top image

צוואה נוטריונית

תעריף נוטריון, צוואה נוטריונית

צוואה נוטריונית

תהליך הכנת ועריכת צוואה, אינו תהליך פשוט, טכני, סטנדרטי או קצר. זו אחת ההחלטות האישיות הקשות, המורכבות והרגישות ביותר, המסתכלת על העבר ומנסה לצפות את העתיד. אולם, המציאות מוכיחה כי צוואות וירושות, הן המניע לסכסוכים משפחתיים. כשמדובר במסמך האמור להשמיע את רצונו האחרון של המצווה, שלא ניתן לשמוע עוד את קולו, את עמדתו, את רצונותיו או את צרכיו, גם כשהמציאות משתנה – יש חשיבות עליונה לעריכת צוואה ברורה וחד משמעית. כאשר המצווה הוא מבוגר, קשיש, ערירי, סובל מבעיות רפואיות פיזיות או קוגנטיביות, נדרשת צוואה, שלא בנקל יוכלו לערער עליה. זוהי צוואה נוטריונית.

 

צוואה נוטריונית – הוראות החוק

סעיף 22 לחוק הירושה, אשר עניינו צוואה בפני רשות, קובע –

“(א) צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.

(ו) צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה.

(ז) לענין סעיף זה, דין נוטריון כדין שופט.”

חוק הירושה מונה מספר דרכים, לעריכת צוואה. אחת מהן, כאמור, היא הצוואה הנוטריונית. מעמדה של הצוואה הנוטריונית, גבוה יותר מאשר צוואה “רגילה”. זאת, לאור העובדה שהיא מחייבת בדיקה ואימות, חיצוני ובלתי תלוי, על ידי גורם מעין שיפוטי – נוטריון.

 

יצירת צוואה נוטריונית

ראשית, הנוטריון יוודא את כשרותו המשפטית של המצווה לעשות צוואה. לאחר מכן, הנוטריון יקריא את הצוואה למצווה, יוודא את הבנתו, את רצונו האמיתי, את גמירות דעתו וצלילותו. ההוראות והמסקנות לעניין הערכת כשירות רפואית של המצווה, אגב, זהות לאלה שבעריכת ייפוי כוח מתמשך

אם המצווה מאושפז בבית-חולים או מרותק למיטתו, לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית, שהוצאה ביום עשיית הפעולה. הפסיקה קבעה כי פרשנות המילים “מרותק למיטתו, אינה באופן מילולי ומצומצם, ואין משמען רק אדם שאינו יכול לשבת או להתהלך. גם אדם שלא יכול להתהלך ללא עזרה או לצאת מביתו כדי להגיע למשרד הנוטריון מחמת קושי פיזי להתהלך או לעלות במדרגות, יש להגדירו לצרכיי התקנה הנ”ל כמי שמרותק למיטתו. וראו לעניין זה ת”א (ב”ש) 1390/04 פלונית נ’ פלוני [פורסם בנבו].

אם המצווה חושש שהצוואה עלולה לעורר ויכוחים או סכסוכים משפחתיים, ועלולות לעלות טענות או תביעות לביטולה של הצוואה – יש חשיבות ב”חיזוק” הצוואה, באמצעות צוואה נוטריונית. כך גם במקרה בו המצווה מבוגר, בצלילות משתנה, וקיים חשש שתעלה טענה כי לא היה כשיר משפטית. או במקרים אחרים, בהם חושש המצווה כי יורשיו יסתכסכו ביניהם, צוואה נוטריונית עדיפה. כך גם במקרים בהם המצווה מורה על חלוקה בלתי הגיונית/ בלתי סבירה של נכסיו – עדיפה צוואה נוטריונית. זאת, לשם מניעת טענות עתידיות בדבר אי צלילות המצווה, או השפעה בלתי הוגנת שהיתה עליו. אמנם, בכל הנוגע לשאלת הגיונה של הצוואה, צוין, בין היתר, כי הצוואה אינה חייבת לעמוד בהגיונו של צד זה או אחר. מבחן כשירות הצוואה והגיונה הוא באמיתות רצון המצווה בלבד. אולם, למניעת הסיכון – עדיפה צוואה בדרך זו.

 

פגמים בצוואה נוטריונית

לאחרונה, קבע בית המשפט (ת”ע (ת”א) 62510-07-18 א.א נ’ א.אר ואח’), כי על אף פגמים שנפלו בצוואה הנוטריונית, לאור ההתנהלות הנוטריון, ניתן לתת אמון בעדות הנוטריון, ולאשר את הצוואה. יודגש כי האישור ניתן חרף היעדר תעודה רפואית עדכנית למנוחה, הליכי הבדיקה של הנוטריון, השאלות והתשובות, והבירור שערך הנוטריון באשר לצלילותה וכשרותה. נדמה כי הדבר מעיד על החשיבות וההקפדה שבעריכת צוואה בפני נוטריון. 

 

עורך דין צוואה נוטריונית

במהלך למעלה מ-40 שנות עריכת דין, עו”ד ונוטריון פנחס וולר, ערך וליווה אלפי לקוחות, בצוואות, יפוי כח מתמשך, ירושות ועזבונות. שימש כמנהל עזבון, לבקשת המצווים, יורשים, או במינוי מטעם בתי המשפט. עו”ד וולר נתן עדויות ותצהירים במאות תיקים, אימת מסמכים ותעודות, נוכח וסייע למצווים וליורשים. נשמח לסייע גם לכם. לכל שאלה, צרו קשר.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים