top image

המדריך המלא לעריכת ייפוי כוח מתמשך

המדריך המלא לעריכת ייפוי כוח מתמשך, מידע מקצועי ייפוי כוח מתמשך

למה צריך ייפוי כוח מתמשך

כמעט בכל יום אנחנו מקבלים שאלות מאנשים מודאגים, בקשר ליכולת קבלת ההחלטות, במקרה של מחלה קשה או אישפוז. רוב הפניות לא מגיעות מאנשים מבוגרים, אלא מצעירים, החוששים שלא יוכלו לקבל החלטות בקשר לגופם או רכושם. אנשים מעדיפים לשמור על האוטונומיה שלהם, להשאיר הוראות משפטיות ברורות, לכל התרחישים ולכל האירועים, במקום להזדקק לחסדי זרים, לבתי המשפט או לשיקול דעתו של אפוטרופוס. לאור אלפי שאלות בנושא, ומאות לקוחות, מצאנו לנכון להכין את המדריך המלא לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

 

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המהווה חלופה למינוי אפוטרופוס על ידי המדינה. המסמך מאפשר לכל בגיר, שהוא כשיר וצלול, לקבוע כיצד ועל ידי מי, יטופלו ענייניו האישיים, ככל שלא יוכל לטפל בכך בעצמו. האדם בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה. במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, האדם הממנה רשאי לקבוע מה יהיה תוקף ייפוי הכוח, באילו מקרים הוא יופעל, מה תהיינה סמכויות מיופה הכוח, מה יהיו דרכי הפעולה ודרכי קבלת החלטות, מה יהיה מרחב שיקול הדעת של מיופה הכוח, ובאילו מקרים מיופה הכוח יסיים את תפקידו. במילים אחרות, ייפוי כוח מתמשך עשוי להעניק ביטחון ושלווה, בידיעה שאך רק האדם בו בחר הממנה, הוא זה שידאג לאינטרסים שלו. מדובר בהליך פשוט, המכבד את רצונו של האדם, ומונע התערבות של המדינה (אפוטרופוס), בעניינו וברצונו.

 

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין אפוטרופוס?

במצב בו נשללת כשירותו המשפטית של אדם לקבל החלטות על חייו, לרוב ממנה לו בית המשפט אפוטרופוס. משמעות הדבר היא ששיקול הדעת של האפוטרופוס – לעיתים אדם זר לחלוטין, מחליף ומבטל לחלוטין, את יכולת ההכרעה, העדפותיו ורצונותיו של האדם. החלטות האפוטרופוס – הן הקובעות והחורצות גורלות. האפוטרופוס מסייע ואחראי על החסוי בכל עניין – כספיים, רפואיים ואישיים. זוהי ברירת המחדל המשפטית כיום. לברירת המחדל, יצר המחוקק חלופה עדכנית: ייפוי כוח מתמשך. כך, במקרה בו השאיר האדם ייפוי כוח מתמשך, הרי שרצונותיו ברורים, החלטותיו מנוסחות, ולפיכך אין כל צורך במינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט. במילים אחרות: ייפוי הכוח המתמשך מכבד את רצונו של הפרט ואת האוטונומיה שלו, במקום שלילתם באמצעות מינוי אפוטרופוס.

יתר על כן: חיי האפוטרופוס, הינם גיהנום. הנטל הבירוקרטי, בנוסף לעומס הרגשי, הופכים את חייהם של מי שממונים לאפוטרופוסים, לסיוט. הוצאות כספיות, דרישות להמצאת מסמכים ואישורים בכל פעולה, ביטול כרטיסי אשראי, הקפאת חשבונות בנק, ועוד. בנוסף לקשיים ולחסמים הבירוקרטיים, מי שממונה לאפוטרופוס נדרש להגיש בקשות לבתי המשפט, להגשת דו”חות תקופתיים, לדיווח על מצבת הנכסים של החסוי, ועוד.

 

הפעלת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף, באופן מיידי, ללא תקופת המתנה וללא צורך בהליך משפטי, באחד מהמקרים הבאים:

  • במועד בו האדם הממנה, לא יהיה עוד מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח. החוק קובע שכניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף היא עם קבלת חוות דעת רפואית ממומחה, לפיה המייפה אינו כשיר להבין בדבר אותו מסר להחלטת מיופה הכוח.
  • בהתקיים תנאים מסוימים, שנקבע בייפוי הכוח כי אם הם מתקיימים, ייפוי הכוח ייכנס לתוקף. למשל, הליכים רפואיים, מחלות קשות, ניתוחים, הרדמה, מצב סיעודי, תאריך ספציפי ועוד.

אם הממנה כשיר ומסוגל לדאוג לענייניו, ייפוי הכוח טרם מופעל, וטרם נכנס לתוקף. אם הממנה חזר לאיתנו, והוא כשיר ומסוגל לדאוג לענייניו, הרי שייפוי הכוח המתמשך שניתן – פוקע (שכן התנאי שנקבע – אינו תקף עוד).

 

מי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך?

אך ורק עורך דין שעבר הכשרה מטעם האפוטרופוס הכללי, וששמו מופיע ברשימת עורכי הדין המוסמכים לעריכת ייפוי כוח מתמשך, רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך.

בהתאם להחלטת וועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין (החלטה את/23/20), לעורך הדין לא יהיה עניין אישי בייפוי הכוח. עורך הדין אינו רשאי להיות מיופה הכוח. “עניין אישי בייפוי כוח” עשוי להיחשב כל עניין היכול להשפיע באופן מהותי על שיקול דעתו של עורך הדין כמי שעורך את ייפוי הכוח המתמשך, ושעלול להעמידו במצב של ניגוד עניינים בין טובת הלקוח הממנה על פי ייפוי הכוח והגשמת רצונותיו לבין טובתו שלו או טובת צד ג’ אחר. הגדרת “עניינים אישיים”, איננה רשימה סגורה של מקרים. היא יכולה לתפוס ברשתה אינטרסים שאינם נפוצים בדיון בתחום ניגוד העניינים. לצורך הדוגמה – עניינים חברתיים, יחסי מרות, יחסי שיתוף או יחסים עסקיים.

 

מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

החוק מייעד את תפקיד מיופה הכוח לאיש אמון של הממנה, ובתנאי שהוא בגיר (מעל גיל 18), ומבין את המשמעויות, את המטרות ואת התוצאות. המחוקק קבע הסדרים למניעת ניגוד עניינים של מיופה הכוח. כך, לדוגמה, בעניינים רכושיים לא ימונה פושט רגל, חייב מוגבל חמור, מי שנותן לממנה טיפול רפואי בתשלום, מי שמספק לממנה מגורים בתשלום. בנוסף, לא ימונה מי שכבר מונה במיופה כוח של 3 אנשים, למעט אם מדובר בקרובו של הממנה.

 

את מי ממנים כמיופה כוח?

לרוב, מניסיוננו, מיופה הכוח הנו אדם, קרוב משפחה מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, ילדים), או איש אמונו של הממנה. קיימים מקרים בהם הממנה בוחר מספר מיופי כוח, לתרחישים ולתחומים שונים: כך לדוגמה, לעיתים הממנה בוחר קרוב משפחה רחוק, שהוא בעל השכלה רפואית, על מנת שייקבל החלטות רפואיות או סיעודיות. לעיתים, הממנה בוחר שותף עסקי ותיק, שיקבל החלטות בקשר לניהול שוטף של העסק. למקרים אחרים, בוחר הממנה לתת הוראות משלימות, לדרוש הסכמות מסוימות במימוש ייפוי הכוח, ועוד תרחישים שונים ומגוונים.

ניתן למנות מיופה כוח יחיד. אולם, אנו ממליצים על מינוי מספר מיופי כוח, אשר יפעלו בתחומים מקבילים, או שיחליפו מיופי כוח אחרים.

 

פקיעת תוקף ייפוי כוח מתמשך

החוק קובע כי ייפוי כוח מתמשך פוקע, אם התקיים אחד מהמצבים הבאים: תנאי מסוים שהאדם קבע בייפוי הכוח התממש; מייפה הכוח או מיופה הכוח – נפטר; חל שינוי במצבו של מיופה הכוח והוא כבר אינו עומד בתנאים הנדרשים; מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע ורישיונו נשלל; מיופה הכוח הודיע בכתב למייפה הכוח (או לבן זוגו) שהוא אינו מעוניין לשמש עוד מיופה כוח; מיופה הכוח היה בן זוגו של מייפה הכוח וקשר הנישואין פקע (אלא אם כן צוין במפורש אחרת בייפוי הכוח); מיופה הכוח היה ידוע בציבור של מייפה הכוח וחדל לנהל עמו משק בית משותף מתוך כוונה לפרק את חיי המשפחה באופן קבוע. הודעה על פקיעת ייפוי הכוח המתמשך, תמסר לאפוטרופוס הכללי.

 

הממנה קובע את המצבים בהם ייפוי הכוח יבוטל או יפקע. אם לא עשה זאת, יפקע ייפוי הכוח עם הפיכתו של הממנה עצמו לבלתי כשיר. אם מיופה הכוח הוא בן/ בת הזוג – במקרה של גירושי הצדדים יבוטל המינוי למעט אם צוין במסמך אחרת.

 

איך מבטלים ייפוי כוח מתמשך

הממנה רשאי לבטל את ייפוי הכוח המתמשך, בכל עת. אולם, אם ייפוי הכוח כבר נכנס לתוקף, והממנה חתם על סעיף שמגביל את אפשרותו לבטל את ייפוי הכוח המתמשך – נדרש אישור בית המשפט לביטול. בנוסף לכך, קרוביו וידידיו של הממנה רשאים אף הם לפנות לבית המשפט, ולבקש לבטל את ייפוי הכוח. זאת, במקרים בהם קיימות נסיבות מיוחדות הקשורות לתפקוד מיופה הכוח, או אם הנסיבות שבהן נערך יפוי הכוח מצדיקות את ביטולו (לחץ, כפיה, עושק, מרמה וכו’). בשנתיים האחרונות, כתוצאה מסכסוכים משפחתיים, אנו רואים עליה חדה במספר התביעות המוגשות לבתי המשפט, לביטול ייפוי כוח מתמשך, בשל עילות אלה.

 

הודעה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

אם הוגדרו אנשים מיודעים, על מיופה הכוח להודיע על התקיימות התנאים לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח. לאחר מכן, על מיופה הכוח להודיע לאפוטרופוס הכללי על כניסת ייפוי הכוח לתוקף. האפוטרופוס הכללי ישלח למיופה הכוח מכתב אישור או דחייה של ההודעה על כניסה לתוקף, וכן ישלח הודעה לממנה ולאדם המיודע בהתאם.

 

הצגת ייפוי כוח מתמשך

על מיופה הכוח להציג לכל דורש את מסמך ייפוי הכוח המתמשך, החתום ע”י האפוטרופוס הכללי, ואת תאריך הכניסה לתוקף. הבנקים (חשבונות ממנה), חברות ביטוח, גורמים רפואיים, סיעודיים, גורמים ממשלתיים ואחרים, מכירים את המסמך ולרוב מסייעים למיופה הכוח בתפקידו.

 

מנגנוני פיקוח ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מבוסס על בחירה אישית של הממנה, של אדם או קרוב, לשמש כמיופי כוחו. קיימות מספר הנחיות, בכדי לוודא שייפוי הכוח נעשה מרצון חופשי. לדוגמה –

  • עריכת ייפוי הכוח המתמשך אצל עורך דין, שעבר הסמכת חובה מטעם האפוטרופוס הכללי, ואין לו עניין אישי;
  • חובת הפקדה של ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי, המנהל מאגר הפקדות של ייפויי כוח מתמשכים;
  • חובת עדכון מצד האפוטרופוס הכללי כלפי הממנה, בדבר קיום ייפוי כוח המופקד במאגר. בנוסף, משלוח הודעות שונות, כדי לוודא שייפוי הכוח משקף את הרצון העדכני.

 

הנחיות מקדימות

הממנה יכול לקבוע קביעה כללית, כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות. לחילופין, הממנה יכול לקבוע מה רצונו לגבי ההחלטות שיתקבלו, בנושאים שונים (“הנחיות מקדימות“). לדוגמה, סוגי הטיפולים הרפואיים, סביבת המגורים או האשפוז, סדרי העדיפויות במימוש הרכוש (נכסים, השקעות וכיוצ”ב), ועוד. מניסיוננו, שלב מתן ההנחיות המקדימות, עוסק רבות בנושאים הרפואיים. טיפול והסכמה לביצוע בדיקות רפואיות, קבלת אבחונים רפואיים, הסכמה לקבלת טיפול, הסכמה לפרוצדורות רפואיות, אשפוז, ניתוחים ופעולות כירורגיות שונות, מכשור וציוד רפואי. כך גם הוצאת התחייבויות, מרשמים, סיעוד, טיפולים פרא-רפואיים, ועוד.

 

מימוש ייפוי כוח מתמשך בעניינים מורכבים

לעיתים, לאחר כניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, נתקל מיופה הכוח בעניינים מורכבים. כך לדוגמה, נתקלנו בצורך דחוף במכירת מקרקעין ונדל”ן ששייך לממנה; צורך בקבלת החלטות בנוגע להמשכיות הפעילות העסקית שהיתה לממנה (כולל הלוואות ומישכונים); אירועים רפואיים, משפחתיים או כלכליים בלתי צפויים; ועוד. לכך נדרשות התייעצויות ושיקול דעת רחב, זהירות ושקיפות. ניסיון עורך דין ייפוי כוח מתמשך, חיוני במצבים מעין אלה.

ייפוי כוח מתמשך לבעלי עסקים

אחד מהתחומים המחייבים התייחסות מיוחדת, הוא ייפוי הכוח המתמשך, הייעודי לעסק. ככלל, ככל שהממנה פעיל ומבוסס יותר מבחינה פיננסית, מחזיק בנכסים, תאגידים וכו’ – הנזק שעלול להיגרם הוא גדול במיוחד. במילים אחרות, יש צורך לתת מענה להתנהלות השוטפת בעסקים, במקרה בו הממנה לא יהיה כשיר יותר. ייפוי כוח מתמשך, הרואה ומתייחס גם לצרכי העסק, עשוי להיות ההבדל בין המשך קיומו של העסק, לבין קריסתו.  

לצורך הדוגמה, בתקנון החברה ניתן לייפות את כוחו של אחר, להצביע בדירקטוריון, בוועדות השונות, לחתום וכו’. אולם, בהתאם להוראות חוק השליחות, תשכ”ה-1965, מתבטל ייפוי הכוח. המסמך היחידי שניתן להשתמש בו חוקית, הוא רק ייפוי כוח מתמשך. דוגמה נוספת היא החשיפה של התאגיד (ואפשר אף של הממנה עצמו), לתביעות משפטיות מצד לקוחות, ספקים ועוד. דוגמה נוספת היא ערבויות אישיות או בטוחות שניתנו, אשר עלולות להיות מופעלות ו/או ממומשות, במקרים שונים, ככל שאין “אצבע  על הדופק”.

 

שכר טרחה ייפוי כוח מתמשך

כיוון שמאפייני החיים והמורכבות של המסמך שונה, אין דרך לקבוע מראש מה תהיה רמת המורכבות של ההסדר המשפטי שעורך הדין יתבקש לערוך. לשכת עורכי הדין בישראל המליצה בשנת 2019 (החלטה מס’ שכ”ט/ 96/17) כי שכר טרחה מומלץ עבור ייפוי כוח מתמשך יעמוד על 5,000 ₪ לעריכת ייפוי כוח מתמשך ליחיד, ו-7,500 ₪ לזוג. שכר הטרחה המומלץ הוא מינימאלי, וועורכי הדין מתמחרים את שכר הטרחה בהתאם למומחיותם, ניסיונם, יכולותיהם, וכן בהתאם למורכבות ייפוי הכוח המתמשך שמבקש הלקוח.

 

מסקנות והמלצות

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המאפשר לכל בגיר, כשיר וצלול, לקבוע כיצד ועל ידי מי, יטופלו ענייניו האישיים, ככל שלא יוכל לטפל בכך בעצמו. משרד עורכי דין וולר ושות’ מסייעים בעריכת ייפוי כוח מתמשך, וכן בכלל התחומים הקשורים והמושפעים מכשירות הממנה. כל זאת, על מנת להבטיח לערוך ולהבטיח כי ייפוי הכוח המתמשך, ישקף במדויק, בכל התרחישים ובכל ההשלכות (האישיות, המשפחתיות, העסקיות, הכלכליות והרפואיות) – את רצונותיו של הממנה, כאשר לא יוכל לדאוג לכך עוד.

 

עריכת ייפוי כוח מתמשך בחיפה

במהלך למעלה מ-40 שנות עריכת דין, עו”ד ונוטריון פנחס וולר, ערך וליווה אלפי לקוחות, בעריכת ייפויי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ועזבונות. לעו”ד ונוטריון פנחס וולר ניסיון, מומחיות, מיומנות וקשב, עבור ממנים, מיופי כוח ובני המשפחה. מוזמנים לעיין במדריך שהכנו עבורכם, אולם הוא לא מחליף התייעצות עם עורך דין. נשמח להיפגש עמכם, להסביר ולהרחיב בנושא, להעלות תרחישים ולבחור חלופות. רק כך ניתן לקבל החלטה נכונה. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים