top image

בקשה לצו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה, צו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה

  • צוואה מקורית. אין אין בנמצא צוואה מקורית, יש להגיש בקשה להוכחת הצוואה בהעתק.
  • הוכחת פטירה או הוכחת מוות של הזכאים על פי הצוואה שנפטרו לפני המוריש או אחריו.
  • אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה בדואר רשום לזכאים על פי הצוואה. לחילופין, אישור שהמבקשים הודיעו לזכאים על פי הצוואה, באופן אישי.
  • ייפוי כוח, אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין.
  • אישור תשלום אגרת צו קיום צוואה, ודמי פרסום (שובר כתום).
  • אם אחד מהזכאים על פי הצוואה מוותר על חלקו בעיזבון, יש לצרף לבקשה “תצהיר הסתלקות“, חתום על ידי המסתלק ומאומת כדין ע”י עורך דין. קראו כאן הרחבה בנושא הסתלקות מעיזבון.

כמה זמן לוקח צו קיום צוואה?

מתן צו קיום צוואה אורך, מניסיוננו, חודשים בודדים. בפרק זמן זה, הרשם לענייני ירושה יבדוק את הבקשה, יפרסם בעיתון את הבקשה, וימתין במשך 14 ימים להתנגדויות. ככל שבחלוף המועד לא יוגשו התנגדויות, יאשר הרשם את נוסח הצוואה, וייתן לו תוקף של פסק דין. עם זאת, ככל שיוגשו התנגדויות לבקשה, יעביר הרשם את התיק לבית המשפט. או אז, ההליך יימשך זמן רב.

 

בקשה לצו קיום צוואה מקוון

בשנים האחרונות, ניתן להגיש בקשות באופן מקוון, באמצעות אתר “הרשם לענייני ירושה Onilne”. יש למלא את הטפסים, לאמת אותם, ולשגר אותם. הבקשה המקוונת יכולה להיעשות על ידי המבקש, או על ידי עורך דין (ואז היא מבוצעת באופן מהיר יותר, מקצועי יותר, ובתשלום אגרה מופחתת). לאחר הגשת הבקשה לרשם, יתקבל דואר אלקטרוני על קליטת הבקשה, והמשך הנחיות.

 

עורך דין צוואות וירושות מומחה

באופן כללי, אין צורך להיות בעלי השכלה משפטית בכדי להגיש בקשה להוצאת צו קיום צוואה. אולם, במקרים מורכבים, אבל מתמשך, סכסוכים במשפחה, יורשים המפוזרים ברחבי העולם, או סתם התמודדות עם בירוקרטיה – יש עדיפות לטיפול על ידי עורך דין. עו”ד ונוטריון פנחס וולר מתמחה בצוואות, ירושות, ובכל ההליכים והערכאות המשפטיות, במשך למעלה מ-40 שנה. צוואות, ירושות, עזבונות, על הסכסוכים המשפחתיים הנלווים לכך, דורשים מומחיות, רגישות, ניסיון מקצועי וניסיון חיים. פנו לעורך דין מומחה, שצבר ניסיון במשך עשרות שנים. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים