top image

עורך דין צוואות וירושות בחיפה והצפון

עורך דין צוואות וירושות בחיפה - וולר ושות'

במשך למעלה מ-40 שנים, משרד עורכי דין וולר ושות’ מתמחה בתחום ירושות, צוואות ועזבונות. המשרד עורך צוואות, צו קיום צוואה, מייצג בהגנה על צוואה, התנגדות לצוואה ופסילתה, בקשה לצו ירושה, ניהול וחלוקת עיזבונות, עריכת הסכמים בין יורשים וחלוקת עזבון. המשרד בעל וותק רב וניסיון מקצועי בהופעה בפני כל הערכאות המשפטיות, ולזכותו נצברו מספר תקדימים משפטיים בתחום זה. לאור הניסיון הרב של המשרד, המומחיות, הוותק, האמינות והיחס האישי, המשרד משמש מוקד ידע מקצועי בחיפה ובצפון, עבור מצווים ויורשים. צרו קשר עכשיו.

משרד עורכי דין וולר ושות’ עורך צוואות בחיפה, באופן מקצועי ומיומן, בהתאם לבקשת הלקוחות, ובהתאמה לצרכיהם וליכולותיהם. כל זאת, במטרה להבטיח, ככל הניתן, את קיום הצוואה וקיום רצונו של המצווה תוך מתן דגש על אפשריות עתידיות גם שאינן צפויות ומניעת האפשרות לפסילתה. למשרד ניסיון רב בעריכת צוואות, לרבות צוואות מורכבות, צוואות הדדיות, תכנון מיסוי, וכדומה. בנוסף, וכהשלמה לשירותים אלה, המשרד מעניק שירותי נוטריון, תחת קורת גג אחת.

במשך עשרות שנים, מייצג המשרד, בכל הערכאות המשפטיות, בתיקי התנגדות לצוואה ובהגנה על צוואה. עורכי הדין במשרד רשמו לזכותם הצלחות, הלכות ותקדימים משפטיים רבים, הנלמדים כיום בבתי הספר למשפטים. המשרד צבר מיומנות ומומחיות בהליכי התנגדות לצוואה, הליכים לקביעת היקף העיזבון, ובהתגוננות מפני נסיונות לביטול צוואה.

המשרד מסייע ליורשים בחלוקת העיזבון, מסייע באיתור יורשים ועורך הסכמים בין יורשים. לאור ההגינות, היושרה והמקצועיות של עורכי הדין במשרד וולר ושות’, מתמנה המשרד לתפקיד מנהל עיזבון מטעם בתי המשפט ובפיקוחם. עורכי הדין המתמנים לתפקיד זה פועלים בהתאם להוראות הדין ובתי המשפט, מנהל את נכסי העיזבון, שמירת העיזבון, הסדרת חובות וכיוצ”ב.

בשנים האחרונות, עורך המשרד עבור לקוחותיו ייפוי כוח מתמשך, בהתאם לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. זאת, במטרה להבטיח את רצונו של הלקוח, כשלא יהיה כשיר להחליט בעצמו, בעניינים אישיים, בריאותיים או כספיים. המשרד מתמחה בעריכת ייפוי כוח מתמשך, מלווה ומייעץ לממנים ולמיופי הכוח, ומעניק ממלוא יכולותיו וניסיונו בתחום. כל זאת, בהתאם לאישור שניתן מטעם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

המשרד משמש כנאמן עבור קרנות משפחיות, המבקשות להנציח את זכר יקיריהם, בדרכים שונות. המשרד מנהל הקדשים פרטיים ועזבונות בהיקפים שונים.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים