top image

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך תעודת הסמכה ומינוי פנחס וולר

אם אתה זקוקים לעורך דין ייפוי כח מתמשך או שוקלים לערוך ייפוי כוח מתמשך, נשמח להיפגש עמכם ולסייע לכם. אנו במשרד עורכי דין וולר ושות’ מתמחים בייפוי כח מתמשך. עם נסיון של למעלה מ-40 שנה, אלפי לקוחות מרוצים, תקדימים משפטיים – נוכל לסייע גם לכם. 

 

מה תפקידו של עורך דין ייפוי כח מתמשך?

עורך דין ייפוי כוח מתמשך הוא עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי. רק הוא מוסמך, על פי חוק, לערוך ייפוי כוח מתמשך. עורך הדין, לאחר ישיבות הכנה וישיבות ליבון צרכים (ולעיתים אף לאחר בדיקת כשירות רפואית), יערוך את מסמך ייפוי הכוח המתמשך, בהתאם להוראות הממנה. המסמך, כולל ההנחיות המקדימות, ידריכו את מיופה הכוח כיצד עליו לפעול בעניינים שנכללים בייפוי הכוח.

בנוסף, תפקידו של עורך דין ייפוי כוח מתמשך לסייע בידי מי שמונו להיות מיופי הכוח, להדריך אותם ולסייע בידיהם לממש את המנדט שניתן להם. עורך הדין משמש כתובת מקצועית, וביכולתו לפנות לגורמים שונים, לתת חוות דעת ועוד.

 

שאלות ותשובות

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המהווה חלופה למינוי אפוטרופוס. המסמך מאפשר לכל בגיר, שהוא כשיר וצלול, לקבוע כיצד ועל ידי מי, יטופלו ענייניו האישיים, כשלא יוכל לטפל בכך עוד. האדם בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו. תאונות, מחלות זקנה, דמנציה, מוגבלות נפשית או מוגבלות שכלית – כל אלה עלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם. על פי תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח. במסגרת מסמך זה, הממנה רשאי לקבוע מה יהיה תוקף ייפוי הכוח, באילו מקרים יופעל, מה תהיינה סמכויות מיופה הכוח, מה יהיו דרכי הפעולה ודרכי קבלת החלטות, מה יהיה מרחב שיקול הדעת, ובאילו מקרים מיופה הכוח יסיים את תפקידו. יפוי הכוח ייכנס לתוקף, במועד שבו הממנה לא יהיה מסוגל להבין בדבר, בעניין שלגביו ניתנו ההוראות.

מה ההבדל בין יפוי כוח מתמשך לבין צוואה?

מדובר על שני סוגי מסמכים משפטיים שונים, המשלימים אחד את השני: צוואה היא מסמך משפטי, המאפשרת לאדם בגיר, צלול וכשיר, להורות מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המאפשר לאדם להורות כיצד ייראו חייו, ומה ייעשה בו וברכושו, בחייו, במצבים בהם אין לו יכולת לקבל החלטות בצורה צלולה ועצמאית. במילים אחרות, מדובר על “צוואה בחיים“, וההחלטות שבו ייכנסו לתוקף במהלך חייו של עורך המסמך בלבד. כאשר האדם נפטר, פוקע תוקף ייפוי הכוח המתמשך. או אז, נכנסות לתוקף הוראות הצוואה, בכל הנוגע לחלוקת רכושו של המנוח.

ייפוי כוח מתמשך ואפוטרופסות מה ההבדל?

שני הבדלים עיקריים:

 • מי מקבל את החלטות? בייפוי כוח מתמשך, האדם הממנה נותן הנחיות למיופה הכוח, בעת היותו כשיר וצלול, מראש. כאשר יופעל ייפוי הכוח המתמשך, מיופה הכוח יוציא לפועל את בקשותיו והנחיותיו של הממנה. מנגד, באפוטרופוסות, בית המשפט הוא זה הממנה אפוטרופוס (לגוף, לרכוש או לשניהם), והאפוטרופוס הוא זה שיקבל את ההחלטות, יחליט ויקבע.
 • שלילת/ היוותרות כשרות משפטית. מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט, מנשל מהאדם את כשרותו המשפטית. מעמדו הופך באופן מיידי ל-‘חוסה’. משמע, האוטונומיה של אדם נפגעת והוא אינו יכול עוד לקבוע לעצמו את מהלך חייו, אלא אם יחליט בית המשפט אחרת. בייפוי כוח מתמשך, בידיו של מייפה הכוח, עדיין נשארות השליטה, הכשרות המשפטית והסמכות לקבל החלטות (ככל שהוא מסוגל לכך).

 

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין ייפוי כוח רגיל?

באופן כללי, מנגנון “ייפוי כוח” מהווה הרשאה משפטית, אשר ניתנת לנציג/שלוח (“מיופה הכוח”) מטעמו של הממנה/השולח (“מייפה הכוח”), במטרה שהראשון יבצע פעולות משפטיות מסוימות, בשמו או במקומו של מיפה הכוח. סמכויות אלו שואבות את כוחן מחוק השליחות, התשכ”ה – 1965, והן בעלות חשיבות רבה בענפי משפט רבים. כאשר הממנה מייפה את כוחו של אחר, לעניין מסויים או באופן כללי, רשאי המיופה לעשות פעולות אלו, בהתאם לרצונו של הממנה ובהתאם לשליחות שניתנה לו. לדוגמה, בדיני מקרקעין, מעניקים הצדדים ייפוי לעורכי הדין, לשם ביצוע פעולות משפטיות של רישום והעברת זכויות בנדל”ן, העברת כספים, דיווח לרשויות המס וכיוצ”ב.

המגבלה הגדולה ביותר בדיני השליחויות, הנה כאשר נפטר הממנה, או כאשר הוא אינו כשיר יותר. סעיף 14 לחוק השליחות קובע כי “השליחות מסתיימת בביטולה על ידי השולח או השלוח, וכן במותו של אחד מהם, בגריעת כשרותו או בפשיטת רגלו…” משמע, שכאשר הממנה אינו כשיר יותר מבחינה רפואית-משפטית, ייפויי הכוח שהעניק בעבר – בטלים, והוא אינו יכול לתת הוראות חדשות/ נוספות, כיצד ואיך לפעול במקומו. לפיכך, יצר החוק את “ייפוי הכוח המתמשך”, הקובע שאם האדם הבגיר, בהיותו צלול וכשיר, השאיר הוראות ברורות ב”מסמך ייפוי כוח מתמשך” (הערוך כדין ומאומת ע”י עורך דין שהוסמך לכך) – הוראות אלו יכובדו בעתיד, ולא יבוטלו, גם כאשר לא יהיה עוד כשיר.

 

סוגי ייפוי כוח מתמשך

קבלת החלטה על כתיבת ייפוי כוח מתמשך, אינה מחייבת העברת מלוא הסמכויות והעניינים לידי מיופה הכוח. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 קובע מספר סוגים של ייפוי כוח מתמשךייפוי כוח מתמשך כללי (לכל ענייניו האישיים, הבריאותיים וענייני הרכוש של האדם הממנה), או ייפוי כוח מתמשך ספציפי, לתחום אחד בלבד: רק לעניינים אישיים; רק לענייני רכוש; או רק לענייני בריאות.

 

איזה מנגנוני פיקוח קיימים בייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך מבוסס על בחירה אישית, ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון. לכן, הממנה יכול לבחור בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע המהימנים בעיניו, אשר הוא סומך עליהם. בנסיבות אלה סבר המחוקק כי אין הצדקה למנגנון פיקוח שוטף כפי שחל על אפוטרופוסים. עם זאת, המחוקק קבע מספר “איזונים ובלמים”, המאפשרים בקרה על ההליך ועל מיופה הכוח.

ראשית, רק עורך דין ייפוי כוח מתמשך שעבר הכשרת חובה של האפוטרופוס הכללי, ושהוא נטול אינטרס, רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך. שנית, ניתן למנות “אדם מיודע”, שיהיה על מיופה הכוח ליידעם על כניסת ייפוי הכוח לתוקף, ועל פעולות שמיופה הכוח מבצע. שלישית, ניתן להטיל פיקוח של האפוטרופוס הכללי על מיופה הכוח. רביעית, משלוח תזכורות עיתיות לממנה מטעם האפוטרופוס הכללי, על קיומו של ייפוי כוח המופקד במאגר וכן הודעות שונות, בכדי לוודא שייפוי הכוח משקף את רצונו העדכני של הממנה. וחמישית, מתן אפשרות לקרוב או ידיד קרוב של הממנה לפנות לביהמ”ש, אם הוא סבור כי מיופה הכוח חורג מסמכויותיו או אינו נוהג לטובת הממנה. להרחבה נוספת, קראו את העדכון בנושא מגבלות על סמכויות מיופה הכוח.

 

מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

החוק מייעד את תפקיד מיופה הכוח לאיש אמון של הממנה. להבדיל מאפוטרופסות, אין אפשרות למלא את תפקיד מיופה הכוח במסגרת עיסוק מקצועי כמיופה כוח. מיופה הכוח חייב להיות “יחיד” (לא תאגיד), בגיר, שהסכים לכך, המבין את משמעויות תפקידו, בעל יכולת לנהל את ענייני הממנה, ואין מניעה חוקית האוסרת עליו לעשות כן.

הבחירה באדם אחר שיפעל בשמך, ראוי שתיעשה מתוך רצון חופשי. לא בכדי לרצות מישהו, או כדי לא לפגוע בו. זוהי החלטה משמעותית, הנוגעת לרגעים הקשים ביותר (שאפשר שייארכו שנים רבות). כל אלה מחייבים חשיבה עמוקה ושיקולים עניינים. עוד אנו סבורים כי בחירה במספר מיופי כוח, עדיפה, ממספר סיבות. בנוסף, בחירה במספר מיופי כוח עשויה למנוע סכסוכים משפחתיים.

 

סמכויות מיופה הכוח

החוק קובע כי מיופה כוח חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות. עליו לנהוג בתום לב לשמירת ענייני הממנה. החוק אינו מותיר שיקול דעת מלא למיופה הכוח, אלה יוצר מדרג של החלטות וסמכויות. המדרג נע בין החלטות האסורות לחלוטין, דרך החלטות המצריכות אזכור מפורש בייפוי הכוח (דוגמת מתן תרומות או מתנות עד סכום מסויים), החלטות הנמצאות בשיקול דעת מיופה הכוח, ועד החלטות המצריכות את אישור בית המשפט (דוגמת הסתלקות מעיזבון, המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין, ועוד). להרחבה בנושא סמכויות מיופה הכוח, ורשימת המגבלות על הפעלת הסמכות, קראו כאן.

 

חובות מיופה הכוח כלפי הממנה

החוק קובע מספר חובות, כלליים וספציפיים, של מיופה הכוח כלפי הממנה. ראשית, עליו “לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות ולנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו שלו”. שנית, עליו לשמור על כבודו של הממנה ככל האפשר, ולאפשר לממנה לממש את מירב עצמאותו. שלישית, אם מיופה כוח מתמנה בשל היותו בעל מקצוע, במטרה שיפעיל את כישוריו המקצועיים – עליו לעשות כן. רביעית, בעת שייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף, ובאופן רציף, חובתו של מיופה הכוח היא לעדכן את הממנה, ולהסביר לו (ככל שניתן, בנסיבות העניין). עליו למסור מידע לממנה בנוגע לענייניו האישיים והרכושיים ובנוגע לפעולותיו כמיופה כוח. חמישית, על מיופה הכוח לנסות לעודד את הממנה לקבל החלטות בעצמו, לשמור על כבודו ויכולותיו. שישית, על מיופה הכוח להמשיך ולבחון את החלטותיו, להתייעץ עם בני משפחתו של הממנה, ולקבל את ההחלטות המיטביות עבור הממנה.

 

שיקולים בבחירת מיופה הכוח

הבחירה באדם אחר שיפעל בשמך, צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי – לא בכדי לרצות מישהו, או כדי לא לפגוע בו. כל אלה מחייבים שיקולים עניינים, צופי פני עתיד.

שיקולים בהחלטה למינוי מיופה כוח אחד או יותר

 • מיופה כוח חליפי או “גיבוי – אם מינויו של מיופה הכוח ייפקע, ייפוי הכוח המתמשך יהפוך להיות חסר כל תוקף. אנחנו ממליצים למנות מיופה כוח חליפי.
 • מהירות קבלת ההחלטות. מיופי כוח מסויימים, עלולים לא להיות זמינים לקבלת החלטה, אם יידרשו לקבל להחליט בהתאם לסמכותם.
 • האם יש בקרב בני משפחת הממנה, מומחה לתחום המבוקש. לדוגמה, רופא, עורך דין, רואה חשבון, או שותף עסקי ותיק של המשפחה. אם כן, האם ניתן לסמוך עליהם ולמנות אותם? האם, כתוצאה מהמינוי, יתעוררו סכסוכים משפטיים?
 • שיתוף פעולה בין מיופי הכוח. האם מיופי הכוח חולקים את אותה “תפיסת עולם”? האם מיופי הכוח יודעים לפעול בשיתוף פעולה? האם הם יצליחו לפתור מחלוקות ביניהם? האם יידרשו הסכמות בין מיופי הכוח? ועוד סוגיות אישיות. תשומת הלב כי גם אם נקבעה הפרדה בין העניינים והסמכויות, חלק מההחלטות מחייבות שיתוף פעולה.
 • כיבוד ושמירה על המינוי, בעסקי המצווה. האם כל הגורמים ייכבדו את המינוי שיינתן? לדוגמה, האם בעלי המניות יכבדו או יצייתו להוראת בן משפחת הממנה, בדירקטוריון, בעסק או בחברה? לעיתים, מיופי הכוח מוצאים עצמם מול שותף פעיל, הבקיא בעסק. יש לחשוב מי יוכל להתמודד בסיטואציות עסקיות אלה, כאשר העסק תלוי על בלימה.

 

מינוי מיופה כוח חליף

במקרה של מינוי מיופה כוח יחיד, יש למנות מיופה כוח מחליף. זאת, כדי להבטיח שייפוי הכוח המתמשך עומד בתוקף, אם מיופה הכוח לא יוכל לבצע את תפקידו, מסיבות שונות. מיופה הכוח המחליף ייכנס לתפקידו רק במקרה שמיופה הכוח לא יוכל עוד למלא את תפקידו. זו הסיבה שאנו ממליצים למנות מיופה כוח מחליף כדי להבטיח שייפוי הכוח המתמשך לא יפקע, אם מיופה הכוח לא יוכל לבצע את תפקידו.

 

האם ניתן למנות מספר מיופי כוח במקביל?

כן – ואפילו מומלף. מינוי מספר מיופי כוח במקביל הוא מומלץ ובתנאי שקיים מנגנון ברור ופשוט לקבלת החלטות (ביחד, ביחד ולחוד, או דרך אחרת) בייפוי הכוח המתמשך. הממנה רשאי לקבוע מיופה כוח יחיד שיכול להיות אחראי לכל העניינים או לחלק מהם, או לקבוע מספר מיופי כוח (לאותו עניין או לעניינים שונים).

 

מסמך הנחיות מקדימות

החוק שם דגש משמעותי על הסדרת הטיפול בעניינים האישיים של הממנה. אלא שמרבית הטפסים המצורפים למסמך ייפוי הכוח המתמשך, הם סטנדרטיים, ומוקדשים לפרטים טכניים: מסירת פרטים עובדתיים, וסימון חלופה הנבחרת על ידי הממנה. האפשרות להביא לידי ביטוי את רצונו הממנה, במכלול הנושאים שמסדיר מראש ייפוי הכוח המתמשך, הוא אך ורק במסגרת טופס ההנחיות המקדימות. זו המסגרת היחידה בה יש לאדם הממנה האפשרות לממש את יתרונות ייפוי הכוח המתמשך, ככלי שביכולתו להשפיע ולעצב את חייו. גם מרבית עורכי הדין, אינם מקדישים לנושא זה את תשומת הלב הנדרשת. לכן, חיוני לצרף מסמך הנחיות מקדימות, כלכלי, אישי ורפואי.

ה”הנחיות המקדימות” הן מרכיב חשוב וחיוני בייפוי הכוח המתמשך, ולממנה יש חופש יחסי בכתיבתם. אנחנו ממליצים לכלול בהן הוראות רחבות בתחומים שונים של הממנה, בכדי שייבטאו את רצונו של הממנה, ככל שניתן, באירועים בלתי צפויים בעתיד. אנחנו מבקשים כי ההנחיות המקדימות יבטאו את “מרחב החיים”, שבין הפעולות השגרתיות אותן נדרש לבצע, לבין הפעולות המצריכות את אישורו של בית המשפט, ואשר יביעו את עולמו ורצונותיו של הממנה. קראו כאן הרחבה נוספת בנושא.

 

הפקדת מסמך ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי היא תנאי לתוקפו

בניגוד לצוואה, שניתן לשמור אותה במקום בטוח, אצל עו”ד וכדומה, לאחר החתימה על ייפוי הכוח המתמשך, יש להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי, כתנאי מוקדם לכניסתו לתוקף. ניתן להפקיד את ייפוי הכוח בשתי דרכים:

 • הפקדה בידי עורך דין שבפניו נערך ונחתם המסמך. זאת, באופן מקוון על ידי עו”ד שערך את ייפוי הכוח המתמשך, או בהתייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי.
 • הפקדה בידי הממנה, באחת הדרכים הבאות: אישור המסמך שהוגש על ידי עורך הדין במערכת הממוחשבת של האפוטרופוס הכללי; או בהפקדה פיזית של המסמך, במשרדי האפוטרופוס.

לייפוי הכוח המתמשך יצורפו חוות דעת רופא מומחה, אם קיים צורך או חשש לטענות בדבר כשרותו של האדם הממנה, וכן טופס וויתור על סודיות, החתום על ידי מיופה הכוח. בנוסף, ניתן לצרף כל מסמך רלוונטי שהאדם הממנה רוצה (דוגמת מסמך הנחיות מקדימות, רשימת נכסים מפורטת, ועוד). אם הופקדו כמה ייפויי כוח מתמשכים באותם עניינים, ייפוי הכוח האחרון באותו עניין הוא הקובע. האפוטרופוס הכללי ישלח לעוה”ד ולממנה הודעה ראשונה המאשרת את קבלת ייפוי הכוח המתמשך ובהמשך הודעה על הפקדה או דחייה של ההפקדה.

 

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

ה-שאלה העיקרית והראשונה של הלקוחות, הוא מועד הכניסה לתוקף של המסמך. על פי החוק, לאחר החתימה על ייפוי הכוח המתמשך, והפקדתו במשרדי האפוטרופוס הכללי, הוא נמצא בסטטוס “מופקד”, והוא אינו פעיל.

 • ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף רק בשלב בו הממנה חדל מלהבין בנושא שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ורק לאחר “הפעלתו” (אישור האפוטרופוס הכללי) – ניתן לפעול על פיו ולעשות בו שימוש.
 • הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך את התנאים לכניסתו לתוקף. לדוגמה – החלטה משותפת של מיופי הכוח עם כל בני המשפחה (שיוכלו לזהות כי במצבו הוא כבר לא מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח). דוגמה נוספת – בעקבות אירוע רפואי (ניתוח מורכב, הרדמה וכו’).
 • אם הממנה לא התייחס מפורשות ל”תנאי ההפעלה”, ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף בהתאם לחוות דעת רופא מומחה, בצירוף הצהרה של מיופי הכוח, שלפיה הממנה אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך. על מיופה הכוח הראשי ליידע את שאר מיופי הכוח לגבי כניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך.
 • חרף זאת, האפוטרופוס הכללי איפשר את ההסדר לביצוע פעולות רפואיות דחופות על ידי מיופי כוח, במסגרת יפוי כוח מתמשך שטרם נכנס לתוקף. במצבים רפואיים מסויימים, אין צורך להמתין לקבלת אישור האפוטרופוס על קליטת מסמך אישור הכניסה לתוקף.

 

פקיעת תוקף ייפוי כוח מתמשך

סעיף 32 כ”ב לחוק, קובע מספר דרכים לפקיעת תוקף ייפוי כוח מתמשך. בפקיעת התוקף, מבוטל ייפוי הכוח המתמשך מעיקרו ומיסודו. משמע, אין להוראותיו, או להנחיות המוקדמות שבו, כל תוקף או משמעות. הפקיעה תתרחש באחת מהדרכים הבאות:

 • במתן הוראה של הממנה.
 • בעת פטירתו של הממנה או של מיופה הכוח.
 • בסירוב מיופה הכוח לשמש בתפקידו.
 • בהתפטרותו של מיופה הכוח.
 • בשינוי במצבו של מיופה הכוח.

קראו כאן הרחבה נוספת בנושא פקיעת תוקף.

 

ביטול ייפוי כוח מתמשך

הממנה עצמו יכול לבטל את ייפוי הכוח המתמשך שערך, הן טרם כניסתו לתוקף או לאחר הכניסה לתוקף. אם האדם הממנה קבע במפורש, טרם כניסת ייפוי הכוח לתוקף, כי על ייפוי הכוח להמשיך ולעמוד בתוקף גם אם יודיע על כוונתו לבטלו לאחר כניסתו לתוקף – ייוותר ייפוי הכוח בתוקף, ועל מנת לבטלו יש לפנות לבית המשפט. בכל מקרה אחר, די בהודעה של הממנה כדי לבטל את ייפוי הכוח.

בקשה לבית המשפט לביטול ייפוי כוח מתמשך לאחר כניסתו לתוקף בתנאים המפורטים מטה יכולים להגיש הגורמים הבאים: היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו; קרוביו או ידידיו הקרובים של מייפה הכוח; או ביוזמת בית המשפט.

 

תהליך כתיבת ייפוי כוח מתמשך במשרד עורכי דין וולר ושות

 • קיום פגישות הכנה עם הממנה. בפגישות, סוקרים את משמעויות יפוי הכוח המתמשך, החלופות, העניינים הנכללים בו, ומדרג הסמכויות. בנוסף, מובהרות אפשרויות ביטול ייפוי הכוח, האפשרות לידוע אדם נוסף על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח, ועוד.
 • בירור רצון הממנה, מצבו הבריאותי והנפשי, מצבו הכלכלי, המשפחתי, מעגלי הקרבה המשפחתיים ויחסי האמון. בנוסף, בירור באשר לגורמים הקרובים לו או הנאמנים עליו. הפגישה נועדה להבין לעומק את רצון המצווה, להציג תרחישים ודילמות, ולנסות לצפות את העתיד. רק כך ניתן לוודא שרצון הממנה ישתקף במדויק ובבירור.
 • ככל שעולה חשש שהממנה אינו כשיר לעריכת ייפוי כוח מתמשך, אנו עוצרים את התהליך. אנו מפנים את הממנה לרופא מומחה, לשם הערכת כשירות.
 • רק לאחר מכן, ננסח יחד, באופן ברור וחד-משמעי, את רצונותיו והוראותיו של הממנה, במטרה למנוע אפשרות של מחלוקת או פרשנות. מניסיוננו, כתיבת הנחיות מקדימות וייפוי הכוח המתמשך בצורה ברורה – היא שתקבע את איכותו של המסמך בבוא היום.
 • לאחר אישור הממנה, חותם הממנה על ייפוי הכוח, וחותם מיופה הכוח. שתי החתימות יחדיו מהוות הסכמה לתוכן ייפוי הכוח המתמשך.
 • כתנאי לכניסה לתוקף של המסמך, שולח הממנה את המסמך/הטופס, לאפוטרופוס הכללי. למעט חריגים ספציפיים, רק לאחר קבלת אישור בכתב מהאפוטרופוס הכללי, ההפקדה מאושרת. קראו כאן הרחבה בנושא ייפוי כח מתמשך מקוון.

 

חסיון עו”ד-לקוח בייפוי כוח מתמשך

עדכון: בחודש יולי 2024, פסק בית המשפט לענייני משפחה בירושלים, כי לא ניתן לטעון לחיסיון עו”ד-לקוח, לנסיבות סביב עריכת ייפוי כוח מתמשך. המשמעות הנה כי עורך הדין שערך ייפוי כוח מתמשך, איננו מנוע מלהעיד על תוכן הפגישה עם הלקוח שערך את ייפוי הכוח המתמשך, בשל חיסיון “עורך דין-לקוח”. בית המשפט קבע כי תפקידו של עורך הדין, עורך ייפוי הכוח המתמשך –

שומר סף, שאמור להבטיח את טובת הממנה ולהגן עליו מפני אפשרות עתידית כי יערערו על ייפוי הכוח... [וכי] האחריות המוטלת על עורך הדין לברר ולוודא שהממנה מבין היטב את משמעות המסמך עליו הוא חותם כבדה“.

קביעת בית המשפט, לאחר שקיבלה את עמדת היועצת המשפטית לממשלה, היא שמהחובות שהוטלו על עורך הייפוי כח מתמשך, משתמעת מאליה אף חובתו להעיד אודות נסיבות עריכת הייפוי כוח מתמשך הספציפי, כשירותו ואומד דעתו של הממנה. במילים אחרות, בכל מקום שתעלה טענה כנגד מהימנות ייפוי הכוח המתמשך, ניתן יהיה לזמן לעדות את עורך הדין שערך את המסמך.

 

כמה זמן לוקח לערוך ייפוי כוח מתמשך?

לרוב, תהליך כתיבת ועריכת ייפוי כוח מתמשך, אורך בממוצע בין חודשיים לבין ארבעה חודשים. שתי הפגישות הראשונות, אורכות לפחות שעה וחצי עד שעתיים. תהליך העבודה, הבירור, הניסוח ועריכת ייפוי הכוח המתמשך אורכים עוד כ-10 עד 15 שעות עבודה.

 

עורך דין ייפוי כוח מתמשך – סיכום

את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין שהוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי. עם ניסיון של למעלה מ-40 שנה בתחום ייפוי כוח מתמשך, צוואות וירושות, נוכל לענות לכל צרכיכם. המדריך שהכנו עבורכם, מיועד לקבלת מושגים ראשוניים, אך לא מיועד להחליף התייעצות עם עורכי הדין שבמשרד עורכי דין וולר ושות’. צרו קשר, כבר עכשיו. 

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים