נוטריון הנו מעין “פקיד המדינה”, שכן הוא מבטיח כי הליכים ומסמכים משפטיים, אכן התנהלו כדין וכי הם נכונים ואמינים. הנוטריון מעניק תוקף חוקי ומשפטי לפעולות אותן הוא מבצע. משכך, שכרו של הנוטריון קבוע בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל”ט-1978, והוא אינו ניתן לשיקול דעתו האישית של הנוטריון. כאשר התשלום הוא קבוע, בחירת הנוטריון על ידי הלקוח, צריכה להתבסס על האמינות, המקצועיות, הוותק והניסיון, ועל השירותים המשפטיים הנוספים והמשלימים, שניתנים במשרד עורך דין נוטריון.

עורך דין נוטריון בחיפה

וולר ושות’ – משרד עורך דין נוטריון, מעניק במשך עשרות שנים, שירותים משפטיים ונוטריוניים, לציבור הלקוחות בחיפה ובצפון. השירותים הנוטריוניים ניתנים ע”י עורך דין נוטריון פנחס וולר, אשר הוסמך עוד בשנת 1996 כנוטריון. כמו כל השירותים במשרד, השירותים הנוטריוניים ניתנים מסביב לשעון, באופן אישי, אמין, מיומן מקצועי, יעיל, וזמין. שירותי הנוטריון ניתנים במשרד, אולם במקרים מסוימים, בהתאם ובכפוף להוראות חוק הנוטריונים, הם יכולים להינתן בבית הלקוח, בבית האבות, בית חולים וכו’.

השירותים הנוטריוניים הניתנים

  • אישור נוטריוני לתעודת רופא, אימות חתימה של אדם ושל תאגיד, אימות חתימה של קטין, אישור העתק, אישור על תצהיר, ותעודת חיים.
  • עריכת צוואות נוטריוניות, המשמשת כראיה מספיקה בהליך משפטי, ללא צורך בראיות או מסמכים נוספים. עצם אימות הצוואה על ידי נוטריון, ושמירתה כראוי על ידי הנוטריון, מצמצמים את הסיכון לניסיונות לבטל את הצוואה ולסכסוכי יורשים.
  • אישור נוטריוני לעסקאות מקרקעין.
  • עריכה ואישור תצהיר והצהרה נוטריונים.
  • ייפוי כח נוטריוני, המעניק למיופה הכח הרשאה לבצע פעולות בשם מעניק ייפוי הכח.
  • אימות חתימה נוטריוני, לצורך נטילת משכנתא מהבנק או במקרה ונדרש אימות חתימה בשם חברה.
  • אישור תרגום נוטריוני למסמכים שונים, דוגמת תעודת לידה, תעודת נישואין, תעודת יושר, רישומים, תעודות השכלה וכו’.
  • אפוסטיל, שהנו הליך המבוצע על מנת לתת למסמך שנחתם בישראל תוקף במדינה זרה (דוגמת תעודת לידה, תעודת נישואין, תעודות יושר, תעודת בגרות ותארים אקדמיים וכו’). האישור ניתן על ידי נוטריון בלבד, ויוכר כמקורי במדינה בה הוגש.

אימות חתימה נוטריוני בחיפה

אימות חתימה נוטריוני נדרש לצורך מתן תוקף משפטי, חד משמעי ובלתי ניתן לערעור, בו מאשר הנוטריון כי החותם על מסמך, התייצב בפניו, זוהה על ידו, והוא אכן האדם החותם. הצורך באימות חתימה נוטריוני נקבע במספר חוקים שונים, על מנת לוודא שמסמכים בעלי ערך משפטי או כלכלי, יאומתו  ויאושרו בנוגע למקוריות שלהם, לאמיתות התוכן שלהם, לזהות הכותב או החתום עליהם. אימות חתימה נוטריוני, הוא אימות מוסמך המעניק תוקף חוקי ומשפטי למסמך שאותו הוא מאשר ומאמת, ורק לאחריו ניתן להתייחס למסמך כמקורי, אמין, אל התוכן שלו כאמיתי ומקובל, והוא אף מהווה ראיה קבילה בבתי המשפט. במילים אחרות,  למסמכים מסוימים נדרש אימות חתימת נוטריוני, וכל חתימה אחרת של עורך דין – אינה קבילה ואינה תקפה.

עורך דין נוטריון פנחס וולר, מבצע אימותי חתימה נוטריוני, בהתאם לדרישות החוק וכללי האתיקה. שירותים אלו מצטרפים למגוון השירותים המשפטיים הניתנים במשרד עו”ד וולר ושות’, על מנת להבטיח מענה וליווי משפטי מקצועי, אמין וזמין, תחת קורת גג אחת, המותאם לצרכיו של הלקוח. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים