top image

דיני עבודה למנהלי ישובים

דיני עבודה הרצאה

דיני עבודה למנהלי ישובים

מעת לעת, משתתפים עורכי הדין של המשרד, כמרצים בימי עיון וכנסים בנושאים שונים. לאחרונה, הרצה עו”ד רועי וולר, בפני מזכירי הוועדים המקומיים של המועצות האזוריות באזור יהודה יהודה והשומרון, בהזמנת מפע”מ מעלה אדומים, בנושא דיני עבודה.

מנהל היישוב, בתפקידו כראש הוועד המקומי, הוא למעשה ראש רשות מקומית ברמת היישוב. בתפקידו זה הוא נדרש לפעול על פי החוקים והתקנות הקשורים בשלטון המקומי ולקיים הלכה למעשה את מסגרת השלטון המקומי ביישוב. במסגרת זאת, כידה הארוכה של המועצה, מנהל הישוב נדרש, בין היתר, לקיים את דיני העבודה הרלוונטיים. אלא שלמורכבות הרבה של דיני העבודה בשלטון המקומי, מצטרפות ההבחנות הנדרשות בין הוועד המקומי (המנהל את ענייני היישוב ברמה המוניציפאלית), לבין וועד האגודה השיתופית (המנהל את עניני היישוב הנוגעים לאגודה השיתופית), ועל כל אלה רובד דיני העבודה החלים באזור יהודה והשומרון.

הרצאתו של עו”ד וולר כללה, בנוסף, את נושא הממשק בין המועצה האזורית לבין הוועד המקומי בהיבט דיני העבודה, תהליך איתור וגיוס עובדים, תנאים וזכויות עובדים, הליכי כניסה לעבודה, ניהול מהלך העבודה, הליכי סיומם של יחסי עובד-מעביד, פיטורין, שימועים, דוגמאות ודילמות מהשטח, ועוד. מצגת סוגיות מעשיות בדיני עבודה למנהלי ישובים, וגם ב-YouTube.

אנחנו מזמינים את הרשויות המקומיות ואת מזכירי ישובים, להתייעץ איתנו בנושאי דיני עבודה. הידע המשפטי, בשילוב הניסיון שלנו בשטח – הם שעושים את ההבדל. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים