top image

מכרזים

עורך דין מכרזים - וולר ושות משרד עורכי דין

למשרד עורכי דין וולר ושות' ניסיון רב בתחום דיני המכרזים, על כל גווניו. בין לקוחות המשרד בתחום נמנים חברות ותאגידים המשתתפים במכרזים מסוגים שונים, וגופים ציבוריים שונים החייבים בעריכת מכרזים מכח החוק. המשרד מטפל במספר רב של מכרזים, בתחומים שונים ומגוונים, בהיקפים של מאות מיליוני ש"ח. בין היתר מתמחה המשרד במכרזי בינוי, מכרזי תשתיות, רכש, שירותים, בקרות, מידע, טכנולוגיה ועוד.

במסגרת שירותי המשרד בתחום המכרזים ניתן למנות:

ייעוץ וליווי לגופים ציבוריים, וועדות מכרזים ועורכי המכרזים :

 • ייעוץ בשאלות של קיום פטור / אי קיום פטור מחובת עריכת מכרז
 • ייעוץ מקדים בשאלת סוג ההליך התחרותי המתאים ביותר להתקשרות המתוכננת
 • גיבוש אסטרטגיית המכרז והדרכים להשגת התוצאה המיטבית
 • איפיון המכרזים, גיבוש תנאי סף וגיבוש שאר תנאי המכרז (כללי התחרות, אמות מידה ועוד)
 • ניסוח תנאי המכרז והסכם ההתקשרות.
 • ליווי הליך פרסום המכרז, הליך ההבהרות (שאלות והתשובות), והפרסומים הנדרשים במהלכו
 • ליווי בהליך בחינת ההצעות, עמידה בתנאי הסף, וסיוע בקביעת ציוני ההצעות ודירוגן
 • ניסוח חוות דעת עבור וועדת המכרזים
 • הדרכת והכוונת יועצים ו-וועדות מקצועיות במכרז
 • השתתפות בישיבות בירור ובישיבות שימוע
 • ליווי בשלב הערעורים וייצוג עורך המכרז/ועדת המכרזים בהליכים משפטיים
 • ליווי בשלב החוזי אל תוך שלב הביצוע
 • ליווי מו"מ והסדרי פשרה

ייעוץ וליווי של חברות וגופים המשתתפים במכרזים:

 • ייעוץ בשלבים מקדימים בשאלת היכולת להשפיע על תוכן המכרז ו/או תוכן ההתקשרות
 • סיוע בגיבוש הסכמים והסדרי שיתוף פעולה מקדימים למיזמים משותפים
 • עריכת הסכמים מול קבלני משנה
 • מיפוי מסמכי המכרז, מבחינה כלכלית ומשפטית
 • יעוץ וניסוח בשלב ההבהרות והשאלות, העלאת הסתייגויות
 • בדיקת הערבויות למכרז
 • בחינה של ההיבטים המשפטיים של מסמכי ההגשה
 • חתימה ואימות מסמכים
 • ייעוץ בשלבים שלאחר ההכרזה על הזוכה, תקיפת ההצעה הזוכה או הדיפת תקיפת הצעות מתחרים
 • הופעה בפני וועדת המכרזים
 • ייצוג בהליכים בפני ערכאות המשפט השונות
 • ליווי בשלבי ביצוע החוזה: המלצות ועריכת מסמכי דרישה לחריגים והוראות שינוי, ניתוח ועריכת לוחות זמנים, מסמכי דרישה בגין אירועים מעכבים, חשבונות סופיים
 • ניהול מו"מ להסדרי פשרה

משרד וולר מחזיק בניסיון, מיומנות ומומחיות בתחום דיני המכרזים, עבור גופים ציבוריים ופרטיים. צוות עורכי הדין והיועצים מורכב ממומחים בתחומים שונים, במטרה לייצר עבור הלקוחות פתרונות מתאימים לצרכיהם, בתחום המכרזים וההתקשרויות. צרו קשר עכשיו, ונשמח לסייע. 

עורך דין מכרזים בחיפה

עורך דין מכרזים בחיפה

תל אביב אמנם נחשבת כבירה הכלכלית של מדינת ישראל, אולם חיפה מרכזת פעילות מסחרית, עסקית וכלכלית לא מעטה. זאת, כעיר המרכזת את משרדי הממשלה במחוז הצפון, ובשל העובדה שהעיר כוללת את הנמלים, רכבת ישראל, מוסדות אקדמיים, מלונות, היי-טק, עסקים בינלאומיים, ועוד. במילים אחרות, קיימת פעילות עסקית רבה בחיפה, שחלק ניכר ממנה כרוך במכרזים. עורך דין מכרזים בחיפה, הוא הכתובת שלכם לייעוץ בעניני מכרזים.

עורך דין מכרזים בחיפה – היערכות למכרזים

רוב העסקים, כלל לא ניגשים למכרזים, ממספר סיבות נפוצות: היעדר מידע על עולם המכרזים ולאפשרויות שבו, חשש שמא אינם גדולים או איכותיים מספיק, חשש מהעלויות הישירות והעקיפות שבהיערכות למכרז, או מהידיעה שהמכרזים "תפורים". אולם התקשרות עם גוף ציבורי, מהווה הזדמנות עסקית, הרחבת בסיס הלקוחות, ועוגן להכנסה בטוחה וקבועה מהגוף הציבורי. לכן, עסק המעוניין להתקשר עם גוף ציבורי במכרז, צריך להכיר את ההליך המכרזי, את הכללים המנחים, את זכויותיו בהליך, להיערך למכרזים בצורה מדויקת ומיטבית, ולעמוד על מלוא זכויותיו.

היכרות עם ההליך המכרזי

אלא שעבור מרבית העסקים, ההליך המכרזי כתוב בשפה בלתי ברורה: עשרות עמודי הוראות מכרזיות, הוראות בנושא ערבות, הסכם התקשרות, נספחי ביטוח, תצהירים וכו'. קשה לפענח מה רוצה עורך המכרז, מה וכיצד יש להוכיח את העמידה בדרישות, מה זה דרישות סף במכרז, כיצד מתמחרים את השירותים, כיצד מזהים את המתחרים הפוטנציאליים במכרז באזור או בתחום, ועוד. בכדי שתוכלו לעבור את השלבים, מאיתור המכרז ועד ההגשה המוצלחת (וההגנה על הזכיה במכרז), מומלץ להתייעץ עורך דין מכרזים בחיפה. עורך הדין יוכל לתת לכם את הכלים והמענים לכל הפרמטרים הדרושים במכרז, לתכנן אתכם את האסטרטגיה הטובה ביותר להגשה ולתמחור הכספי, יבדוק ויאמת את המסמכים, יחתים את ההצעות, ויעמוד לצדכם. וולר ושות’ – משרד עורכי דין דואגים להתאים לכם עורך דין שמתמחה במכרזים, בעל רקע וניסיון בתחום הניהולי ובתחום המכרזים.

עורך דין מכרזים בחיפה – ההבדל בין כישלון להצלחה

ליווי של עורך דין מכרזים בחיפה, יכול להיות עבורכם ההבדל בין כישלון להצלחה. מלבד הביטחון שעורך הדין יכול לתת בשלבי ההכנה למכרז, עורך הדין יבחן את תנאי הסף (וינסה להתאים אותם, מראש, לצרכיכם), יבדוק את תקינות מסמכי המכרז, ישלח בקשה לקבלת הבהרות במידת הצורך ואף מכתבי הסתייגות שונים לגבי שינויים רצויים. עורך הדין גם יכול למקד אתכם לגבי ההליך, לדאוג שתציגו את המסמכים הרלוונטיים, תשתמשו במונחים הרלוונטיים לתחום, ותעמדו על זכויותיכם. עורכי דין שאינם מתמחים במכרזים ממשלתיים או של רשויות מקומיות, לא תמיד יידעו לתת לכם את ההכוונה הנכונה. לכן, חשוב לשים דגש בבחירת איש המקצוע שילווה אתכם.

לא זכיתם במכרז? ניתן לערער

אם הגשתכם לא התקבלה או לא הוכרזה כזוכה, במקרה והגשתם את המסמכים והנתונים שברשותכם בסיוע עורך דין מכרזים בחיפה, זה לא סוף הסיפור. עורך הדין שלכם יכול לדרוש עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה, במטרה להצביע על פגמים בעבודת וועדת המכרזים, ובמטרה לנסות לפסול את ההצעה הזוכה. לסיכום, וולר ושות’ – משרד עורכי דין, וותיקים ומנוסים בניהול ובעריכת מכרזים, בהכנה והגשת הצעות למכרזים, תוך בדיקה מקיפה ולווי מלא עד להצלחה. צלצלו עכשיו.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.