top image

תכנון ובניה

וולר ושות משרד עורכי דין, נדלן, תכנון ובניה, וועדה מקומית לתכנון ובניה, וועדת ערר

המשרד מעניק טיפול משפטי בנושאי התכנון והבניה, החל משלב גיבוש הפרוגרמה או גיבוש התכנון, דרך ליווי צמוד בהליך התכנוני בכללותו, כולל ייעוץ משפטי, פתרונות משפטיים ויצירתיים, מתן חוות דעת וייצוג בפני הערכאות השונות של גופי הרישוי, התכנון ובתי המשפט, ובכלל זה ההיבטים התכנוניים-אזרחיים, תכניות בנין ערים, היתרים, אגרות והיטלים.

המשרד מייצע גורמים פרטיים, יזמים, דיירים, וועדי בתים ומתנגדים, בהליכי תכנון ובניה והתחדשות עירונית, בפני מוסדות התכנון, רשויות הרישוי ובתי המשפט. למשרד ניסיון עשיר בבדיקת תכניות ובמתן חוות דעת, הגשת התנגדויות, אישור תכניות מתאר, תכניות מפורטות, תמ"א 38, סיוע בהגשת בקשות להיתר בניה, בקשות לשימוש חורג, בקשות להקלות, הן בפני מוסדות התכנון (ועדה מקומית, ועדה מחוזית ו-ועדות ערר), ובבתי המשפט.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.