top image

ניהול עיזבון

וולר ושות משרד עורכי דין, סכסוכי ירושה, צוואה, עזבון

כדי לדאוג לחלוקת העיזבון של אדם שנפטר, מתמנה לעתים מנהל עיזבון. תפקידיו של מנהל העיזבון הם, בין השאר, לאתר את יורשי הנפטר, לפרוע את חובותיו של הנפטר, לגבות חובות של העיזבון, לשמר ולתחזק את העיזבון עד למועד חלוקתו בין היורשים, ולהסדיר את חלוקת העיזבון בין היורשים. במשך למעלה מ-40 שנים, משמש עו”ד ונוטריון פנחס וולר, כמנהל עיזבון זמני או קבוע, מטעם הערכאות המוסמכות, לבקשת המצווים והיורשים, באופן מקצועי, נאמן, אנושי והגון. מעוניינים להתייעץ ? צרו קשר עכשיו.   

מתי ממנים מנהל עיזבון?

המקרים בהם יש צורך למנות מנהל עיזבון הנם מקרים בהם המנוח הותיר אחריו צוואה, במסגרתה הוא מבקש למנות מנהל עיזבון לצורך ניהול עזבונו; במקרים בהם יש חילוקי דעות בין היורשים; במקרים בהם לא ניתן לאתר את היורשים, וכיוצ”ב. עם זאת, במרבית המקרים נהוג לא למנות מנהל עיזבון, גם אם המנוח מציין זאת במפורש בצוואתו, למעט מקרים שבהם יש חילוקי דעות בין היורשים, או במקרים שבהם לא ניתן לאתר חלק מן היורשים.

מי רשאי להתמנות כמנהל עיזבון ?

רשאי להתמנות כמנהל עיזבון, כל מי שציווה עליו המוריש להתמנות כמנהל עיזבון במסגרת צוואתו, או כל אדם אחר שכל היורשים מסכימים על מיניו למנהל עיזבון. במקרה שלא נכתבה צוואה, כל אדם המוסכם על היורשים, על פי דין. ככל שאין צוואה או מינוי בצוואה ואין הסכמה בין היורשים, יתמנה למנהל העיזבון מי שבית המשפט מינה לתפקיד זה.

מי רשאי להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון ?

כל יורש רשאי להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון המנוח על מנת לשמר את מצב נכסי העיזבון עד למועד חלוקת העיזבון. בקשה למינוי מנהל עיזבון תוגש קודם בפני הרשם לענייני ירושה במקרים בהם הבקשה לניהול העיזבון מוגשת בהסכמת כל היורשים. בקשות אשר מוגשות ללא הסכמת כל היורשים יוגשו ישירות לבית המשפט לענייני משפחה באזור מגורי המנוח.

לכמה זמן ממונה מנהל עיזבון ?

מנהל עיזבון זמני מתמנה עד להוצאת צו ירושה, או עד למתן צו לקיום צוואה, כאשר המינוי יהיה למשך 6 חודשים, אלא אם הערכאה השיפוטית קבעה אחרת. ככלל, ממונה מנהל עיזבון זמני כאשר נכסי העזבון מצריכים טיפול מיוחד או מקרוב, כאשר קיים חשש כי בפער הזמנים שבין מועד פטירת המוריש לבין מועד חלוקת העיזבון עשוי להיגרם נזק לעיזבון, כאשר יש סכסוך בין יורשים לגבי היקף הנכסים הנכללים בעיזבון, או כאשר אחד היורשים קטין או פסול דין, וקיים חשש ממשי שפעולות יורשים אחרים יפגעו בזכויותיו.

מן העבר השני, מנהל עיזבון קבוע מתמנה עד לחלוקת כל העיזבון. המינוי יהיה למשך שנתיים, אלא אם הערכאה השיפוטית קבעה אחרת. ככלל, מנהל עיזבון קבוע מתמנה כאשר קיימת מחלוקת חריפה בין היורשים על אופן ניהול העיזבון ואופן חלוקתו ביניהם, כאשר חלוקת העזבון מורכבת או מעוררת קשיים רבים, כאשר המוריש ציווה להקים הקדש ציבורי, או כאשר הצוואה מורכבת, כאשר יש להבטיח אינטרסים של יורשים קטינים או חסויים או כאשר קיים קושי לאתר את כלל היורשים.

 

במשך למעלה מ-40 שנים, משרד וולר ושות’ מטפל ומתמחה, במסירות, במקצועיות ובנאמנות, בכל תחומי הירושות, הצוואות וכל הדרוש והכרוך בכך, לרבות מינויו של עו”ד פנחס וולר, כמנהל עיזבון זמני או קבוע, מטעם הערכאות המוסמכות. צרו קשר, כבר עכשיו, ונשמח לסייע לכם.  

האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה.

שתפו עם חברים