top image

העברת זכויות במקרקעין

העברת זכויות במקרקעין לילדים

שינויים בתא המשפחתי, ענייני ירושות וצוואות, וכן שינויים במדיניות מיסוי נדל”ן במדינת ישראל, מובילים משפחות רבות לבחון העברת זכויות במקרקעין, אל הדור הבא – הילדים. הליך העברת זכויות הוא מורכב וסבוך במיוחד: הן בשל סכסוכים משפחתיים אפשריים, והן לאור מיסוי הנדל”ן. תכנון מוקדם, זהיר ומדויק של העברת זכויות במקרקעין, בסיוע עו”ד מקרקעין, מהווה פתרון לשלל הבעיות בתחום.

מהי העברת זכויות במקרקעין?

זכות במקרקעין היא ההרשאה עבור אדם או גוף, לעשות שימוש בנכס מקרקעין, מתוקף בעלות על נכס או חכירה לתקופה העולה על 25 שנים. את הזכות במקרקעין ניתן להעביר רק במסגרתה של עסקת מקרקעין. ניתן לבצע העברה בתמורה או ללא תמורה, באופן חלקי או מלא.

 

העברת זכויות במקרקעין בין הורים לילדים

ברמה העקרונית, העברת זכויות במקרקעין, בין הורים לילדים, ניתנת לעשות באחת משתי דרכים: העברת זכויות במתנה (עסקת מתנה או “העברת זכות ללא תמורה”), על ידי ההורה, בחייו. לחילופין, לאחר פטירת ההורה, במסגרת צוואה. אלא שבעוד העברת זכות במקרקעין הנעשית בצוואה, פטורה ממס והיורשים לא יישאו בחבות מיסוי כלל (לפחות עד העברת חוק מסי ירושה…), העברת הזכויות במתנה, תחייב את הנהנה, בתשלום מיסוי מקרקעין, כדלקמן:

  • מס רכישה: העברה ללא תמורה, במהלך חיי המעביר, תחייב את הנהנה הקרוב (כהגדרתו במס רכישה), ב-שליש מס רכישה. אלא שהעברה זו עלולה לגרום לבעיות משפטיות וכלכליות, אם הנהנים יבקשו לרכוש דירה נוספת למגורים, וכן במקרים נוספים.
  • מס שבח: העברה ללא תמורה, במהלך חיי המעביר, אל קרובו (כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) – הגדרה השונה מתקנות מס הרכישה) – פטורה לחלוטין ממס שבח. אולם, כאשר ימכור הנהנה את המקרקעין שקיבל במתנה, הרי שהוא יכנס בנעלי נותן המתנה בעניין נתוני הרכישה. בנוסף, על מקבל המתנה יהא להמתין עם מכירת הדירה עד תום “תקופות הצינון”, לצורך קבלת הפטור ממס שבח.
  • היטל השבחה: העברה ללא תמורה, המתבצעת מאדם לקרובו, אינה מהווה מימוש לצורך חבות בהיטל השבחה. כאשר ימכור הנהנה את המקרקעין שקיבל במתנה, הוא יחוב בהיטל ההשבחה.

 

העברת זכויות במקרקעין ללא תמורה (עסקת מתנה)

העברה ללא תמורה עוד בחיי ההורים, מאפשרת לשלוט על חלוקת הרכוש ולצמצם את הסיכון לסכסוכים משפחתיים, לאחר פטירתם. כך, העברת הנכסים בחיים, מאפשרת להורים להתחשב במצב הכלכלי, הפיננסי, המשפחתי, והתכניות לעתיד של הילדים, ולבצע העברה מתוכננת, מותאמת ומחושבת. באופן זה, ההעברה עשויה למנוע סכסוכי ירושה עתידיים, התנגדויות לצוואה מצד יורש שלא מרוצה מחלקו, או טענות של פגמים שנפלו בצוואה. זו תכלית עסקה מתנה במקרקעין.

אולם, ככל שההורים מורים על חלוקת הנכסים בצוואה, יש לתכנן זאת בזהירות ובקפדנות, מראש. חלוקה מדוייקת ושוויונית של הנדל”ן והרכוש (באמצעות “טבלאות צדק”), כך שכל אחד מהיורשים יקבל זכויות מסוימות, ולא שכולם יחד יהיו שותפים בבעלות על כל הנדל”ן שעבר בירושה. כך אפשר למנוע חיוב במס שבח ובמס רכישה. כך יתאפשר להם, לאחר פטירת המוריש, לחלק את הבעלויות בנכסים שירשו, תוך תשלומי איזון הדדיים.

 

העבר זכויות באופן מקוון

שורת החלטות של לשכת עורכי הדין, הקלו על ביצוע עסקאות במקרקעין, כך שחלק מהן ניתן לבצע באופן מקוון. נכון להיום, ניתן לחתום באופן דיגיטלי על מרבית מסמכי עסקת מקרקעין, לאמת חתימה, ולבצע עסקה בקלות רבה. כאשר ההעברה נעשית במשפחה, אזי הדברים מהירים, יעילים וזולים.

 

העברת זכויות במקרקעין בסיוע עו”ד מקרקעין מנוסה

תכנון מקדים והיערכות מתאימה מראש של העברת זכויות במקרקעין, לפי העדפת ההורים, עשויים לרוב למנוע סכסוכים משפחתיים וחבויות מס לילדים. צרו קשר עכשיו עם עו”ד מקרקעין מנוסה. משרד וולר ושות’.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים