top image

צוואה נוטריונית

צוואה נוטריונית - וולר ושות' משרד עורכי דין

תהליך הכנת ועריכת צוואה, אינו תהליך פשוט, טכני, סטנדרטי או קצר. זו אחת ההחלטות האישיות הקשות, המורכבות והרגישות ביותר, המסתכלת על העבר ומנסה לצפות את העתיד. אולם, המציאות מוכיחה כי צוואות וירושות, הן המניע לסכסוכים משפחתיים. כשמדובר במסמך האמור להשמיע את רצונו האחרון של המצווה, שלא ניתן לשמוע עוד את קולו, את עמדתו, את רצונותיו או את צרכיו, גם כשהמציאות משתנה – יש חשיבות עליונה לעריכת צוואה ברורה וחד משמעית. כאשר המצווה הוא מבוגר, קשיש, ערירי, סובל מבעיות רפואיות פיזיות או קוגנטיביות, נדרשת צוואה, שלא בנקל יוכלו לערער עליה. זוהי צוואה נוטריונית.  

 

צוואה נוטריונית – הוראות החוק

סעיף 22 לחוק הירושה, אשר עניינו צוואה בפני רשות, קובע –

"(א) צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.

(ו) צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה.

(ז) לענין סעיף זה, דין נוטריון כדין שופט."

חוק הירושה מונה מספר דרכים, לעריכת צוואה. אחת מהן, כאמור, היא הצוואה הנוטריונית. מעמדה של הצוואה הנוטריונית, גבוה יותר מאשר צוואה "רגילה". זאת, לאור העובדה שהיא מחייבת בדיקה ואימות, חיצוני ובלתי תלוי, על ידי גורם מעין שיפוטי – נוטריון.

 

יצירת צוואה נוטריונית

על הנוטריון להקריא את הצוואה למצווה, לוודא הבנתו את תוכנה ואת רצונו האמיתי של המצווה, ולוודא את כשרותו המשפטית של המצווה לעשות צוואה. כל זאת, על מנת לוודא כי הצוואה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, את גמירות דעתו וצלילותו.

במקרה בו המצווה מאושפז בבית-חולים או מרותק למיטתו, לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית, שהוצאה ביום עשיית הפעולה (ותעודה זו תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון). הפסיקה קבעה כי פרשנות המילים "מרותק למיטתו", אינה באופן מילולי ומצומצם, ואין משמען רק אדם שאינו יכול לשבת או להתהלך: גם אדם שלא יכול להתהלך ללא עזרה או לצאת מביתו כדי להגיע למשרד הנוטריון מחמת קושי פיזי להתהלך או לעלות במדרגות, יש להגדירו לצרכיי התקנה הנ"ל כי שמרותק למיטתו (ת"ע (נצ') 1120/08 המנוחה ז.ח. נ' פ.ז. [פורסם בנבו]; ת"א (ב"ש) 1390/04 פלונית נ' פלוני, [פורסם בנבו]).

במילים אחרות: ככל שלמצווה קיים חשש, כי הצוואה עלולה לעורר ויכוחים או סכסוכים משפחתיים, ועלולות לעלות טענות או תביעות לביטולה של הצוואה – יש חשיבות ב"חיזוק" הצוואה, באמצעות צוואה נוטריונית. כך גם במקרה בו המצווה מצוי בגיל מבוגר, בצלילות משתנה, וקיים חשש שתעלה טענה כי לא היה כשיר משפטית לצוות (ולפיכך – הצוואה פסולה), או במקרה בו יש חשש למצווה כי יורשיו יסתכסכו ביניהם, צוואה נוטריונית עדיפה. וכך

גם במקרה בו המצווה מבקש להורות על חלוקה בלתי הגיונית או בלתי סבירה של הירושה – עדיפה צוואה נוטריונית. זאת, לשם מניעת טענות עתידיות בדבר אי צלילות המצווה, או השפעה בלתי הוגנת שהיתה עליו. אמנם, בכל הנוגע לשאלת הגיונה של הצוואה, צוין, בין היתר, כי הצוואה אינה חייבת לעמוד בהגיונו של צד זה או אחר. מבחן כשירות הצוואה והגיונה הוא באמיתות רצון המצווה בלבד. אולם, למניעת הסיכון – עדיפה צוואה נוטריונית.

 

פגמים בצוואה נוטריונית

לאחרונה, קבע בית המשפט ב-ת"ע (ת"א) 62510-07-18 א.א נ' א.אר ואח' [פורסם בנבו], כי על אף פגמים שנפלו בצוואה הנוטריונית (בין היתר – היעדר תעודה רפואית בעניינה של המנוחה, נכון ליום עשיית הצוואה), הרי שלאור ההתנהלות הנוטריון, הליך הבדיקה, השאלות והתשובות, הבירור שערך הנוטריון באשר לצלילותה וכשרותה, נתן בית המשפט אמון בעדותו של הנוטריון, ואישר את הצוואה.

 

עורך דין צוואה נוטריונית

במהלך למעלה מ-40 שנות עריכת דין, עו"ד ונוטריון פנחס וולר, ערך וליווה אלפי לקוחות, שהכינו וערכו צוואות, יפוי כח מתמשך, ירושות ועזבונות, ושימש כמנהל עזבון, לבקשת המצווים או במינוי מטעם בתי המשפט; נתן עדויות ותצהירים במאות תיקים, אימת מסמכים ותעודות, נוכח וסייע למצווים וליורשים. אשמח לסייע גם לכם בהכנת צוואה נוטריונית. לכל שאלה בתחום, צרו קשר, כבר עכשיו.

 

מובהר, למען הסר כל ספק, כי סקירה זו הנה כללית, והיא אינה מהווה חלופה לייעוץ פרטני אצל עורך דין. היא אינה ממצה ומקיפה את כל הוראות הדין, ואין להסתמך עליה.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.