top image

צוואה הדדית

צוואה הדדית

צוואה הדדית

צוואה הדדית ("צוואה זוגית"), היא צוואה שעורכים במשותף בני זוג, בהתאם לסעיף 8(א) לחוק הירושה. בצוואה זו, בני הזוג נותנים הוראות באשר לאופן חלוקתו של הרכוש המשותף. כלומר, הוראות הצוואה של כל אחד מבני הזוג, מסתמכת על ההוראות המפורטות בצוואת בן הזוג השני. צוואות בני זוג יוכרו כצוואות הדדיות, אף אם "ההדדיות" לא נכתבה במפורש, במידה והן זהות בניסוחן, נחתמו באותו תאריך, או שניתן להבין מתוכנן כי היתה הסתמכות הדדית בין בני הזוג.

העיקרון בעשיית צוואה הדדית, והעיקרון של הורשה לבן הזוג שנותר, ואחר כך לצאצאים – נכון, מדויק (ואף רומנטי). אולם המציאות, הוראות החוק והפסיקה, עלולות ליצור מצב בו הדרך המשפטית שנבחרה, אינה מותאמת לצרכים, מביאה לפגיעה בחופש הבחירה, לפגיעה בבן הזוג, בצאצאים, במשפחה וביורשים.

 

יתרונות צוואה הדדית

לצוואה הדדית יתרון פשוט: לאחר פטירת אחד מהמצווים, חלקו בעיזבון יעבור לבן הזוג שנותר בחיים. לאחר פטירתו של בן הזוג שנותר, יעבור העיזבון לידי הצאצאים. כך, בן הזוג שנותר בחיים, יוכל לעשות שימוש בדירת המגורים ובמלוא הרכוש, לרווחתו ולצרכיו, לפי שיקול דעתו, ולא יהיה תלוי בחסדי הצאצאים.

 

צוואה הדדית חסרונות

  • חוסר גמישות: החיסרון המרכזי בצוואה הדדית, הוא בחוסר היכולת לשנות הוראותיה, עם חתימת שני בני הזוג. לעיתים, "ננעלות" הוראות הצוואה ההדדית, למשך עשרות בשנים, חרף שינויים בנסיבות, בהתנהלות, בצרכים, בהתנהגות הצאצאים או בן הזוג, וכו'.
  • שליטה מוחלטת של בן הזוג שנשאר בחיים: לאחר פטירת בן הזוג הראשון, בן הזוג שנותר בחיים, רשאי לבצע כל שיבחר בחלקו בעיזבון, אף באופן הנוגד את כוונת בן הזוג שנפטר ראשון. בין הפעולות המותרות: מכירת נכסים ושימוש בהם; הענקת מתנות, ללא תמורה; העדפה לצאצא אחד, ונישול צאצא אחר; ועוד. כך, ההחלטה המשותפת, שהיוותה את הבסיס לצוואה ההדדית – נעלמת. לשם ההמחשה: צוואה הדדית, שנוסחה בצורה לא ברורה, עלולה לנשל את ילדי המנוח, על ידי בת זוגו שנותר בחיים, שכן לא הוטמעו בצוואה סעיפים המגבילים או "נועלים" אותה. לפיכך, על הצוואה ההדדית להגביל את אפשרות השימוש של בן הזוג שנותר בחיים, בחלקו בעיזבון.
  • אפשרות ביטול הצוואה: סעיף 8 (א) לחוק הירושה קובע כי כל אחד מבני הזוג רשאי לשנות את הצוואה בכל עת, לאחר שהודיע על כוונתו לבן הזוג האחר. לאחר פטירת אחד מבני הזוג, רשאי בן הזוג שנותר לכתוב צוואה, רק לאחר שויתר על כל ירושתו מבן הזוג שהלך ראשון לעולמו. ייתכנו מקרים, בהם אחד מבני הזוג הופך לחסר כשירות משפטית. במקרה זה, לא יוכל בן הזוג לערוך צוואה חדשה, בשל מצבו. להרחבה בנושא כשירות וייפוי כוח מתמשך – מוזמנים לעיין במאמרים "ייפוי כוח מתמשך" ו"עריכת ייפוי כוח מתמשך".

 

ביטול צוואה הדדית 

אם הצוואה ההדדית קובעת כי העיזבון עובר לבן הזוג שנותר בחיים – על בן הזוג להסתלק מהעיזבון, כתנאי לעריכת צוואה חדשה. אם בן הזוג שנותר בחיים מבקש לשנות את הצוואה ההדדית, לאחר שכבר ירש את בן הזוג, עליו להשיב לעיזבון את כל מה שירש. רק לאחר מכן, יוכל לערוך צוואה חדשה.

 

הפתרון למגבלות הצוואה ההדדית

ההגבלות המפורטות בחוק הירושה, לגבי היכולת לשנות צוואה הדדית – אינן מחייבות. לכן, בני זוג העורכים צוואה הדדית, יכולים להתנות עליהן, במפורש, בצוואה. מכאן, שניתן לקבוע הוראות שונות לגבי אופן שינוי הצוואה: מועדים, נכסים כספיים, דירת המגורים, צאצאים וכיוצ"ב.

 

התנגדות לצוואה הדדית

בהתאם לחוק הירושה, המתנגדים לצוואה, רשאים להגיש ולהוכיח את התנגדותם לצוואה. לצורך זאת, יהא עליהם להצביע על פגמים המצדיקים את פסילת הצוואה. הוראות חוק הירושה, ופסיקות בתי המשפט, יצרו טענות ועילות, המאפשרות להתנגד לצוואה (או להגן עליה). עילות ההתנגדות הנפוצות ביותר, הנן כדלקמן –

  • שינוי הצוואה שלא בהתאם להוראות החוק: לדוגמה, אי ביטול הצוואה כנדרש (לא נמסרה הודעה לבן הזוג); אי השבת סכומים לעיזבון; ועוד.
  • בעיות בעריכת הצוואה: בעיה בכשרותם המשפטית של העדים לצוואה; צורת הצוואה, שאינה עומדת בהוראות הדין; צוואות לא חתומות; צוואות מזויפות; צוואה שנשתכחה; ניגודי עניינים של עורך הדין שערך את הצוואה, ועוד.
  • טעות בצוואה: צוואה הכוללת שגיאות, סתירות, טעויות עובדתיות או פליטות קולמוס. כל אחת מהן עשויה להביא לפרשנות המשנה את הבנת הוראות הצוואה.
  • השפעה בלתי הוגנת – אונס, כפיה או איומים: סעיף 30(א) לחוק הירושה קובע כי "הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה".
  • אומד הדעת או הסתמכות הצדדים: הצוואה המשותפת נוצרת מהחלטת בני הזוג, יחדיו. מכאן, שהצבעה על חוסר הבנה של מהות הוראות הצוואה על ידי אחד מבני הזוג, אפשר שתביא לפסילתה.

בכל מקרה בו קיימת צוואה הדדית, קיימת חשיבות רבה לבחינה מדוקדקת וזהירה שלה. יש לקרוא את מכלול הנסיבות, את השינויים שחלו בה, הקשרים בין בני הזוג, על מנת לבחון האם ניתן ורצוי להגיש התנגדות. מוזמנים לקרוא הרחבה כאן על התנגדות לצוואה.

 

הפקדת צוואה הדדית

ההפקדה מבוצעת אצל הרשם לענייני ירושה, באותה פרוצדורה של הפקדת צוואה רגילה (קישור כאן).

 

כתיבת צוואה הדדית עם עורך דין מומחה

כתיבת צוואה הדדית, זהה, ככלל, לכתיבת צוואה "רגילה". בני הזוג נפגשים עם עו"ד צוואות וירושות מומחה, ומחליטים – בפגישה אחת או יותר, לפי הנדרש – מה יהיו הוראות הצוואה וכיצד יחולק העיזבון ליורשים, לאחר מותם. כתיבת צוואה הדדית דורשת מומחיות ורגישות. היא מחייבת ניסיון מקצועי, וניסיון חיים. היא מחייבת שיקוף מדויק של הוראות הדין כיום, והעלאת אפשרויות של הצפוי בעתיד, בתרחישים שונים. כדי להפחית את הסיכונים בצוואה משותפת, פנו לעורך דין מומחה, שצבר ניסיון במשך עשרות שנים.

עו"ד ונוטריון פנחס וולר מתמחה בצוואות הדדיות, ירושות, ובכל ההליכים והערכאות המשפטיות, במשך למעלה מ-40 שנה. צרו קשר, כבר עכשיו, עם עורך דין צוואות וירושות מומחה.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר