top image

פינוי פסולת מבתי עסק

פינוי פסולת מבתי עסק - וולר ושות' משרד עורכי דין

עדכון פסיקה: חיוב הרשות בהוצאות בגין אי פינוי פסולת מבית עסק

בימים האחרונים, ניתן פסק דין בביהמ"ש השלום בחיפה (ת"א 53342-05-18 מרב – מזון כל בע"מ נ' עיריית קריית ביאליק [פורסם בנבו]), שעניינו חובת הרשות המקומית לפינוי פסולת מבית העסק, והיבטים משפטיים ותפעוליים, ביישום חוק העזר לגביית אגרת פסולת עודפת. התביעה כנגד העירייה, בסך של כ-1.5 מיליון ₪, הוגשה על רקע סירוב העירייה לפנות פסולת מבית העסק (סופרמרקט הפועל תחת המותג "אושר עד"), כחובתה בדין, ועל הוצאות פינוי אשפה שנאלץ בית העסק להוציא מכיסו.

קביעת בית המשפט בנושא פינוי פסולת מבית העסק

טענות העירייה היו, בין היתר, כי בית העסק אינו זכאי לפינוי פסולת, שכן לא הציב מיכלי אצירה בשטחו, כפי שמתחייב בחוק העזר. אלא שבית המשפט דחה טענה זו של העירייה, וקבע  כי מדובר בנושא טכני ופעוט, והעירייה יכולה להסדיר את הצבת מיכלי האצירה (או להציב מיכלים בעצמה), ללא מאמץ מיוחד ובעלות זניחה יחסית. ממחדל זה, צמחה עילת התביעה, המזכה בסעד כספי את בית העסק, שנאלץ להוציא מכיסו בגין פינוי הפסולת.

בית המשפט קבע כי אי פינוי פסולת מבית העסק, משמעותו הקטנת הוצאותיה הכספיות של הרשות המקומית. מבחינה כלכלית, כידוע, הימנעות מהוצאה שקולה להכנסה. לפיכך, יש לראות את החיסכון של העירייה בהוצאות הפינוי, כהתעשרות שלא כדין על חשבון בית העסק, בהתאם לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט – 1979. מכוחה של עילה זו, על הנתבעת להשיב לתובעת את הסכום בו התעשרה כתוצאה מכך שהפרה את חובתה כלפיה לפינוי האשפה.

עוד קבע בית המשפט כי העובדה שבית העסק לא הוכיח, ברמת הוודאות הנדרשת לפי פקודת הראיות, את הוצאותיו המדויקות כתוצאה מפינוי הפסולת על ידו, לא פועל בהכרח לרעתו: ברי, כי לבית העסק אשפה יומית שיש לפנותה על בסיס יומי או שבועי, אשר בית העסק נאלץ לפנותה, ומכאן הוצאותיו הכספיות. במקרה זה, שיעור הנזק לא יהא בשיעור ההוצאות שדרש בית העסק, אלא יהא בשיעור הוצאותיה של הרשות, בלבד.

מן העבר השני, קבע בית המשפט כי יש לבית העסק אשם תורם: בית העסק לא ברר למול העירייה באשר למקור שבדין לחובת הטלת פינוי האשפה על כתפיו, ולא נקט בצעדים לסיום ההסדר, במשך שנים. למעשה, כך קבע בית המשפט, העסק שיתף פעולה עם העירייה, בכך שפינה את האשפה בעצמו, בהתאם לנוחיותו ובהתאם ללוח הזמנים המתאים לו, ועם קבלן שעימו בחר להתקשר. כמו כן, בית העסק הופטר מתשלום אגרת פינוי פסולת, היות והעירייה לא גבתה מס נוסף על פינוי אשפה עודפת, וזו הטבה שאין להקל בה ראש.

מסקנות והמלצות:

הסדרת נושא הטיפול בפסולת, ואגרת הפסולת העודפת, נדמה היא עדיין נמצאת בשוליים של העשייה המוניציפאלית ושל הפעילות העסקית. אלא שכמויות הפסולת, וההוצאות הישירות והעקיפות מהטיפול בפסולת, ילכו ויאמירו. כך גם החובות החוקיות והרגולטוריות, המוטלות על הגורמים השונים. מן העבר השני, חוסר האחידות בהסדרת הנושא ברשויות המקומיות, מבחינה משפטית (דוגמת חוקי עזר לגביית אגרת פסולת עודפת, והסכמי פינוי), ומבחינה תפעולית-אופרטיבית, יובילו למסלולי התנגשות בין הרשויות לבין העסקים, ויעסיקו את בתי המשפט, בשנים הקרובות.

המלצות ללקוחותינו שהם רשויות מקומיות: הסדרת חוק העזר בנושא אגרת פסולת עודפת, ומימוש מסודר, שוויוני ושקוף של חוק העזר, חייב לקבל קדימות, בסדר העדיפויות של הרשות. הניסיונות להסדרת הנושא שלא באמצעות קביעת קריטריונים לפסולת ביתית ופסולת עודפת, חקיקה, הסכמים שבשתיקה עם בתי עסק, או עצימת עיניים – סביר שיובילו את הרשות המקומית לדיונים בבתי המשפט, לעתירות ולתביעות, ולהפסדים כספיים. קביעותיו הנורמטיביות והמפורשות של בית המשפט העליון (בג"צ 5309-18 התאחדות המלונות בישראל נ' משרד הפנים ואח' [פורסם בנבו]), מחייבות את הרשויות המקומיות לפעול בתחום, על כל המשתמע מכך.

המלצות ללקוחותינו שהם עסקים: ההוצאות בגין פינוי הפסולת, הן חלק בלתי נפרד מפעילות העסק. גם אם כיום, הוצאה זו לא מחויבת, או לא נרשמת בספרים, הרשויות המקומיות צפויות לפעול בתחום, ובהקדם. לפיכך, מומלץ לבחון את כמויות הפסולת הנוצרות בעסק, את ההוצאות בגין הפסולת, את אפשרויות ההפרדה ומיחזור הפסולת (לרבות התקשרויות עם קבלנים), ולשמור את התחשיבים, הנתונים והקבלות. ככל שמתקבלת דרישה או פניה מצד הרשות המקומית – מומלץ להתנהל בסיוע עורך דין רשויות מקומיות. אתם יודעים כבר איפה למצא אותנו…

 

משרד עורכי דין וולר ושות' מעניק ליווי וייעוץ משפטי, לרשויות מקומיות ולתאגידים עירוניים, בתחומים המוניציפאליים, מכרזים, חוקי עזר, איכות הסביבה וניהול שוטף. לכל שאלה בתחום, צרו קשר.

 

מובהר, למען הסר כל ספק, כי סקירה זו הנה כללית, ומטרתה להוות מסגרת ראשונית עבור הרשויות המקומיות. משכך, היא אינה ממצה ומקיפה את כל הוראות הדין, ואין להסתמך עליה.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.