top image

מבנה ללא היתר לא יהנה מתמ"א 38

תמ

תמ"א 38 למבנה ללא היתר

בית המשפט העליון דחה ערעור שהוגש כנגד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון ונגד ועדת הערר המחוזית של מחוז ת"א. בית המשפט קבע כי מבנה שלא קיבל היתר בניה לא יהנה מההקלות לפי תכנית המתאר הארצית 38. על פי בית המשפט, הצורך הלאומי בחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, אינו יכול להכשיר מבנה שנבנה שלא כדין. לפיכך, לא יוכלו היזמים והדיירים ליהנות מהתמריצים הכלכליים, המוענקים מכח תמ"א 38 (עע"מ 8265/18 דגש לוג'יסטיק בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה – רמת השרון‏ [פורסם בנבו]).

קביעת בית המשפט

במקרה זה, בחן בית המשפט את החומר הראייתי, וקבע כי לבניין אין (ומעולם לא היה), היתר בנייה. במצב דברים עובדתי זה, המסקנה המתבקשת היא שכאשר בניין בנוי כולו שלא כדין, אין כל הצדקה להעניק לו תמריצים בהתאם לתמ"א 38, שכן הדבר סותר, לכאורה, את הוראות התוכנית.

השלכות הפסיקה

בית המשפט קבע בבירור את עליונות שלטון החוק, על פני חשיבות חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. בית המשפט פסק כי, מבנה שנבנה בניגוד לדין, לא יוכל ליהנות מהתמריצים אלה. אלא שבמבחן התוצאה, תוצאת הפסיקה היא שיוותרו במרחב העירוני יותר בתים מסוכנים, ללא היתר בניה, שיסכנו בוודאות את יושביהם ואת הסביבה. התוצאה אליה הגיע בית המשפט מביאה בסופו של דבר לכך שבניין ישן, שנבנה לפני כארבעים שנה, ימשיך לעמוד על תילו ללא היתר, ללא חיזוק וללא ממ"דים.

מה המשמעויות ללקוחותינו ?

כמי שמייצגים לקוחות רבים ומלווים פרויקטים מסוג תמ"א 38, אנחנו בודקים, במסגרת הבדיקות המקדמיות, האם למבנה כל האישורים וההיתרים הנדרשים. בדיקות אלו מהוות חלק מהותי מבדיקות ההיתכנות הראשוניות, טרם הוצאת כספים על ידי מי מהצדדים.

משרד וולר ושות' מעניק ללקוחותיו, לא רק את הידע המשפטי ההכרחי והנדרש לביצוע העסקה, אלא גם את הערך המוסף: ניסיון של למעלה מ-40 שנה בתחום המקרקעין, התכנון והבניה, אלפי לקוחות וחוזי מכר, ייצוג בעסקאות תמ"א 38, מיומנות, הבנה, ידע מקצועי רב-תחומי, ניהול סיכונים, ייצוג נאמן ומסור של הלקוחות, והופעה בפני כל הערכאות המשפטיות. זאת, על מנת לסייע לכל לקוח, ביצירת העסקה המיטבית עבורו. רוצים להגן על עצמכם בעסקאות תמ"א 38? צרו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר