top image

רועי וולר, עו"ד

רועי וולר, עו

עו"ד רועי וולר, מוסמך (M.A) במשפטים (אוניברסיטת בר-אילן), בוגר (L.LB) במשפטים (מכללת נתניה), בוגר (B.A) ביחסים בינלאומיים ולימודי מזרח תיכון (האוניברסיטה העברית), מנהל סיכונים (C.R.O) וחבר האיגוד הישראלי לניהול סיכונים, מגשר, מנהל סיכונים (C.R.O), בוגר קורס דירקטורים, בוגר קורס מנכ"לים ברשויות המקומיות ובוגר קורס תכנון אזורי תעשיה.

עו"ד רועי וולר מחזיק בניסיון ניהולי עשיר ומשמעותי בשלטון המרכזי ובשלטון המקומי, במסגרת כהונתו במשך 5 שנים כמנכ"ל המועצה האזורית גוש עציון, ולפני כן, במשך מספר שנים, כראש מטה שר התיירות וכנציג השר בוועדות השרים לחקיקה, בקבינט החברתי-כלכלי, ובוועדת השרים לפנים ושירותים בממשלה. לפני כן, כיהן במשך כ-3 שנים כיועץ בכיר ליו"ר ועדת הכספים בכנסת, וכעוזר פרלמנטרי ליו"ר הוועדה לביקורת המדינה בכנסת.

עו"ד רועי וולר מחזיק בניסיון עשיר ומגוון בתחום המוניציפאלי, דיני התכנון והבניה ובתחומי איכות הסביבה, והוא חבר בוועדת חברה וסביבה ובוועדת שלטון מקומי, של לשכת עורכי הדין בישראל. לצד זאת, עו"ד רועי וולר מרצה במגוון מסגרות בתחומים המוניציפאליים ובתחומי איכות הסביבה, בין היתר עבור מרכז השלטון המקומי בישראל, בית הספר לניהול בכיר ברשויות המקומיות, מרכזי הפיתוח של משרד הפנים (מפע"מ), משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ועוד.

עו"ד רועי וולר פרסם את חוברת "הנחיות לתכנון ולביצוע שכונות מגורים" (2017), והוא מפרסם טורי דעה בנושאים מוניציפאליים וסביבתיים, בכתבי עת שונים.

עו"ד רועי וולר שמש כחבר במספר וועדות ממשלתיות וציבוריות: ועדת ההיגוי הלאומית לתוכנית לשיקום ולהעצמת תשתיות מורשת לאומית (2010-2012), חבר וועדת סביבה (התמחות בהתייעלות אנרגטית) במרכז המועצות האזוריות בישראל (2016-2017), חבר דוח הוועדה להוזלת מחירי הנופש בישראל ("ועדת בר-ניר") (2012), חבר הוועדה הציבורית לבחירת מדליקי המשואות בשנת העצמאות תש"ע (2010) ותשע"א (2011).

עו"ד רועי וולר הוא עמית תכנית "גוונים" לקידום פלורליזם יהודי בישראל, הפדרציה היהודית של סן-פרנסיסקו. בנוסף, בזמנו הפנוי, משמש כחבר הוועד המנהל של עמותת "עשה חיל" בתחום החינוך (2015-2016, 2019 – היום). במקביל, תורם עו"ד רועי וולר מזמנו, בהתנדבות "פרו-בונו" (pro bono publico) לטובת הציבור, במסגרת מתווה נשיא המדינה ומשרד המשפטים, למחיקת רישום פלילי לבני העדה האתיופית.

עו"ד רועי וולר, רס"ן (מיל.), בוגר יחידה 8200.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.