top image

עדכון צוואה

עדכון צוואה

עדכון צוואה

אנשים נוטים לחשוב, שכשהם נפטרים, אז גם הבעיות שלהם נפתרות. למעשה, הבעיות מועברות לבני המשפחה וקרובים אחרים. פעמים רבות המוות מצית סכסוכים קשים וכואבים. לקוחות רבים שואלים האם עליהם לבצע, באופן תקופתי, עדכון צוואה. במהלך החיים, נוספים לאדם זכויות ונכסים, ונערכים שינויים (נישואין, גירושין, לידת נכדים, ידוע/ה בציבור, פטירות, סכסוכים משפחתיים, או סתם שינויים כלכליים דוגמת עדכון קופות גמל וקרנות השתלמות). נוצרים מצבים בהם הוראות הצוואה כבר אינן רלוונטיות, כולן או חלקן. אלא שלא קיים הליך של “עדכון צוואה”. במקרים מסויימים יש לכתוב צוואה חדשה, אשר תבטל את הקודמת.

 

האם ניתן לבצע עדכון צוואה?

האדם המצווה רשאי לשנות את הצוואה, בהתאם לרצונו, בכל עת. סעיף 36 לחוק הירושה, תשכ”ה- 1965, קובע כי המצווה רשאי לבטל צוואתו, באמצעות השמדת הצוואה שנערכה, או על ידי עריכת צוואה חדשה. יחד עם זאת, החוק מורה כי כאשר אדם מבקש לבטל את צוואתו, עליו לעשות זאת באותו האופן שבו הוא ערך את הצוואה. לשם הדוגמה, אם האדם ערך צוואה בכתב, וכעת הוא מבקש לבטלה, עליו לערוך צוואה חדשה בכתב, או להשמיד את הצוואה שנערכה. דוגמה נוספת – אם האדם ערך צוואה בפני רשות (בהתאם לסעיף 22 לחוק הירושה), ועכשיו הוא מבקש לבטלה, עליו לפנות לרשות, להקריא או למסור צוואה חדשה, שתבטל את הישנה.

 

מתי נדרש עדכון צוואה?

ככלל, בשעה שנערכה צוואה בסיוע עורך דין ירושות וצוואות מומחה, אין צורך “לחדש” אותה. צוואה מעין זו תכלול את הנכסים והזכויות באופן כללי, תנקוב בחלוקה העקרונית של העיזבון, ותתעדכן מאליה. אולם, כאשר האדם המצווה מעוניין לשנות, מהותית, את חלוקת העיזבון, או אם חלו שינויים מהותיים בנכסים, פטירת יורשים, או מבוקש תכנון מיסוי מקרקעין – נדרשת הכנת צוואה חדשה.

 

היערכות לעריכת צוואה

כדי לערוך צוואה שאין צורך לעדכן אותה, יש לפעול באופן מסודר. לפני שפונים לעורך דין יש לבצע את הפעולות הבאות:

  • להכין את רשימת כל הנכסים. דירות, משרדים, מקרקעין, נדל”ן, חשבונות בנק, כספות, רכבים, מניות, ביטוחי חיים, קופות גמל, זכויות, אוספים יקרי ערך (תכשיטים, חפצי אומנות וכו’), וכל דבר אחר שהינו בעל ערך כלשהו. מומלץ לפרט בצוואה את מקום הימצאם המדויק של הנכסים, דרכי גישה ואנשי קשר.
  • אם קיימים חובות ונושים, יש לרשום גם אותם.
  • לחשוב על זהות היורשים. רצוי מאד להגיע עם העתקי תעודות הזהות של היורשים.
  • להחליט על חלקו של כל אחד מהיורשים, בעיזבון. במקרה בו החלוקה בין הילדים אינה שוויונית, כדאי ומומלץ להסביר מדוע ‏החלוקה נעשתה בצורה זו.
  • אם המוריש מבוגר מאד, חולה, נוטל תרופות, סנילי או דמנטי, מומלץ מאד להיערך לכך קודם, ולקבל אישור כשירות, מרופא מומחה. קראו כאן מידע נוסף על הערכת כשירות.

 

עו”ד ונוטריון פנחס וולר, מתמחה בתחום הירושות והצוואות, במשך למעלה מ-40 שנה. במהלך עשרות שנים, צברו עורכי הדין במשרד ניסיון, מיומנות ומומחיות. עורכי הדין ערכו וליוו אלפי לקוחות שהכינו וערכו צוואות, הגנו על צוואות, בכל הערכאות המשפטיות. עורכי הדין במשרד עסקו בחלוקת ירושות ועזבונות, שימשו כמנהלי עזבון, וסייעו למצווים וליורשים. לעריכת צוואה, לעדכון או שינוי, להתייעצויות, לחשיבה משותפת ולקבלת חוות דעת, צרו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים