top image

תכנון ובניה

תכנון ובניה, עורך דין תכנון ובניה, דיני התכנון והבניה

תחום התכנון והבניה הינו תחום משפטי מורכב במיוחד. הוא מכיל חקיקה, פסיקה ונהלים שונים, ברמה הארצית והמקומית. התחום מחייב מומחיות וליווי מקצועי, של עורך דין מומחה למשפט המנהלי, האזרחי, הפלילי, כמו גם דיני המקרקעין. ההצלחה בתחום תלויה ביכולתם של עורכי הדין במשרד, לשלב בין תחומי המשפט השונים ולפעול בצורה נחרצת למול גופי התכנון, הרשויות המקומיות, ובתי המשפט.

במשך למעלה מ-40 שנה, משרד עורכי דין וולר ושות’ מעניק טיפול משפטי בנושאי תכנון ובניה, החל משלב גיבוש הפרוגרמה או גיבוש התכנון, דרך ליווי צמוד בהליך התכנוני בכללותו, כולל ייעוץ משפטי, פתרונות משפטיים ויצירתיים, מתן חוות דעת וייצוג בפני הערכאות השונות של גופי הרישוי, התכנון ובתי המשפט, ובכלל זה ההיבטים התכנוניים-אזרחיים, תכניות בנין ערים, היתרים, אגרות והיטלים. הודות לניסיון העשיר של המשרד, ולמוניטים יוצא הדופן, המשרד זוכה להכרה ולהערכה רבה בקרב גורמי התכנון השונים. התקדימים המשפטיים להם היה שותף המשרד, מבססים את הניסיון והמיומנות, ומבטיחים טיפול מיטבי ללקוחות.

המשרד מייצג גורמים פרטיים, יזמים, דיירים, וועדי בתים ומתנגדים, בהליכי תכנון ובניה והתחדשות עירונית, בפני מוסדות התכנון, רשויות הרישוי ובתי המשפט. למשרד ניסיון עשיר בבדיקת תכניות ובמתן חוות דעת, הגשת התנגדויות, אישור תכניות מתאר, תכניות מפורטות, תמ”א 38, סיוע בהגשת בקשות להיתר בניה, בקשות לשימוש חורג, הפקעות, פיצויים בגין ירידת ערך, בקשות להקלות, בפני וועדות מקומיות ומחוזיות לתכנון ובניה, ועדות ערר, ובבתי המשפט.

עורכי הדין של המשרד מפרסמים חוות דעת וסקירות בנושאי תכנון ובניה, באופן שוטף, בעיתונות ובאתרי אינטרנט.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים