top image

רכישת דירת מגורים מהכנסייה

קרקעות כנסייה

קרקעות ונכסי נדל"ן רבים במדינת ישראל, נמצאים בבעלות פרטית של כנסיות, הפטריארכיה, מסדרים או גופים נוצריים. לפי ההערכות השונות, מדובר בלמעלה מ-100,000 דונם, מרביתם בירושלים, חיפה, יפו, לוד וקיסריה. גורמים אלה רכשו קרקעות חקלאיות, רובן המכריע במהלך המאה ה-19, על מנת לאפשר לנזירים ביטחון כלכלי. עם הקמתה של מדינת ישראל ועם התרחבות הערים, הבינו הכנסיות כי ערך הקרקעות למגורים עולה, ולכן חתמו על חוזי חכירה מול קרן קיימת לישראל (קק"ל). קק"ל, מצידה, החכירה את הקרקעות לתקופה של 99 שנה, לתושבים. אולם בניגוד להחכרה הכמעט אוטומטית שמבצעת רשות מקרקעי ישראל, בשנים האחרונות מכרו הכנסיות חלק מזכויותיהן במקרקעין, לגורמים פרטיים, שזהותם לעתים עלומה. במצב זה, הדיירים שחכרו את נכסיהם מקק"ל, חוששים כי יידרשו לשלם סכומי כסף גבוהים, בכדי להאריך את חוזי החכירה. בהתאמה, לאור אי הוודאות באשר להארכת תקופת החכירה, ערך הנכסים שנמצאים בבעלות הכנסיות – צנח בכ-30% עד 40%.

 

סיכונים ברכישת דירות מגורים על קרקעות הכנסייה:

עם הקפיצה במחירי הנדל"ן, אנו במשרד עורכי דין וולר ושות', בכל שבוע אנו מקבלים פניות בנושא רכישת דירה בהזדמנות מהכנסייה. תמיד, החכירה מוצגת כרכישה (שהרי מי מתעניין בפרטים הקטנים), ותמיד מדובר ב"הזדמנות למבינים". אנו מדגישים כי מדובר בסיכונים משמעותיים ביותר, מהסיבות הבאות:

  • הכנסייה הנה מעין גוף פרטי. בכך, היא יכולה לשקול שיקולים שברצונה, ואינה חייבת להאריך את תקופת החכירה, ואינה מחוייבת בכללים באשר לתשלום שיידרש להארכה, ככל שזו תושג.
  • זהות הכנסייה: בישראל, איננו מבדילים לרוב בין הכנסיות השונות. לכל כנסיה או מסדר דתי יש את הנהלים שלו ותהליכי קבלת ההחלטות באשר לשימוש בקרקעות. כך לדוגמה, עסקה עם הכנסיה הקתולית, דורשת את אישורו האישי של האפיפיור !
  • שווי הדירות שנבנו על קרקעות הכנסייה, נמוך ב- 30%-40% משווי דירות זהות שנבנו על קרקעות של רשות מקרקעי ישראל. יתר על כן, היות והשווי מושפע גם מהנכסים בסביבה, הרי שאי הארכת תקופת החכירה של נכסים בסביבה, תביא לפינויים ולנטישתם. לפיכך, בסבירות גבוהה, עלול שווי הנכס לצנוח.
  • היעדר אפשרות לקבלת משכנתא לנכס. זאת, שכן הבנקים מבינים כי מדובר בזכויות שיש קושי לרשמן, ובנוסף – אם הלווים לא יוכלו לעמוד בפירעון ההלוואה, הבנק לא יוכל לממש את הנכס.

 

לסיכום, על מנת למנוע הפסד ירידת כספיכם לטמיון ב"מציאות" נדל"ן, דוגמת קרקעות מהכנסייה, יש לבצע בדיקות מעמיקות טרם רכישת דירה, באמצעות עורך דין מקרקעין. משרד וולר ושות' מתמחה במקרקעין, במשך למעלה מ-40 שנה. צרו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.