top image

איתור מכרזים

איתור מכרזים, פרסום מכרזים, החלטת ועדת המכרזים, עורך דין מכרזים וולר ושות משרד עורכי דין

רוב העסקים בישראל, לא ניגשים למכרזים. חלק מהם, מכיוון שאינם מודעים לעולם המכרזים ולאפשרויות הטמונות בו; חלק, כיוון שאינם חשופים ואינם עוקבים אחר הפרסומים השוטפים של המכרזים; חלק, שכלל אינם יודעים איך מוצאים מכרזים; חלק, מחשש שמא אינם גדולים או איכותיים מספיק; וחלק מכיוון שהם סבורים שהמכרזים “תפורים“. התקשרות עם גוף ציבורי במסגרת מכרז, מהווה הזדמנות עסקית, משמש להרחבת בסיס הלקוחות, ועוגן להכנסה בטוחה וקבועה. פעמים רבות, עצם ההתקשרות עם הגוף הציבורי אף מהווה מעין “תעודת מצויינות” והכרה ביכולותיו ואיתנותו של העסק.

המסקנה פשוטה: עסק המעוניין להתקשר עם גוף ציבורי במכרז, צריך להכיר את החוק, ההליך המכרזי, את הכללים המנחים, את זכויותיו בהליך, ולהיערך לכך בצורה המיטבית. חוק חובת המכרזים, התשנ”ב – 1992 והתקנות שהותקנו מכוחו, הנחיות החשב הכללי, וכן החקיקה בדיני המכרזים ברשויות המקומיות, קובעים כי הגופים הציבוריים בארץ, מחויבים לרכוש סחורות, טובין ושירותים, במכרזים פומביים, הפתוחים לציבור. עם זאת, יש לזכור כי הוראות החוק כוללות הוראות פטור רבות, המאפשרות “עקיפה” של התחרות. אז איפה מוצאים מכרזים?

 

איך מאתרים מכרזים?

מדי יום, מתפרסמים עשרות מכרזים, על ידי גופים ציבוריים. מכרזים ממשלתיים, מכרזי רשויות מקומיות, מכרזים משרד הביטחון, מכרזי חברת החשמל, מכרזי משטרה, מכרזי רמ”י (רשות מקרקעי ישראל), מכרזים של משרד החינוך, ועוד. מכרזים של משרדי הממשלה ויחידות הסמך ניתן לאתר באתר מנהל הרכש המשלתי,ואת מכרזים של רשויות מקומיות ניתן לאתר באתר כל רשות ובאתר החברה למשק וכלכלה. בנוסף, קיימות חברות המאתרות ומסווגות את המכרזים, בהתאמה אישית לתחום העניין, דוגמת גובו מכרזים (govo מכרזים), יפעת מכרזים, אתרי מכרזים ברשת האינטרנט, אתרי האינטרנט של העיתונות הכתובה, ועוד. רישום לאתרים אלה, מאפשר לקבל את רשימת המכרזים, עדכונים וחדשות על מכרזים, ולעיתים גם תוצאות מכרזים, ובכך חוסך עיסוק יומי בחיפוש מכרזים.

 

מכרזים לעסקים קטנים ובינוניים

עם הזמן, נמצא כי הוראות חוק חובת המכרזים, והפרקטיקה, לא סיפקו הזדמנות שווה לעסקים קטנים ובינוניים. החלטת הממשלה מס’ 3409 לעידוד פעילותם של עסקים קטנים ובינוניים מיום 10/7/2011, ביקשה להגדיל את שיעור ההשתתפות של עסקים קטנים ובינוניים ברכש ציבורי. צעדים משלימים לכך היה פרסום החשב הכללי של הוראת תכ”ם 7.12.7 “שילוב עסקים קטנים ובינוניים במכרזים ממשלתיים”, שקבעה הנחיות מעשיות להתאמת מכרזים. תיקון 25 לחוק חובת המכרזים משנת 2016, תיקן את סעיף 2(ג)(א) וקבע כי “עורך המכרז יבחן כל התקשרות אם אפשר לבצעה באמצעות עסק זעיר, קטן או בינוני… ואם הדבר אפשרי, יפעל לקביעת התאמות בתנאי המכרז או ההתקשרות בהתאם“. מאוחר יותר, פרסמה הסוכנות לקידום עסקים קטנים ובינוניים גילוי דעת בעניין התאמת מכרזים לעסקים קטנים ובינוניים.

המשמעות היא שעורכי מכרזים, לא יוכלו לקבוע תנאים המחמירים מעבר למותר. בנוסף, חובה על עורך המכרז לבחון, בכל התקשרות, את האפשרות לבצעה באמצעות עסק זעיר, קטן או בינוני. במילים אחרות, מכרזים פתוחים ונגישים גם עבור עסקים קטנים ובינוניים. כל שנשאר הוא לאתר אותם ולגשת אליהם באופן מיומן.

 

ליווי של עורך דין מכרזים

מנסיוננו, כעורכי מכרזים לגופים ציבוריים, כחברים בוועדות מכרזים, וכיועצים משפטיים לחברות המתמודדות במכרזים – מכרזים מהווים הזדמנות מעולה לפיתוח כלכלי ועסקי. בשוק תחרותי של עשרות מיליארדי ש”ח בשנה, יש מקום לכל העסקים – ובתנאי שיאתרו את המכרזים, יכירו ויעמדו על זכויותיהם. הדרך הנכונה ביותר לכך, היא להסתייע, כבר מההתחלה, בשירותי עורך דין מכרזים.

משרד עורכי דין וולר ושות’, מומחה בתחום המכרזים. נשמח ללוות אתכם בצעדים הראשונים במכרזים, ולסייע לכם בפתרונות משפטיים, המותאמים לצרכיכם ולדרישותיכם. לכל שאלה, צרו קשר.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים