top image

תצהיר

תצהיר

תצהיר

תצהיר משמש כמסמך להוכחת עובדות במסגרת הליכים משפטיים, לרבות תחליף לעדות ראשית בפני בית המשפט, ואף להוכחת עובדות מחוץ לכותלי בית המשפט. לפיכך, קיימת חשיבות רבה לאמיתות הכתוב בו. להשגת מטרה זו נועדה האזהרה בדבר המשמעות הפלילית של אי הצהרת אמת, המהווה דרישה מהותית לקיומו של תצהיר. על מנת שהתצהיר ייחשב ל”תצהיר כדין”, קובע סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א-1971, שלוש דרישות מצטברות: הצהרה בכתב חתומה על ידי המצהיר; ההצהרה ניתנה לאחר שהמצהיר הוזהר כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן; וכי דבר מתן האזהרה אושר על ידי המזהיר על פני התצהיר.

טופס תצהיר

למרבית המוסדות והגופים ציבוריים קיים נוסח מוכן ואחיד, עליו יש לחתום. אולם, כאשר מדובר בהכנת תצהיר להליכים משפטיים, נדרש ייעוץ משפטי מקיף, ביחס למקרה הספציפי, בהתאם להליך הספציפי, ובהתאם לערכאה הספציפית.

זיהוי המצהיר

תכלית מרכזית נוספת לעריכת התצהיר, היא ווידוא זהות האדם אשר מוסר את הדברים. לפיכך, נאסר על עורך הדין לאמת את המסמך, שלא בנוכחות פיזית של המצהיר. עורך דין שעושה כן, עובר עבירת משמעת. אלא שלאור מגיפת הקורונה, החליטה ועדת האתיקה הארצית בלשכת עורכי הדין, להקל בתנאים ובדרישות. ההקלה איפשרה לעורכי הדין, באופן זמני, לחתום גם באמצעות היוועדות חזותית (שיחת וידאו), במספר תנאים. החלטה זו הפכה לקבועה (את/39/20), וכיום רשאים עורכי הדין לזהות מצהיר, גם באופן מקוון. עם זאת, צורות אחרות של זיהוי המצהיר (פקס’, SMS, שיחת טלפון וכו’), אסורות.

אימות חתימה על ידי נוטריון

נוטריון מוסמך בחוק לבצע סמכויות נוספות, המחליפות, במקרים מסויימים, את בית המשפט. הנוטריון מוסמך לאשר מקוריות מסמכים, לאמת את תוכנם, לזהות את כותב המסמך ואת החתום עליו. בניגוד לעורך דין מן השורה, נוטריון מעניק תוקף חוקי ומשפטי למסמך שאותו הוא מאשר ומאמת: ייפוי כוח נוטריוני, צוואה נוטריונית, אישור אפוסטיל, ועוד). רק לאחר אימות נוטריון, אפשר יהיה להתייחס למסמך כמקורי ואמין. תעריפי הנוטריון הם אחידים, וקבועים בתקנות משרד המשפטים (עיינו כאן בתעריף נוטריון).

 

זקוקים לתצהיר? לאימות חתימה? לחתימה או לאישור נוטריוני? משרד עורכי דין וולר ושות’ הוא הכתובת האמינה, הנכונה והזמינה עבורכם. מוזמנים לפנות אלינו ולהיעזר בשירותינו, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר