top image

פרסום משרד הפנים – ניוזלטר 10/2021

משרד הפנים מחוז דרום - ניוזלטר אוקטובר 2021

פרסום משרד הפנים – מחוז דרום, ניוזלטר מס’ 10/2021:

המועצה המקומית ערערה בנגב, ביצעה מספר פרויקטי תשתית, בהיקף של 10 מלש”ח

המועצה המקומית ערערה בנגב, החלה בהקמה וביצוע של ריבוד תשתיות, גינון לאורך רחובות ראשיים, הצללות במרחבים הציבורים ומרכז הפעלה לשעת חירום, בהיקף של למעלה מ-10 מיליון ש”ח. פרויקטים אלו נעשה בעזרת חברת “ערים חברה לפיתוח עירוני”, שפועלת במקצועיות, ולשביעות רצון בגורמים ברשות. התקשרות עם חברה ממשלתית מאפשרת גמישות, שיפור הביצוע, הבטחת איכות וקיצור לוחות זמנים.

משרד וולר ושות’ מלווה בשנים האחרונות, מספר רשויות מקומיות, ביישום החלטות הממשלה מס’ 922 ו-2397, וכן באופן שוטף. אנחנו עושים מאמצים, יחד עם המועצות, להגדיל את תחומי הפיתוח הכלכלי, את המרחב הציבורי, את התשתיות, את ההזדמנויות, ואת הכלים. אנחנו מעניקים לרשויות ידע וניסיון משפטי, בשילוב של “ניסיון מהשטח”. ניסיון ארוך שנים בניהול בכיר בתחום הרשויות המקומיות, הבנה, ידע מקצועי רב-תחומי, וניהול סיכונים. שילוב שני התחומים, מאפשר לתת ללקוחות שירות מעולה, זמין ונגיש. אז כשיוצא פרסום משרד הפנים, על פרויקטים שאנחנו יזמנו, וקובע שהפרויקטים משמעותיים ומייצרים שינוי, אנחנו לא צריכים להוסיף אף מילה (חוץ מ- צרו קשר, כבר עכשיו).
שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים