top image

פטור ממיסוי מקרקעין על חלוקת נכסי עיזבון

מיסוי מקרקעין

פטור ממיסוי מקרקעין על חלוקת נכסי עיזבון

חוק מיסוי מקרקעין קובע הסדרים לעניין חלוקת עיזבון המקרקעין, בין יורשי הנפטר. על פי כללי מיסוי מקרקעין, העברת נכס מקרקעין או נדל”ן, כרוכה בתשלום מיסים: מס שבח, מס רכישה ומס רווח הון. אולם, המחוקק קבע כי חלוקת נכסי עיזבון אינה נחשבת ל”מכירה” (החייבת במס), בתנאים מסויימים. החוק מחריג את אותם מקרים בהם נכסי המוריש מתחלקים בין יורשיו ללא כניסה של כסף, שאינו נמנה עם נכסי העיזבון, במטרה לבצע איזון לחלוקת הנכסים בין היורשים. כלומר, חלוקת עיזבון ללא שימוש במקורות חיצוניים אינה מהווה אירוע החייב במס.

תנאים לקבלת פטור ממיסוי מקרקעין על חלוקת נכסי עיזבון

הוראת סעיף 5(ג)(4) לחוק חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ”ג-1963, קבע שלושה תנאים לקבלת פטור ממיסוי מקרקעין על חלוקת נכסי עיזבון:

  • חלוקה בין היורשים בלבד, לאחר ההורשה: כלומר, החלוקה צריכה להתבצע רק בין יורשי העזבון, ולא בין אחרים.
  • חלוקת נכסי העזבון בלבד: היורשים יכולים לחלק בינם לבין עצמם את העיזבון, אף אם הדבר מנוגד להוראות הצוואה. כל יורש, יכול להקטין את חלקו או לוותר עליו לטובת יורש אחר מהעיזבון, מבלי שהדבר ייחשב כ”מכירה”, ובתנאי שלא ניתנה תמורה בכסף או בשווה כסף.
  • חלוקה ראשונה של נכסי העזבון. חלוקת הנכסים בסמוך לאחר מועד הפטירה היא חלוקה ראשונה, אולם החלוקות הבאות, בחלוף השנים, אינן נחשבות כך. רשות המיסים תבחן בעיון כל חלוקה נוספת של נכסי העיזבון, ועלולה לחייב את הפעולה, במס.

תכנון מראש של פטור ממיסוי מקרקעין

הדרך הטובה ביותר בכדי להימנע ממיסוי מקרקעין שיחול על היורשים, היא פשוטה מאד: לתכנן, מראש, את הוראות הצוואה. ככל שהמוריש מעוניין שבידי יורשיו יישאר חלק גדול יותר מעזבונו (ולא ילך לקופת המדינה), אזי נדרש לתכנן את הצוואה, באופן המתחשב במצבם של היורשים העתידיים.

לשם הדוגמה, במקום לחלק בצוואה את העיזבון, באופן שווה, בין היורשים, עדיף להורות כי היורש לו אין דירות יקבל נכס מקרקעין, ואילו היורש שברשותו יותר מדירה אחת – יקבל כסף, באותו השווי. כך, יוכל היורש שזכה בדירה, למכור אותה בפטור, בהתאם להוראות החוק. דרך נוספת לחלק את העיזבון באופן המפחית את המס, היא עריכת הסכם בין היורשים, הצופה פני עתיד. באופנים אלו, בין היתר, ניתן לקבל פטור ממיסוי מקרקעין על חלוקת נכסי עיזבון.

עורך דין מומחה למיסוי מקרקעין

למשרד עורכי דין וולר ושות’, ניסיון של למעלה מ-40 שנה בתחום מיסוי המקרקעין, מקרקעין, צוואות וירושות. המשרד נחשב למוקד ידע מקצועי בתחומים אלה בחיפה ובצפון, תוך מתן שירות אישי, בטוח, זמין ונוח. צרו קשר עם משרד עורכי דין וולר ושות’. 

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים