top image

העברת זכויות במקרקעין

משכנתא הפוכה - סכסוכים משפחתיים - וולר ושות' משרד עורכי דין

שינויים בתא המשפחתי, ענייני ירושות וצוואות, וכן שינויים במדיניות מיסוי נדל"ן במדינת ישראל, מובילים משפחות רבות לבחון העברת זכויות במקרקעין, אל הדור הבא – הילדים. חשוב לדעת כי העברת זכויות, באופן מלא או חלקי, היא מורכבת וסבוכה במיוחד: הן בשל הסכסוכים המשפחתיים שהיא עלולה להביא, והן לאור מיסוי הנדל"ן, הכרוכים בהעברות אלו. תכנון מוקדם, זהיר ומדויק של העברת זכויות במקרקעין, בסיוע עו"ד מקרקעין, מהווה פתרון לשלל הבעיות בתחום.

העברת זכויות במקרקעין – בין הורים לילדים

ברמה העקרונית, העברת זכויות במקרקעין, בין הורים לילדים, ניתנת לעשות באחת משתי דרכים: העבר זכויות במתנה ("העברת זכות ללא תמורה"), על ידי ההורה, בחייו; או, לאחר פטירת ההורה, במסגרת צוואה. אלא שבעוד העברת זכות במקרקעין הנעשית בצוואה, פטורה ממס והיורשים לא יישאו בחבות מיסוי כלל (לפחות עד העברת חוק מסי ירושה…), העברת הזכויות במתנה, תחייב את הנהנה, בתשלום מיסוי מקרקעין, כדלקמן:

  • מס רכישה: העברה ללא תמורה, במהלך חיי המעביר, תחייב את הנהנה הקרוב (כהגדרתו במס רכישה), ב-שליש מס רכישה. אלא שהעברה זו עלולה לגרום לבעיות משפטיות וכלכליות, אם הנהנים יבקשו לרכוש דירה נוספת למגורים, וכן במקרים נוספים.
  • מס שבח: העברה ללא תמורה, במהלך חיי המעביר, אל קרובו (כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) – הגדרה השונה מתקנות מס הרכישה) – פטורה לחלוטין ממס שבח. אולם, כאשר ימכור הנהנה את המקרקעין שקיבל במתנה, הרי שהוא יכנס בנעלי נותן המתנה בעניין נתוני הרכישה. בנוסף, על מקבל המתנה יהא להמתין עם מכירת הדירה עד תום "תקופות הצינון", לצורך קבלת הפטור ממס שבח.
  • היטל השבחה: העברה ללא תמורה, המתבצעת מאדם לקרובו, אינה מהווה מימוש לצורך חבות בהיטל השבחה. כאשר ימכור הנהנה את המקרקעין שקיבל במתנה, הוא יחוב בהיטל ההשבחה.

העברת זכויות במקרקעין ללא תמורה עוד בחיי ההורים, מאפשרת לשלוט על חלוקת הרכוש ולצמצם את הסיכון לסכסוכים משפחתיים, לאחר פטירתם. כך, העברת הנכסים בחיים, מאפשרת להורים להתחשב במצב הכלכלי, הפיננסי, המשפחתי, והתכניות לעתיד של הילדים, ולבצע העברה מתוכננת, מותאמת ומחושבת. באופן זה, ההעברה עשויה למנוע סכסוכי ירושה עתידיים, התנגדויות לצוואה מצד יורש שלא מרוצה מחלקו, או טענות של פגמים שנפלו בצוואה.

אולם ככל שההורים מבקשים להורות על חלוקת הנכסים במסגרת צוואה, נדרש לתכנן זאת בזהירות ובקפדנות. חלוקה מדוייקת ושוויונית של הנדל"ן והרכוש (באמצעות "טבלאות צדק"), כך שכל אחד מהיורשים יקבל זכויות מסוימות, ולא שכולם יחד יהיו שותפים בבעלות על כל הנדל"ן שעבר בירושה. באופן זה, ניתן יהיה להימנע מחיוב היורשים במס שבח ובמס רכישה, ולאפשר להם, לאחר פטירת המוריש, לחלק את הבעלויות בנכסים שירשו, תוך תשלומי איזון הדדיים.

העברת זכויות במקרקעין בסיוע עו"ד מקרקעין מנוסה

תכנון מקדים והיערכות מתאימה מראש של העברת זכויות במקרקעין, לפי העדפת ההורים, עשויים לרוב למנוע סכסוכים משפחתיים וחבויות מס לילדים. לשם ביצוע וליווי הליך העברת הנכסים, באופן החוקי, הנכון והיעיל ביותר, ותוך בחינת שיקולים משפחתיים, כלכליים, ומיסויים, נדרש עורך דין מנוסה, מומחה ומיומן, עם ניסיון של למעלה מ-40 שנה. צרו קשר עכשיו.

 

האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.