top image

פינוי פסולת מבתי עסק

פינוי פסולת מבתי עסק - וולר ושות' משרד עורכי דין

פינוי פסולת מבתי עסק

עדכון פסיקה: חיוב הרשות בהוצאות בגין אי פינוי פסולת מבית עסק

בימים האחרונים, ניתן פסק דין בביהמ”ש השלום בחיפה (ת”א 53342-05-18 מרב – מזון כל בע”מ נ’ עיריית קריית ביאליק), שעניינו חובת הרשות המקומית לפינוי פסולת מבית העסק. עוד דן בית המשפט בהיבטים משפטיים ותפעוליים, ביישום חוק העזר לגביית אגרת פסולת עודפת. התביעה כנגד העירייה, בסך של כ-1.5 מיליון ₪, הוגשה על רקע סירוב העירייה לפנות פסולת מבית העסק (סופרמרקט הפועל תחת המותג “אושר עד”), כחובתה בדין, ועל הוצאות הפינוי שהוציא בית העסק מכיסו.

קביעת בית המשפט בנושא פינוי פסולת מבית העסק

טענות העירייה היו, בין היתר, כי בית העסק אינו זכאי לפינוי פסולת, שכן לא הציב מיכלי אצירה בשטחו, כפי שמתחייב בחוק העזר. בית המשפט דחה טענה זו של העירייה, וקבע  כי מדובר בנושא טכני ופעוט, והעירייה יכולה להסדיר את הצבת מיכלי האצירה (או להציב מיכלים בעצמה), ללא מאמץ מיוחד ובעלות זניחה יחסית. ממחדל זה, צמחה עילת התביעה, המזכה בסעד כספי את בית העסק, שנאלץ להוציא מכיסו בגין הפינוי.

בית המשפט קבע כי אי פינוי פסולת מבית העסק, משמעותו הקטנת הוצאותיה הכספיות של הרשות המקומית. מבחינה כלכלית, כידוע, הימנעות מהוצאה שקולה להכנסה. לפיכך, יש לראות את החיסכון של העירייה בהוצאות הפינוי, כהתעשרות שלא כדין על חשבון בית העסק, בהתאם לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל”ט – 1979. מכוחה של עילה זו, על הנתבעת להשיב לתובעת את הסכום בו התעשרה כתוצאה מכך שהפרה את חובתה כלפיה לפינוי האשפה.

 

נטל ההוכחה בחישוב הוצאות פינוי 

עוד קבע בית המשפט כי העובדה שבית העסק לא הוכיח, ברמת הוודאות הנדרשת לפי פקודת הראיות, את הוצאותיו המדויקות כתוצאה מפינוי הפסולת על ידו, לא פועל בהכרח לרעתו: ברי, כי לבית העסק אשפה יומית שיש לפנותה על בסיס יומי או שבועי, אשר בית העסק נאלץ לפנותה, ומכאן הוצאותיו הכספיות. במקרה זה, שיעור הנזק לא יהא בשיעור ההוצאות שדרש בית העסק, אלא יהא בשיעור הוצאותיה של הרשות, בלבד.

מן העבר השני, קבע בית המשפט כי יש לבית העסק אשם תורם: בית העסק לא ברר למול העירייה באשר למקור שבדין לחובת הטלת פינוי האשפה על כתפיו, ולא נקט בצעדים לסיום ההסדר, במשך שנים. למעשה, כך קבע בית המשפט, העסק שיתף פעולה עם העירייה, בכך שפינה את האשפה בעצמו, בהתאם לנוחיותו ובהתאם ללוח הזמנים המתאים לו, ועם קבלן שעימו בחר להתקשר. כמו כן, בית העסק הופטר מתשלום אגרת פינוי פסולת, היות והעירייה לא גבתה מס נוסף על פינוי אשפה עודפת, וזו הטבה שאין להקל בה ראש.

מסקנות והמלצות:

הסדרת נושא הטיפול בפסולת, והתשלום בגינה, עדיין נמצאת בשולי העשייה ברשויות המקומיות ושל הפעילות העסקית. אלא שכמויות הפסולת, וההוצאות הישירות והעקיפות מהטיפול בפסולת, ילכו ויאמירו. כך גם החובות החוקיות והרגולטוריות, המוטלות על הגורמים השונים. מן העבר השני, חוסר האחידות בהסדרת הנושא ברשויות המקומיות, מבחינה משפטית (דוגמת חוק עזר אגרת פסולת עודפת, והסכמי פינוי), ומבחינה תפעולית-אופרטיבית, יובילו למסלולי התנגשות בין הרשויות לבין העסקים. אלה יעסיקו את בתי המשפט, בשנים הקרובות.

המלצות ללקוחותינו שהם רשויות מקומיות:

הסדרת חוק העזר בנושא אגרת פסולת עודפת, ומימוש מסודר, שוויוני ושקוף של חוק העזר, חייב לקבל קדימות, בסדר העדיפויות של הרשות. הניסיונות להסדרת הנושא שלא באמצעות קביעת קריטריונים, התקנת חוק עזר, הסכמים שבשתיקה עם בתי עסק, או עצימת עיניים – סביר שיובילו את הרשות המקומית לדיונים בבתי המשפט, לעתירות ולתביעות, ולהפסדים כספיים. קביעותיו הנורמטיביות והמפורשות של בית המשפט העליון (בג”צ 5309-18 התאחדות המלונות בישראל נ’ משרד הפנים ואח’), מחייבות את הרשויות המקומיות לפעול בתחום, על כל המשתמע מכך.

המלצות ללקוחותינו שהם עסקים:

הוצאות פינוי הפסולת הן חלק בלתי נפרד מפעילות העסק. גם אם כיום, הוצאה זו לא מחויבת, או לא נרשמת בספרים, הרשויות המקומיות צפויות לפעול בתחום, ובהקדם. לכן, מומלץ לבחון את כמויות הפסולת הנוצרות בעסק, את ההוצאות בגין כך, את אפשרויות ההפרדה והמיחזור (לרבות התקשרויות עם קבלנים), ולשמור את התחשיבים, הנתונים והקבלות. ככל שמתקבלת דרישה או פניה מצד הרשות המקומית – מומלץ להתנהל בסיוע עורך דין רשויות מקומיות. אתם יודעים כבר איפה למצא אותנו…

 

משרד עורכי דין וולר ושות’ מעניק ליווי וייעוץ משפטי, לרשויות מקומיות ולתאגידים עירוניים, בתחומים המוניציפאליים, מכרזים, חוקי עזר, איכות הסביבה וניהול שוטף. לכל שאלה בתחום, צרו קשר.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים