top image

עורך דין צוואות וירושות בצפון

עורך דין צוואות וירושות בחיפה - וולר ושות'

במשך למעלה מ-40 שנים, משרד עורכי דין וולר ושות’ מתמחה בתחום ירושות, צוואות ועזבונות. המשרד עורך צוואות, צו קיום צוואה, מייצג בהגנה על צוואה, התנגדות לצוואה ופסילתה, בקשה לצו ירושה, ניהול וחלוקת עיזבונות, עריכת הסכמים בין יורשים וחלוקת עזבון. המשרד בעל וותק רב וניסיון מקצועי בהופעה בפני כל הערכאות המשפטיות, ולזכותו נצברו מספר תקדימים משפטיים בתחום זה. לאור הניסיון הרב של המשרד, המומחיות, הוותק, האמינות והיחס האישי, המשרד משמש מוקד ידע מקצועי בחיפה ובצפון, עבור מצווים ויורשים. 

משרד עורכי דין וולר ושות’ עורך צוואות בחיפה, באופן מקצועי ומיומן, בהתאם לבקשת הלקוחות, ובהתאמה לצרכיהם וליכולותיהם. כל זאת, במטרה להבטיח, ככל הניתן, את קיום הצוואה וקיום רצונו של המצווה תוך מתן דגש על אפשריות עתידיות גם שאינן צפויות ומניעת האפשרות לפסילתה. למשרד ניסיון רב בעריכת צוואות, לרבות צוואות מורכבות, צוואות הדדיות, תכנון מיסוי, וכדומה. בנוסף, וכהשלמה לשירותים אלה, המשרד מעניק שירותי נוטריון, תחת קורת גג אחת.

עורך דין צוואות בחיפה

במשך עשרות שנים, מייצג המשרד, בכל הערכאות המשפטיות, בתיקי התנגדות לצוואה ובהגנה על צוואה על ידי עורך דין צוואות בחיפה. עורכי הדין במשרד רשמו לזכותם הצלחות, הלכות ותקדימים משפטיים רבים, הנלמדים כיום בבתי הספר למשפטים. המשרד צבר מיומנות ומומחיות בהליכי התנגדות לצוואה, הליכים לקביעת היקף העיזבון, ובהתגוננות מפני נסיונות לביטול צוואה.

המשרד מסייע ליורשים בחלוקת העיזבון, מסייע באיתור יורשים ועורך הסכמים בין יורשים. לאור ההגינות, היושרה והמקצועיות של עורכי הדין במשרד וולר ושות’, מתמנה המשרד לתפקיד מנהל עיזבון מטעם בתי המשפט ובפיקוחם. עורכי הדין המתמנים לתפקיד זה פועלים בהתאם להוראות הדין ובתי המשפט, מנהל את נכסי העיזבון, שמירת העיזבון, הסדרת חובות וכיוצ”ב.

בשנים האחרונות, עורך המשרד עבור לקוחותיו ייפוי כוח מתמשך, בהתאם לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. זאת, במטרה להבטיח את רצונו של הלקוח, כשלא יהיה כשיר להחליט בעצמו, בעניינים אישיים, בריאותיים או כספיים. המשרד מתמחה בעריכת ייפוי כוח מתמשך, מלווה ומייעץ לממנים ולמיופי הכוח, ומעניק ממלוא יכולותיו וניסיונו בתחום. כל זאת, בהתאם לאישור שניתן מטעם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

המשרד משמש כנאמן עבור קרנות משפחיות, המבקשות להנציח את זכר יקיריהם, בדרכים שונות. המשרד אף מלווה ומסייע למשפחות בתהליך העברה בין-דורית. בנוסף, המשרד מנהל הקדשים פרטיים ועזבונות בהיקפים שונים.

 

מה תפקידו של עורך דין ירושות בחיפה?

לעורך דין ירושות בחיפה יש שני תפקידים שונים. האחד, לייעל את תהליך ההעברה של רכוש ונכסים לקראת פטירתו של אדם. הוא מסייע ללקוחות להכין ולערוך צוואות, לתכנן את תהליך ההורשה ולטפל בתהליכים המשפטיים הקשורים לירושה. ההליכים כוללים בדיקה של רכוש, סיוע בבדיקת כשירות רפואית-משפטית, עריכת מסמכים משפטיים כמו צוואות, והבחנה בין הדרכים השונות להעברת רכוש (מתנה בחיים, הקמת נאמנויות, קרנות משפחתיות, אפוטרופסות וכיוצ”ב).

התפקיד השני של עורך דין ירושות, הוא סיוע משפטי ליורשים בחלוקת העיזבון, ובמידת הצורך במעורבות בסכסוכים משפטיים בין יורשים. למרבה הצער, אנחנו עדים לכך שמשפחות נקרעות בסכסוכי ירושה, בשל צוואות שאינן תקינות, התנהגות בלתי הולמת של יורשים פוטנציאליים, הברחת רכוש וריקון העיזבון, נישול יורשים מחלקם הטבעי, ניצול מצוקת קשישים, ועוד. במקרים אלו, עורך הדין מסייע ללקוח בהצגת הנתונים המלאים בפני בית המשפט, העובדות והטענות המשפטיות המדויקות, על מנת שזה יקבל את ההחלטה הסופית כיצד תחולק הירושה בין היורשים.

 

כיצד לערוך צוואה על פי חוק?

צוואה היא כל אמירה או בקשה של אדם, בכתב או בעל פה, המורה על חלוקת רכושו (עיזבון), לאחר פטירתו מן העולם. במקרה בו לא נכתבת צוואה, אזי לאחר מותו של האדם, ברירת המחדל היא שהעיזבון עובר ליורשיו החוקיים (היורשים שנקבעו בחוק הירושה, התשכ”ה- 1965), על פי מעגלי הקרבה לנפטר. אולם, אם סדר יורשים זה אינו מקובל או אינו רצוי – הדרך החוקית היחידה לסטות ממנו היא כתיבת צוואה. היתרון הגדול ביותר בעריכת צוואה, היא היכולת של המצווה לקבוע ולהורות, במדויק, מה ייעשה ברכושו, לאחר פטירתו.

סוגי צוואות

על מנת שצוואה אכן תהווה מסמך משפטי בעל תוקף, יש לקיים מספר תנאים נוספים, הנוגעים לאופן עריכתה, כתיבתה ועוד. באופן כללי, החוק בישראל מכיר ב-4 סוגים שונים של צוואות, בלבד. החוק מפרט את התנאים לפיהם ניתן לערוך כל אחד מארבעת סוגי הצוואות, בכדי שיוכרו כצוואה שנערכה כדין.

  • צוואה בכתב יד. כתובה כולה בידי המצווה בכתב-יד, נושאת תאריך בכתב יד, וחתומה בחתימתו.
  • צוואה בפני עדים. נעשית בכתב יד או בדפוס, נושאת תאריך, נחתמת ע”י המצווה בפני 2 עדים כשירים, בשפה המובנת למצווה. על המצווה להצהיר בפני העדים כי זו צוואתו, ולחתום על הצוואה. באותו המעמד חותמים גם העדים, בכתב-יד, על מנת לאשר שהיו עדים לעריכתה בידי המצווה.
  • צוואה בפני רשות. נאמרת בעל פה או מוגשת בכתב לשופט, לרשם לענייני ירושה, לחבר בית דין דתי או לנוטריון. אם היא נאמרת בע”פ, היא מוקראת למצווה בידי הרשות, ובסופה יבואו הצהרה, חתימת הרשות ואישור הרשות על מועד והגורם לעריכתה.
  • צוואה בעל פה (צוואת “שכיב מרע”). סעיף 23 לחוק הירושה קובע כי אם המצווה נמצא על סף מוות (או רואה עצמו במצב זה), הוא רשאי לצוות, בפני שני עדים. על העדים לרשום את מילותיו בזיכרון דברים הכולל את תוכן הציווי, התאריך ונסיבות עריכתה. צוואה בעל פה בטלה לאחר 30 ימים, אם חלפו הנסיבות שהצדיקו את עריכתה, והמצווה עודנו חי.

טעויות נפוצות בכתיבת צוואה

לצערנו, מניסיון של למעלה מ-40 שנה בתחום הצוואות והירושות, אנו נתקלים במשרד בטעויות רבות בצוואות. בסבירות גבוהה, טעויות אלו יביאו לערעור על הצוואה ואף לפסילתה. בין הטעויות הנפוצות ביותר – ניסוח צוואה שאינו ברור, המפרט מי היורשים ומהם חלקם בעיזבון; רישום לא ברור של נכסי העיזבון, ונכסים שהם מחוץ לעיזבון (קרן פנסיה, קרן השתלמות וכו’); צוואה בכתב-יד, שהוקלדה במחשב; טעויות או סתירה בתאריך; חתימות לא ברורות, לא רציפות, היעדר חתימה ליד תיקונים; השתתפות או נוכחות הנהנים, בעת עריכת הצוואה; כשרות המצווה (עריכת צוואה בתוך דמנציה, סניליות, רקע פסיכיאטרי, נטילת תרופות, תלות בגורמים אחרים, ועוד), ללא הערכת כשירות רפואית במועד; כתיבת תנאים לא סבירים או לא חוקיים בצוואה; אי עדכון צוואה, לאחר גירושין/ בפתיחת פרק ב’; ועוד.

 

למה לבחור בנו?

לפני למעלה מ-40 שנה, אימצנו לעצמנו גישת עבודה ארוכת טווח, המבוססת על שותפות, הוגנות, אמינות, שקיפות, אובייקטיביות וטובת הלקוח, לפני הכל. כאחד ממשרדי עורכי הדין הוותיקים בחיפה והצפון, אנחנו מלווים דורות של לקוחות, בכל הקשור לירושות, צוואות, עזבונות, ייפוי כוח מתמשך, ועוד. משרד וולר ושות’,צרו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים