top image

איך מוצאים מכרזים

רוב העסקים בישראל, לא ניגשים למכרזים. חלק מהם, מכיוון שאינם מודעים לעולם המכרזים ולאפשרויות הטמונות בו; חלק מכיוון שאינם חשופים ואינם עוקבים אחר הפרסומים השוטפים של המכרזים; חלק מחשש שמא אינם גדולים או איכותיים מספיק; וחלק מכיוון שהם סבורים שהמכרזים “תפורים”.

התקשרות עם גוף ציבורי, מהווה הזדמנות עסקית, הרחבת בסיס הלקוחות, ועוגן להכנסה בטוחה וקבועה מהגוף הציבורי. פעמים רבות, עצם ההתקשרות עם הגוף הציבורי אף מהווה מעין “תעודת מצויינות” והכרה ביכולותיו ואיתנותו של הגוף העסקי. לפיכך, עסק המעוניין להתקשר עם גוף ציבורי במכרז, צריך להכיר את ההליך המכרזי, את הכללים המנחים, את זכויותיו בהליך, ולהיערך לכך בצורה המיטבית.

חוק חובת המכרזים (וצווי המועצות המקומיות והאזוריות) קובעים כי הגופים הציבוריים בארץ, מחויבים לרכוש סחורות, טובין ושירותים, באמצעות מכרזים הפתוחים לכלל הציבור.

איפה מוצאים מכרזים ?

מדי יום, מתפרסמים עשרות מכרזים, על ידי גופים ציבוריים: מכרזים ממשלתיים, מכרזי רשויות מקומיות, מכרזים משרד הביטחון, מכרזים חברת החשמל, מכרזי משטרה, ועוד. המכרזים מפורסמים בעיתונות הכתובה, באתרי האינטרנט של הגופים עצמם, בפרסומי החברה למשק וכלכלה, ועוד.

קיימות חברות המאתרות ומסווגות את המכרזים, בהתאמה אישית לתחום העניין, דוגמת גובו מכרזים (govo מכרזים), יפעת מכרזים, אתרי מכרזים ברשת האינטרנט, אתרי האינטרנט של העיתונות הכתובה, ועוד. רישום לאתרים אלה, מאפשר לקבל את רשימת המכרזים, עדכונים וחדשות על מכרזים, ולעיתים גם תוצאות מכרזים, ובכך חוסכים עיסוק יומי של חיפוש מכרזים.

 

שירותי עו”ד המתמחה בתחום דיני המכרזים

מנסיוננו, כעורכי מכרזים עבור גופים ציבוריים ורשויות מקומיות, כחברים בוועדות מכרזים, וכיועצים משפטיים לחברות עסקיות המתמודדות במכרזים, הדרך הנכונה ביותר להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז (ולהגן על הזכיה, במקרה של ניסיון לפסול אתכם), היא להסתייע, כבר מההתחלה, בשירותי עו”ד המתמחה בתחום דיני המכרזים.

משרד עורכי דין וולר ושות’, מעניק למתמודדים במכרזים, את השירותים הנחוצים והנדרשים, לצורך הגשת המענה למכרז, ולצורך הגדלת סיכויי הזכיה: בדיקת מסמכי המכרז, בדיקת תנאי הסף (והשגה עליהם, במידת הצורך), איסוף המסמכים הנדרשים, בדיקת הערבות הבנקאית, בדיקת ההצעה במכרז, אימות חתימה על מסמכים, ועוד. לכל שאלה בתחום, צרו קשר.

 

מובהר, למען הסר כל ספק, כי סקירה זו הנה כללית, ומטרתה להוות מסגרת ראשונית עבור הרשויות המקומיות. משכך, היא אינה ממצה ומקיפה את כל הוראות הדין, ואין להסתמך עליה.

שתפו עם חברים