top image

אישורי מיסים לרישום עסקאות נדל”ן באינטרנט

אישורי מיסים לצורך רישום מקרקעין באינטרנט

אישורי מיסים לרישום עסקאות נדל”ן באינטרנט

רשות המיסים השיקה ביום 2/4/2023, שירות חדש לציבור, המאפשר לכל אזרח לקבל לאזור האישי באתר רשות המסים, אישורי מיסים שניתנו לצורך רישום עסקאות הנדל”ן שביצע בפנקסי רישום המקרקעין (טאבו). זאת, עבור עסקאות שבוצעו החל משנת 1983 ואילך.

נכון להיום, לא ניתן לרשום עסקת נדל”ן שבוצעה בפנקסי רישום המקרקעין (טאבו) ללא אישור מרשות המסים כי שולמו לה המיסים הבאים:

  • מס שבח – המעיד כי למוכר אין חובות במיסוי מקרקעין בגין המכירה בשל פטור, ולחילופין – כי בוצע תשלום.
  • מס רכישה – המעיד כי הרוכש שילם את מס הרכישה, או קיבל פטור ממנו, בהתאם למדרגות המס.

לאחר שמבוצעת ומדווחת עסקת הנדל”ן לרשות המסים, ולאחר שהרשות משלימה את הטיפול בעסקה, שולחת הרשות את האישורים למבצעי העסקה.

המציאות היא שלעיתים חולפות שנים בין מועד ביצוע העסקה, לבין מועד רישומה בפנקס רישום המקרקעין. במקרים אלה, נדרש מבצע העסקה לשמור את האישורים למשך זמן רב, להגיע פיזית למשרדי מיסוי מקרקעין האזורי ולקבל את האישור באופן ידני. לחילופין, ניתן לפנות למוקד השירות של רשות המסים ולבקש כי האישורים יומצאו לו באמצעות משלוח דואר. השירות החדש מייתר את הצורך לפנות לרשות המסים בכך שהוא מאפשר למבצע העסקה להוריד את האישור, מהאזור האישי שלו, באתר רשות המסים, בכל עת.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים