top image

ייפוי כוח בלתי חוזר

ייפוי כוח בלתי חוזר

על פי חוק השליחות, כל אדם בגיר, צלול, והכשיר לכך משפטית, יכול למנות נציג מטעמו (שלוח), במטרה שיבצע עבורו ובשמו, פעולות משפטיות. המינוי נעשה באמצעות מסמך (הנקרא ייפוי כוח), הקובע את זהות הנציג, את מטרת השליחות, את היקף וסמכויות הנציג לפעול בשמו של מייפה הכוח, ועוד. ייפוי הכוח אינו יוצר את הזכות, אלא הוא מכשיר חיוני לביצועה. מטרת ייפוי כוח רגיל היא לשמור על זכויותיו של מייפה הכוח. מאידך, מטרת ייפוי כוח בלתי חוזר, היא לשמור על זכויות צד אחר (מקרקעין, רכוש, בנק וכו'). 

 

ייפוי כוח בלתי חוזר 

ייפוי כוח בלתי חוזר – כשמו כן הוא: בלתי מוגבל בזמן, בלתי ניתן לביטול או להשבה. אף במקרה בו האדם שהעניק את ייפוי הכוח אינו כשיר יותר (לדוגמה – נפטר, הוכרז כבלתי כשיר), או שהאדם התחרט – נשמר כוחו של ייפוי הכוח שהוענק. כל זמן שתנאי ההסכם עליו חתמו הצדדים נשמרים, ממשיך לעמוד בתוקף ייפוי הכוח הבלתי חוזר. במידה וההסכם בוטל כדין, אין עוד זכות תלויה בייפוי הכוח, ולפיכך אין מניעה לבטלו.

ראוי לציין כי בתי המשפט, בוחנים לעומק את תוכנו של ייפוי הכוח הבלתי חוזר, ואת המסמכים שצורפו לו, במטרה לעמוד על מהותם וטיבם. לא כל מסמך הנושא את הכותרת "ייפוי כוח בלתי חוזר", אכן יפורש כך על ידי בית המשפט. בתי המשפט רשאים להורות על ביטולו של ייפוי הכוח הבלתי חוזר, משיקולים ומטעמים שונים.

 

אימות החתימה ייפוי כוח בלתי חוזר

כאשר מייפה הכוח ממנה עורכי דין לביצוע הפעולות המשפטיות, אין צורך באימות חתימה נוטריוני. כל שנדרש הוא שאחד מעורכי הדין מיופי הכוח, ייאמת את חתימת מייפה הכוח.

 

ייפוי כוח בלתי חוזר בעסקת מקרקעין

בעסקאות מקרקעין, לרוב הצדדים לעסקה יעניקו ייפוי כוח בלתי חוזר לצד השני, או לעורכי הדין שלהם, בצמידות להסכם. כך, הצד השני לעסקה יכול להיות בטוח, שעסקת המקרקעין תתקיים, אף במקרים חריגים, בלי יכולת להתחרט או לבטל אותה. פסיקות בתי המשפט בשנים האחרונות רואות באי חתימה על ייפוי כוח בלתי חוזר בעסקת מקרקעין, כרשלנות מקצועית של עורכי הדין של הקונה.

 

משרד וולר ושות’ – משרד עורכי דין, בעל וותק ומוניטין של למעלה מ-40 שנה בתחום המקרקעין. עורכי הדין של המשרד יסייעו לכם בגיבוש כל עסקה במקרקעין, בליווי צמוד, בבדיקות המקצועיות המתאימות טרם ובמהלך העסקה, וינסחו עבורכם את ייפוי הכוח הבלתי חוזר, שיבטיח את קיום העסקה, בכל מתווה ובכל תרחיש. וולר ושות’ – משרד עורכי דין יודעים לקחת אחריות על העסקה שלכם. צלצלו עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר