top image

העברה בין דורית

העברה בין דורית

משמעות המונח העברה בין דורית (Intergenerational Transfer) הוא העברת נכסים, עושר, ידע, ערכים או אחריות מדור לדור בתוך משפחות, עסקים או חברות. העברה בין דורית היא בסיסית להבטחת המשכיות, יציבות וצמיחה של נכסים, ערכים ואחריות על פני הקשרים משפחתיים, עסקיים וחברתיים. תהליך זה מחייב תכנון קפדני, תקשורת כנה, שקיפות, פתיחות ואמון. לעתים קרובות התהליך מחייב מעורבות של אנשי מקצוע משפטיים, רואי חשבון, מתכננים פיננסיים וכו’, כדי להקל על מעברים חלקים ולהפחית סכסוכים.

המונח “העברה בין דורית” כולל צורות שונות של העברה:

  • עושר ונכסים. זה כולל ירושה, מתנות או תמיכה כספית שהועברו מהורים או מהדורות המבוגרים יותר לילדיהם או לבני משפחה צעירים יותר.
  • ידע ומיומנויות. העברה בין דורית כרוכה גם בהעברת ידע, מיומנויות ומומחיות על פני דורות. זה יכול להיות מיומנויות מעשיות כמו מקצועות, מקצועות, או אפילו ידע ומסורות תרבותיות.
  • אחריות ותפקידים.
  • הון חברתי“. מעבר לנכסים פיננסיים ומוחשיים, העברה בין דורית יכולה להיות כרוכה בהון חברתי – רשת הקשרים, מערכות היחסים והמחוייבות של המשפחה.

האתגרים המרכזיים בהעברה בין דורית

בראייתנו, קיימים שני אתגרים מרכזיים בהעברה בין דורית:

  1. שמירה על התא המשפחתי, מניעת סכסוכים משפחתיים.
  2. שמירת ההון המשפחתי, ויצירת מנגנונים שיאפשרו את צמיחתו לאורך זמן כנכס שישמש את המטרה המשפחתית.

חלוקת ההון, עריכת הסכמים ופיצול עסקים משפחתיים, בין דורי או אצל דור ההמשך, עלולה לעורר כעסים וכאבים. הוא עלול להצמיח או להשריש מחלוקות, עד כדי קרע במשפחה. טיפול שגוי, לא מקצועי או לא רגיש בהעברה בין דורית, עלול לגרום לאיבוד שליטה על דור ההמשך של המשפחה, הצאצאים, אובדן העסק, איבוד הנכסים ואובדן של המוניטין.

 

העברה בין דורית בעסק או בחברה

העברה בין דורית בהקשר העסקי מתייחסת להעברת בעלות בחברה או בעסק, מדור לדור בתוך המשפחה, או, לעיתים, בין גורמים לא קשורים. תהליך העברה מוצלח מחייב תקשורת פתוחה, תכנון קפדני, ותמיד – מומחיות חיצונית של יועצים כמו מתכננים פיננסיים, עורכי דין ויועצים עסקיים. זהו תהליך קריטי להבטחת קיימות וצמיחה ארוכת טווח של ארגונים בבעלות משפחתית, ולכל הפחות – שימור המצב הקיים. תהליך זה כולל מספר היבטים מרכזיים –

העברת בעלות

זוהי העברת מניות הבעלות או ההון העצמי בעסק, מבני משפחה מהדור המבוגר (מייסדים או בעלים נוכחיים), לבני המשפחה מהדור הצעיר. העברה זו יכולה להתרחש באמצעות מנגנונים שונים כגון מתן מתנות, חלוקה, דילול או העברת מניות, מכירה או תכנון עיזבון.

העברת בעלות בין דורית בנדל”ן: נדל”ן, ובמיוחד במדינת ישראל, מהווה חלק בלתי מבוטל מההון המשפחתי. אלו מצריכים התייחסות מיוחדת. העברת הבעלות מתייחסת לתכנון העברת מקרקעין במתנה (עסקת מתנה), השלמת רישום מקרקעין, העברת נכסי מקרקעין בהורשה, נכסי מקרקעין מסחריים (משרדים, שטחים מסחריים, שטחים חקלאיים, קרקעות בלתי מפותחות), הורשה, השקעה, רכישה ועוד.

תכנון מיסוי בהעברה בין דורית: תהליך ההעברה הבין דורית מציף אתגרי מיסוי רבים, לצורך עמידה בדרישות הדין, וכן משא ומתן לצורך עמידה בהוראות הרגולטורים. העברה בין דורית כוללת במקביל תכנון פיננסי וניהול עיזבון קפדניים, במטרה למזער את השלכות המס, להבטיח חלוקה הוגנת של נכסים בין היורשים ושמירה על האיתנות הפיננסית של העסק במהלך ואחרי ההעברה.

ניהול העסק

כ-70% מהעסקים בעולם מוגדרים כ”עסקים משפחתיים”. התפיסה המקובלת לגבי עסקים משפחתיים מרבה לצטט את “כלל שלושת הדורות” – דור ראשון בונה, דור שני שומר ודור שלישי הורס. אלא שמחקרים עדכניים מצביעים על כך, שהכלל אינו נכון. עסקים משפחתיים, ככל שהם מנוהלים נכון, חושבים בצורה אחרות מחברות ציבוריות-עסקיות; במקום להיות אובססיביים לגבי עמידה ביעדי רווח רבעוניים, כמו חברות ציבוריות, עסקים משפחתיים נוטים לחשוב במונחים של דורות, דבר שמאפשר להם לנקוט פעולות שמעמידות אותם בפוזיציה טובה יותר לעבור את הזמנים הקשים.
לפיכף, תכנון ההעברה הבין דורית כולל זיהוי והכנת ממשיכי דור ההמשך, לקחת חלק ולהשתלט על תפקידי מנהיגות וניהול מרכזיים בעסק. זה כולל תקופת הכשרה של בני משפחה (או מנהלים שאינם משפחה), במטרה להבטיח המשכיות ומעבר חלק כאשר הדור המייסד פורש. בנוסף, היבט זה כולל רכישת ידע, ניסיון ומומחיות, באמצעות הדרכה, הכשרה פורמלית או מעורבות הדרגתית בתהליכי קבלת החלטות.

שימור ערכים ותרבות עסקיים

לעסקים בבעלות משפחתית יש לרוב מערך ייחודי של ערכים, תרבות ומסורות התורמים לזהותם ולהצלחתם. העברה בין דורית מנסה לשמר ולהעביר ערכים אלו, תוך התאמה לתנאי שוק ולאתגרים עסקיים חדשים. מאידך, שילוב של תהליך אסטרטגיה עסקית בעת העברת הניהול והשליטה על העסק לדור ההמשך, עשוי להבטיח שימור ערכים, לצד זיהוי הזדמנויות לצמיחה רווחית.

מינוי נאמן 

במקרים מסויימים, באופן קבוע או לתקופת ביניים, העברה בין דורית מצריכה מינוי של נאמן, שיפעל לטובת המוטבים, יימנע מניגודי עניינים, ויקבל החלטות מושכלות המבוססות על שיקול דעת נבון. לנאמנים, המנהלים נכסי נאמנות לטובת המוטבים לאורך זמן (שעשויים להימשך דורות), יש חובות נאמנות לנהל את הנאמנות בהתאם לתנאיה ולטובת הנהנים, בזהירות ובאחריות. על הנאמן לפעול בשקיפות ובפתיחות, בהתאם לדרישות חוק הנאמנות התשל”ט-1979, דרישות הדין וכללים אתיים.

 

למי מתאימה העברה בין דורית?

ראשית, העברה בין דורית איננה מתאימה לקהל הרחב. זאת, לאור המורכבות והעלות של ההליך, ולאור העובדה שחלק מהאתגרים ניתנים לפתרון משפטי “פשוט”. כמו כן, התהליך מחייב מחוייבות של בני המשפחה לתהליך, כולל פגישות אישיות, קבוצתיות, קבלת נתונים ובחינתם, הכנת מתווה העברה, “אמנה משפחתית, וכן ביצוע פעולות משפטיות נלוות. לפיכך, קהל היעד הנו סוגי המשפחות הבאים –

  • משפחות שצברו הון קטן או בינוני.
  • משפחות המחזיקות בעסקים פעילים.
  • משפחות המחזיקות נכסי נדל”ן, בישראל ו/או בחו”ל.

 

שירותים משפטיים להעברה בין דורית

העברה בין דורית מוצלחת, על פני שנים, חייבת לשקף את הרצון ואת החזון, ביחס לאחריות, למעמד ולמצב העובדתי. עליה להיות מעוגנת ומתועדת בצורה משפטית מתאימה, שאינה מותירה מקום לפרשנות או לנסיונות ערעור. משרד וולר ושות’ מספק מגוון של שירותים משפטיים מקצועיים, הניתנים על ידי עורכי דין ותיקים ומיומנים: צוואות; ייפוי כוח מתמשך; הסכם חלוקת עיזבון; הסכמי ממון; הסכמי מתנות; ניהול עזבונות; הסכמים במקרקעין; ועוד. במקרים מסויימים, יש הנוטים לכתוב מעין “אמנה משפחתית”, קרי – מסמך משפטי המתבסס על ערכי וחזון המשפחה, במטרה להתוות את המשך ההתנהלות ודרכי הפעולה של העסק המשפחתי. נוכח מורכבות הנושאים, המשרד פועל בשיתוף מומחים נוספים (רואי חשבון, מתכנני עיזבונות, יועצים פיננסיים וכו’), היודעים כיצד לנתב ולנווט את התהליך בצורה רגישה, מכילה ומוצלחת.

נדגיש: ללא הסתכלות רוחבית על תהליך ההעברה הבין דורית, כל פעולה משפטית שתתבצע עלולה להשפיעה לרעה על ההון המשפחתי. לצורך הדוגמה, מכירת דירה (פשוטה) עלולה להשפיע על היכולת להקטין או לדחות תשלומי מיסים; נישואין, גירושין או פרק ב’ של אחד הצאצאים במשפחה, עלולים לעכב הליכי העברה; ועוד. במילים אחרות, ללא תכנון מראש וללא הבנת מכלול הפעולות המשפטיות הנדרשות בעתיד, עלול ההון והעסק המשפחתי לרדת לטמיון.

 

העברה בין דורית במלכ”רים (מוסדות ללא מטרות רווח)

מוסדות ללא מטרות רווח, שהוקמו או שנשלטים על ידי קרנות משפחתיות, דורשים העברה בין דורית כדי לשמור על משימתם והשפעתם לאורך זמן.

לסיכום

העברה בין דורית היא תהליך מורכב ורגיש. ככל שהוא נעשה בצורה זהירה, מדויקת, נכונה ומושכלת, הוא עשוי למנוע חיכוכים ועימותים בתוך המשפחה, לשמור על התא המשפחתי, ולסייע למורישים להוריש את הנכסים ואת המורשת המשפחתית, לטובת הדורות הבאים. לא פעם אנחנו מוצאים שתכנון מביא לחסכון של מאות אלפים, ואפילו מיליוני שקלים, לצאצאים. הדרך הטובה ביותר להבין את מושג ההעברה הבין דורית, הצורך בה ובדיקת היתכנות והתאמה, היא באמצעות קביעת פגישת היכרות. פנחס וולר, עורך דין ונוטריון, יועץ בתחום העברה בין דורית לחברות משפחתיות, ובעל ניסיון של למעלה מ-40 שנה בתחומי משפט שונים. מוזמנים ליצור קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים