top image

איך ממלאים ייפוי כוח מתמשך מקוון?

החתמת מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך - בשיחת ווידאו - וולר ושות'

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המאפשר לכל בגיר, שהוא כשיר וצלול, לקבוע כיצד ועל ידי מי, יטופלו ענייניו האישיים, הרפואיים, הכלכליים או המשפטיים, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו (הרחבה על ייפוי כוח מתמשך). אולם בניגוד לייפוי כוח "רגיל", או ייפוי כוח נוטריוני, לייפוי כוח מתמשך נדרשות חתימות של הממנה, ושל מיופי הכוח, בפני עורך דין. אלא שהתייצבות פיזית במשרדו של עורך דין – ובמיוחד בתקופת הקורונה – מורכבת, ולעיתים אף קשה. על אפשרות החתמת מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך, באופן מקוון, קראו כאן.

 

ביום 14/2/2022, הודיע האפוטרופוס הכללי, כי ניתן יהיה להחתים את מיופה הכוח על מסמך ייפוי הכוח המתמשך/ הבעת רצון/ הנחיות מקדימות לאפוטרופוס, גם באמצעות היוועדות חזותית, הכוללת קול ותמונה (קישור להנחיות האפוטרופוס הכללי). ההנחיה תקפה לגבי החתמת מיופה/מיופיי כוח בלבד: החתמת הממנה חייבת להתבצע באופן פיזי, מול עורך הדין, שהוא עורך המסמך. עם זאת, הבהיר האופוטרופוס הכללי, כי דרך המלך לעריכת ייפוי כוח מתמשך והמסמכים הנוספים הייתה ועודנה באמצעות מפגש פיזי בין הצדדים הרלבנטיים – בין עורך הדין לבין הממנה ולבין מיופה/מיופי הכוח, בהתאם להוראות הדין.

תשומת הלב כי החלטה זו, עומדת בקנה אחד ובהתאמה עם החלטת ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין מיום 20.3.25 בדבר אימות חתימה של עורך דין על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית בישראל, ומתוך רצון לעודד את השימוש בייפוי כוח מתמשך, בקרב אוכלוסייה רחבה ככל הניתן.

אם אתם מתלבטים או שוקלים לערוך ייפוי כוח מתמשך, נשמח להיפגש עמכם ולסייע לכם. עריכת ייפוי כוח מתמשך, רק בליווי עורך דין מומחה ומיומן בתחום, עם ניסיון של למעלה מ-40 שנה. צרו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.