top image

מפה ארצית לקרקעות מזוהמות

מפת זיהומי הקרקע הארצית

המשרד להגנת הסביבה, פרסם ביום 27/3/2022, מפה ארצית לקרקעות מזוהמות, ברחבי ישראל. המפה, הכוללת למעלה מ-2,200 אתרים (מתוך למעלה מ-3,300 אתרים הידועים למשרד, לרבות אתרים ביטחוניים ואתרים חשודים), צפויה להתעדכן באופן שוטף על ידי המשרד.

 

היכן ניתן למצוא מידע על האתרים המזוהמים ?

המפה תונגש לציבור, כשכבת מידע באתר המפות הממשלתי govmap (שכבת מידע בשם "המפה הארצית לזיהומי קרקע"). בנוסף, מסד הנתונים יופיע באתר המידע הממשלתי (Govdata) ויתעדכן שם מעת לעת.

 

למי מיועדת המפה ?

המפה מיועדת לקהל המשתמשים הרחב: רוכשים ומתעניינים במקרקעין ובנדל"ן, חוקרים, ארגוני סביבה, וכן גורמים מהמגזר העסקי והפיננסי. בנוסף, תשמש המפה את משרדי הממשלה, השלטון המקומי ומוסדות התכנון. זאת, במטרה שהמידע יסייע בתהליכי קבלת החלטות ציבוריות ועסקיות מתוך הטמעה של סיכונים סביבתיים-פיננסיים ולסייע במעקב אחר תהליכי טיפול בקרקעות מזוהמות ובאתרים חשודים.

 

הסתייגויות ומגבלות:

לצד פרסום המפה, קיימות מספר רב של הסתייגויות ומגבלות, אותן מציין המשרד עצמו:

  • המפה לא מציגה כלל את זיהומי הקרקע הקיימים בישראל, אלא רק את המידע המתועד במאגרי המידע של המשרד. המשמעות היא שייתכנו מקומות בהם יש קרקע מזוהמת, שאינם ידועים למשרד.
  • המפה אינה כוללת, כרגע, את כל 3,300 האתרים הידועים למשרד, שכן הנתונים עדיין לא מותאמים לתצוגה במפה ו/או משום שמדובר באתרים ביטחוניים (בסיסי צה"ל, תעשיות ביטחוניות ועוד).
  • המפה אינה כוללת נתונים לגבי כלל המזהמים הקיימים, אלא רק לגבי מזהמים שהוגדרו כך על פי הגדרות המשרד.
  • שינוי בערכי הסף של המדידה, יוביל לשינוי סטטוס האתרים.
  • האופן שבו נקבע הצורך בשיקום קרקע מזוהמת: הדרישה לשיקום הקרקע, מסתמכת, בין היתר, על ייעוד הקרקע (מגורים, מסחר, תעשייה וכו'). אולם שינוי תכנוני של ייעוד הקרקע, ישפיע גם על אתרים שאינם מופיעים כרגע תחת "דרוש שיקום", ומבלי שהמידע יעודכן כראוי במפהבמסד הנתונים.
שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר