top image

ירושות, צוואות ועזבונות

עורך דין צוואות וירושות בחיפה - וולר ושות'

במשך למעלה מ-40 שנים, משרד וולר ושות’ מטפל ומתמחה בתחומי הירושות, הצוואות וכל הדרוש והכרוך בכך, לרבות כתיבת ועריכת צוואות, צו קיום צוואה, הגנה על צוואה, התנגדות לצוואה ופסילתה, בקשה לצו ירושה, ניהול עיזבונות וחלוקת העזבונות לצורך הנצחת שם המצווה, עריכת הסכמים בין יורשים, חלוקת עזבון, וכל הכרוך בדיני הירושה. לאור הניסיון הרב של המשרד, המומחיות, הוותק, האמינות והיחס האישי, המשרד משמש מוקד ידע מקצועי בחיפה ובצפון, עבור מצווים ויורשים. צרו קשר, כבר עכשיו.

משרד וולר ושות’ עורך צוואות בחיפה באופן מקצועי, בהתאם לבקשת הלקוחות, ובהתאמה לצרכיהם וליכולותיהם. כל זאת, במטרה להבטיח, ככל הניתן, את קיום הצוואה וקיום רצונו של המצווה תוך מתן דגש על אפשריות עתידיות גם שאינן צפויות ומניעת האפשרות לפסילתה. המשרד גם מעניק שירותי נוטריון, תחת קורת גג אחת.

בשנים האחרונות, עורך המשרד עבור לקוחותיו “ייפוי כח מתמשך“, בהתאם לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופסות ומסמך הבעת רצון), התשע”ז-2017, במטרה להבטיח את רצונו של הלקוח, במידה שלא יהיה כשיר לקבל החלטות בעצמו, בענייניו האישיים, הבריאותיים והכספיים, לקבוע מי יהיה מיופה הכוח שלו ויוסמך לטפל בענייניו, לאפשר לקרוביו לממש את רצונו. שירות זה ניתן בהתאם לאישור שניתן מטעם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

בנוסף, לאור הניסיון הרב, המומחיות וההגינות בה פועל המשרד במהלך עשרות שנים, המשרד משמש כנאמן עבור קרנות משפחיות, המבקשות להנציח את זכרם של יקיריהם, בדרכים שונות.

שתפו עם חברים