top image

תעריף נוטריון

תעריף נוטריון, צוואה נוטריונית

תעריף נוטריון

תעריף נוטריון נקבע מכוח תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל”ט-1978, ומתעדכנים בתחילת כל שנה, על ידי משרד המשפטים. התעריפים הנם אחידים, ומחייבים את כל עורכי הדין הנוטריונים בישראל. תעריפי נוטריון משתנים לפי הסוגים השונים של האישורים הנוטריונים הקיימים, משמע – עבור כל אישור נוטריוני, מחיר משלו. לנוחיותכם, להלן מחיר נוטריון לשנת 2022:

אימות חתימה

 • אימות חתימת יחיד כחותם ראשון – 169 ש”ח
 • כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך – 67 ש”ח
 • אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) – 67 ש”ח
 • ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור – 67 ש”ח
 • היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תוספת של 50% מהשכר הקבוע בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבאותו המסמך.

אישור העתק צילומי של מסמך (נאמן למקור)

 • לעמוד הראשון – 67 ש”ח
 • לכל עמוד נוסף – 5 ש”ח
 • אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון – לעמוד הראשון 22 ש”ח, לכל עמוד נוסף – 5 ש”ח

אישור נכונות של תרגום (תרגום נוטריוני) 

 • עד מאה המילים הראשונות בתרגום – 213 ש”ח
 • לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים – 169 ש”ח
 • לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות – 81 ש”ח
 • ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון – 67 ש”ח

אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ”ה-1965 (צוואה נוטריונית)

 • לחותם ראשון – 246 ש”ח
 • לכל חותם נוסף – 126 ש”ח
 • ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור – 75 ש”ח
 • היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבצוואה.

תעודת חיים

אישור שפלוני נמצא בחיים – 169 ש”ח

קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת (תצהיר נוטריוני)

 • למצהיר הראשון – 171 ש”ח
 • לכל מצהיר נוסף – 68 ש”ח
 • ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף – 67 ש”ח

העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך

 • אם הסכום שעליו נדרש לערוך את האישור אינו עולה על סך של 76,800 ש”ח – 1,081 ש”ח
 • עלה הסכום על הנ”ל – 2,313 ש”ח

רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנות הנוטריונים

 • קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק השמור שבידי הנוטריון – 181 ש”ח
 • הוצאת העתק מאושר עם הערת הביטול – 65 ש”ח
 • לכל העתק נוסף – 65 ש”ח

כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי הדין

 • לכל פעולה אחרת שלא נקבע לה מחיר בתקנות: סכום כקבוע בתעריף המינימלי המומלץ של לשכת עורכי הדין
 • אם אין קביעה כנ”ל – 273 ש”ח.

פעולה של נוטריון מחוץ למשרדו, על פי בקשת הלקוח

עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרד הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב לעיל, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

 • לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו – 550 ש”ח
 • לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה –  169 ש”ח
 • נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד

תוספת עבור פעולות בשעות חריגות

 • ניתן השירות בין השעות 19:00 בערב, ועד השעה 8:00 למחרת או בימי המנוחה: תוספת של 50% מהשכר הנוטריוני.
 • למעט במצב של חיוב בגין פעולות שמחוץ למשרד הנוטריון כנ”ל.

אימות הסכם ממון לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג-1973

 • סך 375 ש”ח
 • עבור כל העתק נוסף – 65 ש”ח
 • היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי נוטריון – תוספת מחצית מן השכר הקבוע בפרט, בהתאם למספר המילים שבהסכם הממון.

אישור נוטריוני בשפה לועזית

 • ערך נוטריון אישור בשפה לועזית (שאינה עברית או אנגלית) – תוספת של 90 ש”ח.

עריכה של עותק במילוי חובה שבדין

עבור עותק נוסף של אישור שלא כשירות ללקוח, אלא לצורך שמירתו על ידי הנוטריון או המצאת העתק לרשות ציבורית – לא ייגבה שכר נוסף בשל העותק האמור.

שירותי הנוטריון הניתנים במשרד 

 • אישור נוטריוני לתעודת רופא, אימות חתימה של אדם ושל תאגיד, אימות חתימה של קטין, אישור העתק, אישור על תצהיר, ותעודת חיים.
 • עריכת צוואות נוטריוניות, המשמשת כראיה מספיקה בהליך משפטי, ללא צורך בראיות או מסמכים נוספים. עצם אימות הצוואה על ידי נוטריון, ושמירתה כראוי על ידי הנוטריון, מצמצמים את הסיכון לניסיונות לבטל את הצוואה ולסכסוכי יורשים.
 • אישור נוטריוני לעסקאות מקרקעין.
 • עריכה ואישור תצהיר והצהרה נוטריונים.
 • יפוי כח נוטריוני, המעניק למיופה הכח הרשאה לבצע פעולות בשם מעניק יפוי הכח.
 • אימות חתימה נוטריוני, לצורך נטילת משכנתא מהבנק או במקרה ונדרש אימות חתימה בשם חברה.
 • אישור תרגום נוטריוני למסמכים שונים, דוגמת תעודת לידה, תעודת נישואין, תעודת יושר, רישומים, תעודות השכלה וכו’.
 • אפוסטיל, שהנו הליך המבוצע על מנת לתת למסמך שנחתם בישראל תוקף במדינה זרה (דוגמת תעודת לידה, תעודת נישואין, תעודות יושר, תעודת בגרות ותארים אקדמיים וכו’). האישור ניתן על ידי נוטריון בלבד, ויוכר כמקורי במדינה בה הוגש.

 

עורך דין נוטריון בחיפה

עורך דין נוטריון פנחס וולר, מעניק במשך עשרות שנים, שירותים משפטיים ונוטריוניים, לציבור הלקוחות בחיפה ובצפון. כמו כל השירותים במשרד, השירותים הנוטריוניים ניתנים “מסביב לשעון”, באופן אישי, אמין, מיומן מקצועי, יעיל, וזמין. שירותי הנוטריון ניתנים במשרד, אולם במקרים מסוימים, בהתאם ובכפוף להוראות חוק הנוטריונים, הם יכולים להינתן בבית הלקוח, בבית האבות, בית חולים וכו’. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים