top image

ניהול עיזבון

ניהול עיזבון - וולר ושות' משרד עורכי דין

מנהל עיזבון

מנהל עיזבון תפקידו

כדי לדאוג לחלוקת העיזבון של אדם שנפטר, מתמנה לעתים מנהל עיזבון. המקור החוקי למינוי מנהל עיזבון נעשה בהתאם להוראות סעיף 78 לחוק הירושה, תשכ”ה – 1965, הקובע כי מינוי מנהל עיזבון יעשה ע”י רשם הירושה (אם ישנה הסכמה של כל הנוגעים בדבר), או על ידי בית המשפט, אף ללא הסכמה. תפקידיו של מנהל העיזבון הם, בין השאר, לאתר את יורשי הנפטר, לפרוע את חובותיו של הנפטר, לגבות חובות של העיזבון, לשמר ולתחזק את העיזבון עד למועד חלוקתו בין היורשים, ולהסדיר את חלוקת העיזבון בין היורשים. במשך למעלה מ-40 שנים, משמש עורך דין ונוטריון פנחס וולר, כמנהל עיזבון זמני או קבוע, מטעם בתי המשפט, או לבקשת המצווים והיורשים. מעוניינים להתייעץ? צרו קשר עכשיו.   

מתי ממנים מנהל עיזבון?

יודגש, כי אין חובה חוקית למינוי מנהל עיזבון בצוואה. בצוואות פשוטות, בהן אין הרבה נכסים, והיחסים תקינים בין היורשים העתידיים – לרוב אין מקום או צורך למינוי מנהל עיזבון. אולם, קיימים מקרים נפוצים, בהם יש לשקול מינוי מנהל עיזבון. לדוגמה:

 • המנוח הותיר אחריו צוואה, במסגרתה הוא מבקש למנות מנהל עיזבון לצורך ניהול עזבונו.
 • חילוקי דעות בין היורשים;
 • צורך לגבות לנהל את נכסים המנוח;
 • במקרים בהם לא ניתן לאתר את היורשים;
 • בצורך בהמשך תפקוד של בית העסק או החברה;
 • הבטחת אינטרס של חסויים או קטינים;
 • חובות של העיזבון.

 

משמעויות נסתרות במינוי מנהל עיזבון:

יורשים רבים (וכך גם מורישים), אינם שמים לב, לשתי משמעויות נוספות, המסתתרות במינוי מנהל עיזבון:

 • משמעויות כספית/ כלכליות: תקנה 45 לתקנות הירושה קובעת כי בית המשפט רשאי לפסוק שכר טרחה של עד 4% משווי העיזבון, בתוספת מע”מ. המשמעות היא שהיקף הנכסים של כל אחד מהיורשים, קטן. יתר על כן – לעיתים שינוי מזערי בהיקף העיזבון, עלול לערער את אופן חלוקת הירושה.
 • משמעויות רגשיות ומשפחתיות: מינוי אדם “מועדף” (לעיתים – אחד הילדים), שיהיה אחראי לירושה, עלול לעורר חשדות, להעלות כאבים, כעסים ומתחים בין הצאצאים. לעיתים, עד כדי הגשת התנגדויות לצוואה.

 

מי רשאי להתמנות כמנהל עיזבון?

רשאי להתמנות כמנהל עיזבון, כל מי שציווה עליו המוריש להתמנות כמנהל עיזבון, או כל אדם אחר שכל היורשים מסכימים עליו. במקרה שלא נכתבה צוואה, רשאי להתמנות כל אדם המוסכם על היורשים. אם אין צוואה, או מינוי בצוואה, ואין הסכמה בין היורשים, בית המשפט ימנה מנהל עיזבון.

בקשה למינוי מנהל עיזבון

כל יורש רשאי להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון המנוח על מנת לשמר את מצב נכסי העיזבון עד למועד חלוקת העיזבון. בקשה למינוי מנהל עיזבון המוגשת בהסכמת היורשים, תוגש לרשם לענייני ירושה. בקשות שמוגשות ללא הסכמת כל היורשים, יוגשו ישירות לבית המשפט לענייני משפחה באזור מגורי המנוח.

מינוי מנהל עיזבון

 • מנהל עיזבון זמני – מתמנה עד להוצאת צו ירושה, או עד למתן צו לקיום צוואה. המינוי הוא למשך 6 חודשים, אלא אם הערכאה השיפוטית קבעה אחרת. מטרת המינוי היא מצומצמת – שמירה על העיזבון, כאשר נכסי העזבון מצריכים טיפול מיוחד או מקרוב, כאשר קיים חשש כי בפער הזמנים שבין מועד פטירת המוריש לבין מועד חלוקת העיזבון עשוי להיגרם נזק לעיזבון, כאשר יש סכסוך בין יורשים לגבי היקף הנכסים הנכללים בעיזבון, או כאשר אחד היורשים קטין או פסול דין, וקיים חשש ממשי שפעולות יורשים אחרים יפגעו בזכויותיו. סמכויותיו ותפקידיו של מינהל העיזבון הזמני, נקבעות בבית המשפט.
 • מנהל עיזבון קבוע – מתמנה עד לחלוקת כל העיזבון. המינוי יהיה למשך שנתיים, אלא אם ביהמ”ש קבע אחרת. מקרים נפוצים למינוי קבוע – מחלוקת בין היורשים על ניהול העיזבון ו/או אופן חלוקתו; כשחלוקת העזבון מורכבת במיוחדת; כשהמוריש ציווה להקים הקדש ציבורי; כשיש להבטיח אינטרסים של קטינים או חסויים; או כאשר קיים קושי לאיתור יורשים.

 

התנגדות למינוי מנהל עיזבון

לאחר שמוגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון, ניתן להגיש בקשת התנגדות. הטעמים להתנגדות עשויים להיות מגוונים: היעדר צורך במנהל עיזבון (למרות הוראת הצוואה), חסכון כספי, המועמד לתפקיד אינו מתאים, אינו כשיר, או נמצא בניגוד עניינים.

 

עורך דין ניהול עיזבון

במשך למעלה מ-40 שנים, משרד וולר ושות’ מטפל ומתמחה, במסירות, במקצועיות ובנאמנות, בכל תחומי הירושות, הצוואות וכל הדרוש והכרוך בכך, לרבות מינויו של עו”ד פנחס וולר, כמנהל עיזבון זמני או קבוע, מטעם הערכאות המוסמכות. משרד וולר ושות’ נחשב כאחד המשרדים המומחים בחיפה והצפון בדיני הירושות, הצוואות והעזבונות. צרו קשר עכשיו, ונשמח לסייע לכם.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים