top image

ליווי משפטי לפרויקט מרכז הכפר

ליווי משפטי לפרויקט מרכז הכפר - משרד עורכי דין וולר ושות'

ליווי משפטי לפרויקט מרכז הכפר

אחד הפרויקטים המרגשים ביותר, מבוצע בשנתיים האחרונות במועצה המקומית כפר ברא: פרויקט “מרכז הכפר”. מדובר באחת מאבני היסוד בהתחדשות ובפיתוח המועצה בשנים הקרובות, שעתיד להפוך את מרכז הישוב למרכז בילוי ומסחר ציבורי לתושבי הישוב, והסביבה כולה. לא סתם בחר מגזין “רשויות”, לערוך סקירה של פרויקט הפיתוח במועצה.

פיתוח כלכלי וחברתי

פרויקט “מרכז הכפר” הנו חלק ממהפכה שעוברת בשנתיים האחרונות המועצה המקומית כפר ברא, הכוללת תכנית אסטרטגית, כלכלית וחברתית, פיתוח שכונות מגורים חדשות, תכנון ובעתיד הקמה של אזור תעסוקה, בניית בית ספר חינוך מיוחד אזורי חדש, הקמת בית ספר תיכון אזורי חדשני, שדרוג המרחב הציבורי, הגדלת הכנסות, התייעלות אנרגטית, ועוד.

מקורות תקציביים

ההיקף התקציבי של הפרויקט עומד על כ- 20 מיליון ₪, שהועמדו לרשות המועצה במסגרת החלטת הממשלה מס’ 922, תקציבי משרד הבינוי והשיכון, משרד הפנים, משרד התרבות והספורט, הפיס, טוטו-וינר, תקציבים נוספים והלוואות שלקחה המועצה. הצפי הוא שתקציב יגדל לכדי למעלה מ-30 מיליון ש”ח, ככל שהפרויקט יתקדם.

פרויקט בינוי

הפרויקט כולל בנייה בהיקף של למעלה מ-2,800 מ”ר של מבני ציבור, הקמת מרכז רב תכליתי, מרכז ואולם ספורט תקני, פיתוח והקמת תשתיות בהיקף של למעלה מ- 2,350 מ”ר, שטחי מסחר ושטחי ציבור בהיקף של 1,300 מ”ר, שטחים ציבוריים פתוחים, חניון ציבורי ומקורה, עבודות פיתוח נופי, נגישות, וכן הקמה ושדרוג של תשתיות עיליות ותת-קרקעיות באזור.

בנוסף, במסגרת הפרויקט, משודרג מבנה המועצה, פנימית וחיצונית, מבוצעות עבודות הנגשה (כולל מעלית), הוספה ושדרוג לתאורה חסכונית באנרגיה, וכן מתווספת קומה שלישית לבניין המועצה, בהיקף של כ-300 מ”ר. עם המשך התקדמות הפרויקט, יתווספו שטחי מסחר ותעסוקה.

ליווי משפטי של הפרויקט

משרד עורכי דין וולר ושות’, העניק ליווי משפטי לפרויקט פיתוח מרכז הכפר. המשרד ערך את מכרזי התשתיות, הבינוי והפיתוח, ומכרזי האחזקה. המשרד ממשיך ללוות ולהעניק ייעוץ משפטי בפרויקט, לרבות הרחבת ההסכמים עם הקבלנים, מתן פקודות שינויים, ביצוע התאמות נדרשות, ועוד. רשויות מקומיות המעוניינות בסיוע בהוצאת פרויקטים אל הפועל, במימוש פרויקטים, בעריכת מכרזים ובהצלחה במימוש תקציב, מוזמנות לפנות אלינו כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים