top image

יפוי כח מתמשך מקוון

יפוי כוח מתמשך מקוון, עורך דין ייפוי כוח מתמשך

יפוי כח מתמשך מקוון

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כשלא יוכל לטפל בכך בעצמו, באמצעות מסמך משפטי הנקרא “יפוי כוח מתמשך”. האדם (“הממנה“) בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה. התנאים העיקריים במתן תוקף משפטי לייפוי כוח מתמשך הוא שהממנה, מבין את המשמעות של מתן יפוי כוח מתמשך, מבין את המשמעויות והתוצאות, והמסמך נחתם בפני עורך דין שהוסמך לכך ע”י משרד המשפטים. לאחרונה, מאפשר משרד המשפטים יפוי כח מתמשך מקוון. קראו כאן סקירה מקיפה.

 

יפוי כח מתמשך מקוון

את הבקשה להפקדת יפוי כוח מתמשך, ניתן להגיש רק בטופס ייעודי מקוון. לא ניתן לערוך יפוי כוח מתמשך, כמסמך רגיל. הפקדת המסמך תעשה באופן מקוון, באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, באמצעות הפקדה מקוונת על ידי עו”ד בעל כרטיס חכם, או באופן אישי על ידי הממנה. האפוטרופוס הכללי יטפל בבקשת ההפקדה, רק לאחר קבלת העותק המקורי.

בסיום הטיפול בבקשה – לרוב כשלושה ימים מהעברת כלל המסמכים, ישלח האפוטרופוס הכללי הודעה לממנה, בנוסח “פנייתך בנושא הכנסה לתוקף התקבלה והועברה לטיפול“. בסיום הטיפול בבקשה, האפוטרופוס הכללי ישלח למיופי הכוח מכתב אישור או דחייה לעניין ההודעה על כניסה לתוקף, וכן ישלח הודעה לממנה ולמיודעים בהתאם. מסמכים אלה חתומים בחתימה דיגיטלית, ולפיכך אין צורך לאמת אותם בחותמת “נאמן למקור”.

 

כיצד ניתן לצפות ביפוי כוח מתמשך?

ממנה שערך יפוי כוח מתמשך, וההפקדה אושרה ע”י האפוטרופוס הכללי, יכול לצפות באופן מקוון במסמך. ניתן לצפות במסמך, הן טרם הפעלת ייפוי הכוח המתמשך, והן לאחר כניסתו לתוקף. אדם שמונה כמיופה כוח ביפוי כוח מתמשך, יוכל גם הוא לצפות במסמך, וזאת רק לאחר כניסת יפוי הכוח המתמשך לתוקף (באמצעות כניסה לאזור האישי באתר ההזדהות הממשלתית). 

הנחיות אישיות ביפוי כוח מתמשך מקוון

למרות העובדה שייפוי כוח מתמשך מוגש באופן מקוון, הממנה רשאי להוסיף מלל חופשי של ההנחיות. אלו הן “הנחיות מקדימות”. רק
במסגרתן ניתנת אפשרות לאדם הממנה, לממש את היתרונות הגלומים בייפוי הכוח המתמשך, ולהורות על העניינים האישיים, השגרתיים, היומיומיים, על קבלת ההחלטות וכיוצ”ב. על חשיבותו של מסמך ההנחיות המקדימות, קראו כאן בהרחבה. נכון להיום, ניתן להוסיף מלל חופשי בכמות מקסימלית של עד 7,500 תווים. מעבר לכמות זו, יש לערוך נספח ולצרפו כחלק מיפוי הכוח המתמשך.

 

וולר ושות’ – משרד עורכי דין בעלי רקע וניסיון רב בעריכת ייפוי כוח מתמשך, ומלווים אתכם בכל שלב, באופן המקצועי, הבטוח והנוח ביותר. למשרד ידע מעשי, שנרכש בהתמחות בתחום, במשך למעלה מ-40 שנה. צרו קשר עם משרד עורכי דין וולר ושות’. 

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים