top image

עסקת נטו

עסקה נטו במקרקעין - וולר ושות' משרד עורכי דין

מהי עסקת נטו ?

ברוב המקרים בעסקאות מקרקעין, כל צד לעסקה נושא בחבות המס שלו. אולם במקרים מועטים, הקונה משלם למוכר סכום קבוע ("נטו"), והקונה נוטל על עצמו לשלם את המסים, ההיטלים והתשלומים שחלים על המוכר. כך, לדוגמה, התשלומים עשויים לכלול תשלומי מס רכוש,  מס שבח, מס מכירה, היטלי השבחה, היטלי פיתוח, ארנונה ותשלומים נוספים, חובות עבר, קנסות, ולעיתים אף את הוצאות עורך דין ושכר טרחת המתווך. עסקה מסוג זה מספקת ודאות מוחלטת לצד המוכר, שכן הוא יודע בדיוק מה יהיה הרווח על הנכס שמכר. נטו. מהעבר השני, הצד הרוכש, אינו יודע מה יהיה שיעור המס בו יחוב (ולכן לוקח על עצמו את הסיכון). אולם האם העסקה משתלמת ?

 

מי הצדדים לעסקת נטו ?

מניסיוננו, עסקאות נטו מגיעות, כאשר קיים אי שוויון בידע ובכח, בין הצדדים לעסקה. לרוב, המוכר הנו אדם פרטי, ללא השכלה או ידע בענייני מיסוי, וללא רצון או יכולת לשכור שירותים מרואי חשבון, יועצי מס או עורכי דין. לעיתים, מדובר במוכר, המבקש להיפטר מהנכס, במהירות הרבה ביותר האפשרית, יהיה המחיר אשר יהיה.

 

כיצד מבוצע חישוב המס בעסקת נטו ?

חישוב המס ב"עסקה נטו" מתבצע לפי הוראות סעיף 17(ד) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963 בדרך של "גילום מלא". משמע, התמורה תיחשב, לחישוב המס, כתמורה החוזית בין הצדדים, בתוספת סכום המס שהיה על המוכר לשלם כדי שתיוותר בידו התמורה האמורה, אילו הקונה לא היה לוקח על עצמו את תשלום המס.

במקרים פשוטים, ניתן לבצע חישוב מקדים. אולם במרבית המקרים, דרך החישוב וההתחקות אחר התוצאות היא קשה או כלל בלתי אפשרית. כך לדוגמה, יכול מיסוי המקרקעין לקבוע את שווי הנכס ביחס לשווי השוק (ולאו דווקא ביחס לתמורה בהסכם). עוד יכולים לחול שינויים במיסוי בעקבות הכנסותיו הנוספות של המוכר, הליכי השגה המתנהלים בפני רשויות המס, ועוד. כלומר, במקום שמבקשים ליצור עסקה מהירה, וודאות בעסקת מקרקעין, עלולה להיווצר אי וודאות, חובות וסכסוכים משפטיים לאורך שנים, בין הרוכשים, המוכרים, ורשויות המדינה.

 

לסיכום:

קל להתפתות לעסקת נטו. אלא שמדובר בעסקה הכרוכה בסיכונים משמעותיים, ותלויה בגורמים רבים. כך, שעסקה נטו, היא (כמעט) נטו הימור. פנחס וולר, עורך דין מקרקעין, מעניק ללקוחותיו את הידע המשפטי הנדרש לביצוע העסקה, ואת הערך המוסף של עורך דין מיסוי מקרקעין: ניסיון של למעלה מ-40 שנה בתחום המקרקעין, אלפי לקוחות וחוזי מכר, מיומנות, הבנה, ידע מקצועי רב-תחומי, ניהול סיכונים, וייצוג נאמן ומסור של הלקוחות. זאת, על מנת לסייע לכל לקוח, ביצירת העסקה המיטבית עבורו. צרו קשר עכשיו.

 

האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין מקרקעין, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מקיף, אינו ממצה, אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.