top image

עמדות טעינה לרכבים חשמליים במרחב העירוני

עמדות טעינה לרכבים חשמליים

עמדות טעינה לרכבים חשמליים במרחב העירוני

(פורסם לראשונה בשבועון “נופים: נדל”ן, בתים והתיישבות“, גיליון 209, 16/11/2018)

עד לפני מספר שנים, נדמה היה כי מדינת ישראל עתידה להיות המובילה העולמית של מהפכת הרכב החשמלי. ואולם, עם קריסת פרויקט הרכב החשמלי של  חברת “בטר פלייס”, ועם גריטתם של מרבית הרכבים שנמכרו בישראל, חדלה כמעט לגמרי ההשקעה בתחום התשתיות. כיום רק כ־700 כלי רכב חשמליים, כ-2,500 כלי רכב היברידיים נטענים, וכ-60,000 כלי רכב היברידיים – רחוק מאד מיעדי הממשלה. בעוד שבעולם יצרני הרכב מעלים הילוך בייצור כלי רכב חשמליים, בישראל הממשלה לא הכינה רגולציה מתאימה לשימוש ברכב שאינו מזהם ולא הכשירה תשתיות טעינה לרכב חשמלי.

אלא שבחודשים האחרונים נרשמת התנעה מחודשת של התחום: משרד האנרגיה פרסם בסוף חודש אוגוסט 2018, RFI (103/2018) לקבלת מידע, לקראת פרסום “קולות קוראים” לסיוע בהקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים. זאת, לאור ההבנה שהיעדר תשתית ראויה מהווה את החסם המרכזי להתפתחות שוק רכב חשמלי בישראל, לשם הקטנת השימוש בדלקים תוצרי נפט, מעבר לתחבורה ירוקה, והפחתת זיהום אוויר ורעש.

במסגרת ה”קולות הקוראים” שעתיד לפרסם משרד האנרגיה, יינתנו, בין היתר, מענקים בסך של 25 מיליון ש”ח, להקמת כ-60 עמדות מהירות בין עירוניות; כ-500 עמדות טעינה במרחב הציבורי (מדרכות וחניונים עירוניים) אשר מיועדים לרשויות מקומיות ולחברות כלכליות של הרשויות; כ-330 עמדות טעינה במרחב הציבורי-למחצה (כגון קניונים, בתי חולים, ומרכזי בילוי); ומענקים לתמיכה בהקמת עמדות במקומות עבודה.

עם זאת, הפתרונות המוצעים (שכרגע עוד בשלב המקדמי ועדיין אינם עומדים בקצב התכנון והביצוע), כלל אינם מתייחסים לסוגיית הרגולציה והכשרת התשתיות לעמדות טעינה עתידיות, במבנים פרטיים וציבוריים. ברי כי כבר בעתיד הנראה לעין, תשתיות להטענת רכב חשמליים יהיו משולבות בכל בניה פרטית, ציבורית, מסחרית, ובמרבית שטחי הציבור. לפיכך, אין כל מניעה, כבר כעת, לקבוע מדיניות ברורה ולהתקין את הוראות חוק התכנון והבניה, שיחייבו כל פרויקט חדש בתחום הבנייה – ובוודאי פרויקט שנבנה בתמיכה ממשלתית – לתכנן ולבצע תשתיות להטענת רכב חשמלי. התאמת התשתיות לכך בסיום ביצוע הפרויקטים, עתידה להיות יקרה ומורכבת באופן משמעותי, תוך יצירת מפגעים סביבתיים ובטיחותיים רבים.

לצד המדיניות הממשלתית, על הרשויות המקומיות להוביל את המהלך בתחום הרכבים החשמליים: רכישת כלי רכב חשמליים כחלק מצי הרכב העירוני; הקמת מערך כלי רכב חשמליים שיתופיים; רכישה והתקנה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים, במקומות ציבוריים; הטבות בתעריפי החנייה; יצירת מקומות שמורים לכלי רכב חשמליים; ועוד. לכל שאלה בתחום, צרו קשר.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים