top image

פגמים בפרוטוקול וועדת המכרזים

פגמים בניהול פרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים - וולר ושות' משרד עורכי דין

פתיחת תיבת המכרזים איננה הליך טכני. היא הליך רגיש ומהותי, שמטרתו לתת ביטוי לעקרונות השקיפות והשוויוניות במכרז. פתיחת התיבה תעשה ע"י וועדת המכרזים, תתועד בצורה מדויקת בפרוטוקול, כאשר עיקרי הממצאים יוצגו וייבדקו במעמד הפתיחה. היעדר פרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים, או פגמים בפרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים, עלולים להוות פגם מהותי ושורשי בהתנהלותו של עורך המכרז, עד כדי ביטולו של המכרז.

מוזמנים לקרוא כאן על משמעות פגמים בפרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים, ועל הפסיקה העדכנית. לקוחותינו שהם גופים ציבוריים – מוזמנים להוריד את הצ'ק ליסט שהכנו עבורכם, לפרוטוקול מומלץ לפתיחת תיבת המכרזים (כאן). ללקוחות המעוניינים לבחון את סיכוייהם לביטול המכרז או לביטול ההחלטה שנתקבלה, עומדת טענה משפטית נוספת.

חובת רישום פרוטוקול

כסידרי המינהל התקינים, ועדה חייבת לרשום פרוטוקול, אשר ישקף את עיקרי המידע שהובא לפניה ואת ההחלטות שנתקבלו בעקבות אותו מידע. לעניינו של מיכרז פומבי נקבעה חובת הפרוטוקול מפורשות בתקנה 29 לתקנות המכרזים (זו אף הוראת תקנה 10 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993). אולם החובה לכתיבת פרוטוקול שורשיה במשפט המינהלי הכללי ובעקרון שקיפות פעילותו של המינהל הציבורי.

כב' השופט חשין קבע, בבג"צ 3751/03 יוסי אילן נ' עיריית תל אביב – יפו [פורסם בנבו] כי "זכותו של הציבור וזכותם של המועמדים לדעת כיצד ועל יסוד איזה מידע נתקבלו החלטות שנתקבלו; זכותם של חברי הוועדה היא כי הציבור והמועמדים יידעו כיצד ניהגו את דרכיהם וכיצד מילאו הם את חובתם; זכותם של אלה ושל אלה לגילוי האמת, גילוי שיאפשר ביקורת ציבורית ומשפטית; ועל כל אלה: הצורך הדוחק לחשיפת האמת ולהבטחה כי המיכרז אכן מילא את ייעודו והעניק שוויון הזדמנויות מלא למתחרים בו".

 

מה משקף הפרוטוקול ?

כב' השופט ברק בבג"ץ 990/92 מורדוב נ' עיריית תל-אביב-יפו, פ"ד מז (1) 474, בעמ' 478, פסק:

"…הפרוטוקול הוא כלי לשיקוף המציאות. השיקוף של המציאות יכול להיות מלא או מתומצת. הוא חייב להיות אמיתי…אין להוציא מהפרוטוקול דברים שאינם ראויים להישמע. אין לתקן פרוטוקול בשל אי הנחת (המוצדקת או הבלתי מוצדקת) מתוכנם של הדברים שנאמרו. הפרוטוקול הוא 'עיוור צבעים'. הוא צילום של מציאות. שינוי בפרוטוקול יכול להיעשות רק כדי להתאימו למציאות. אין לשנות את הפרוטוקול כדי שהלה לא ישקף את המציאות…"

בענייננו, רק פרוטוקול אמין בהליכיה של ועדת המכרזים יכול שיקיים את עקרון השקיפות, ויחזק את הביטחון כי הליכי הוועדה התנהלו כשורה.

 

פגמים בפרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים

בעתירה שהתקבלה לאחרונה (עת"מ (י-ם) 57096-07-21 בסט ייזום בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי [פורסם בנבו]), דן בית המשפט בפגמים בפרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים. בית המשפט פסק כי  "בהליך מכרזי… קיימים מספר שלבים קריטיים שיש להקפיד בהם, קלה כבחמורה, כדי לשמור על ניקיון ההליך והאמון בו. אחד משלבים אלה הינו שלב פתיחת המעטפות וההתייחסות למעטפות לאחר מכן." בית המשפט אף הפנה לפסק הדין שניתן בבית המשפט העליון, ב-עע"מ 6203/11 הסעות המוביל הארצי 2007 בע"מ נ' עיריית רמלה [פורסם בנבו], וקובע כי "שלב פתיחת המעטפות טעון התנהלות בחרדת קודש". ועוד מצטט בית המשפט:

"… לא נוהל פרוטוקול בישיבה שבה נפתחו מעטפות המכרז, וכי לא נקראו במעמד הפתיחה סכומי ההצעות… בענייננו נוהל פרוטוקול, נקראו שמות המציעים השונים, וכן סכומי הערבות… אך לא צוין הסכום הכולל של כל הצעה. הקושי למנות בהצעה רבת פריטים כל מחיר ומחיר ברור, אך למצער היה מקום לציין מחיר כולל לכל הצעה. כך לא נעשה… לא המציעים ולא עורך המכרז יחליטו על דעת עצמם שהוראה מהוראות התקנות או המכרז אין בהן צורך. הוראות אלו נועדו לשמור על טוהר ההליך המכרזי, שקיפותו ושויוניותו, ומכאן החשיבות שבהקפדה עליהן, בחינת פשיטא… פרוטוקול של ועדת מכרזים צריך להיות ברור כדי שלא יחייב פירושים ופלפולים…אין עסקינן ב"כתב חידה" אלא במכרז ובדרישות התקנות, ואת אלה אין לפרש בפלפול אלא בשכל הישר, כפשוטם [ההדגשות אינן במקור].

 

תוצאת פגמים ברישום הפרוטוקול על ידי וועדת המכרזים

משכך הם פני הדברים, התוצאה ברורה: בנסיבות שבהן ועדת המכרזים הפרה את חובתה לרשום פרוטוקול מלא ואמין של דיוניה, בהתאם להוראות החוק והפסיקה, אין עומדת לה חזקות התקינות המנהלית. מכאן, שיוטל עליה לשכנע את בית המשפט כי פעלה כדין וכשורה. משזו התוצאה, הורה בית המשפט לעניינים מינהליים, ב-עת"מ (י-ם) 57096-07-21 בסט ייזום בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי, על החזרת ההליך, לשלב הגשת ההצעות במכרז.

 

משרד עו"ד וולר ושות' – מומחים בדיני המכרזים

מנסיוננו, כעורכי מכרזים עבור גופים ציבוריים, כחברים בוועדות מכרזים, וכיועצים משפטיים לחברות עסקיות המתמודדות במכרזים, הדרך הנכונה ביותר להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז (ולהגן על הזכיה, במקרה של ניסיון לפסול אתכם), היא להסתייע, כבר מההתחלה, בשירותי עורך דין מכרזים.

משרד עורכי דין וולר ושות' מעניק את השירותים הנחוצים והנדרשים, לצורך הגשת המענה למכרז, ולצורך הגדלת סיכויי הזכיה: בדיקת מסמכי המכרז, בדיקת תנאי הסף (והשגה עליהם, במידת הצורך), ניסוח שאלות הבהרה, איסוף המסמכים הנדרשים, בדיקת הערבות הבנקאית, בדיקת ההצעה במכרז, אימות חתימה על מסמכים. בנוסף, משרדנו מסייע לערער או להגן על תוצאות זכיה של מתמודדים, באמצעות בדיקת מעטפות ההצעות שהוגשו במכרז, בדיקת פרוטוקולים, בדיקת חוות דעת יועצים ומומחים, איתור ליקויים ופגמים אצל מתחרים, דרישה או עתירה לביטול זכיה, וכן ייצוג בשימועים. צרו קשר עכשיו, ונשמח לסייע.

 

האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.