top image

הקלה לנוטלי המשכנתאות: אין צורך באישור רשות מקומית על היעדר חובות

הקלה לנוטלי המשכנתאות: אין צורך באישור רשות מקומית על היעדר חובות

הקלה לנוטלי המשכנתאות: אין צורך באישור רשות מקומית על היעדר חובות

חוק ההסדרים במשק המדינה לשנים 2023-2024, כולל הקלה בירוקרטית לנוטלי המשכנתאות. מכאן ולהבא, עבור נוטלי משכנתאות בלבד, לא יהיה צורך בהצגת תעודה מהרשות המקומית על העדר חובות, על מנת לרשום את המשכנתה במרשם המקרקעין (טאבו). בכך, ביטל התיקון בחוק את ההוראה שניתנה בבג”צ בשנת 2014, לפיה לא ניתן לרשום משכנתה במרשם המקרקעין אלא לאחר הצגת אישור עירייה בדבר היעדר חובות ארנונה. 

 

הצורך בתיקון החוק

החוק קובע כי המבקש לרשום עסקה במקרקעין, נדרש לצרף לבקשתו הוכחה כי שולמו כל האגרות, המסים, הארנונה ושאר תשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום העסקה. המוכר נדרש להציג אישורים בדבר היעדר חובות למס שבח, למס רכישה ולמס רכוש. בנוסף, המחוקק כי באותה נקודת הזמן בה מבקש הנישום לרשום עסקה מסוימת במרשם המקרקעין, יוכלו הרשויות המקומיות לגבות את החובות שנצברו כלפיהן. לפיכך, לצורך רישום העסקה, המוכר נדרש להציג אישורים בדבר היעדר חובות לרשות המקומית (ארנונה, היטל השבחה, ועוד), בהתאם לפקודת העיריות ולחוק התכנון והבניה.

‏‏אלא שהטאבו, לא דרש את אותם האישורים, ממי שמבקש לרשום משכנתא על נכס מקרקעין שבבעלותו. זאת, בין היתר, בהסתמך על חוו”ד שנערכה בלשכת היועץ המשפטי לממשלה בשנת 1989. לפיכך, במשך שנים יכול היה הבעלים של נכס מקרקעין לרשום משכנתא על זכויותיו, גם אם באותה העת הוא היה שרוי בחובות ארנונה כבדים. אלא שבג”ץ 7009/04 עיריית הרצליה נ. היועץ המשפטי לממשלה, קבע כי גם בעת רישום משכנתא חלה חובה להציג תעודה מטעם הרשות המקומית, המעידה כי סולקו חובות הארנונה.

 

משמעות התיקון לחוק:

על פי דברי ההסבר להצעת החוק

“חובה זו קמה כיום לפי פסיקה של בית המשפט העליון משנת 2014 ונמצא כי היא אינה משרתת את התכלית שבבסיס הטלת החובה להצגת אישור העדר חובות כאמור ולכן מוצע לבטלה. ביטול זה יחסוך לציבור בירוקרטיה מיותרת  ועשרות אלפי אישורי חובות הנדרשים כיום ללא צורך, ולא יפגע ביכולת הגביה של הרשויות המקומיות פגיעה של ממש”.

התיקון לחוק יביא לחסכון בירוקרטיה, וחסכון של העלויות הכרוכות באישור היעדר חובות לרשויות המקומיות (לרבות תשלום אגרת תעודת אישור). מן העבר השני, התיקון לא יפגע ממשית ביכולת הגביה של הרשויות המקומיות. בנוסף, התיקון מקצר את לוחות הזמנים בהליך נטילת המשכנתה, כך שעד שהלווה ממציא לבנק את האישור הדרוש מהרשות המקומית, עלול לפוג התאריך של הצעת המשכנתה.   

 

בעסקאות מקרקעין ונדל”ן, אין מקום ל”סמוך” או ל”יהיה בסדר”. במשך למעלה מ-40 שנה, משרד עו”ד וולר ושות’ מדורג בצמרת משרדי עורכי הדין בחיפה והצפון. השילוב בין ניסיון, מיומנות, מצוינות משפטית, אמינות ויחס אישי, עושה את כל ההבדל. צרו קשר עוד היום. נשמח לעמוד לשירותכם.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים