top image

סעיף אריכות ימים

סעיף אריכות ימים חשבון בנק

סעיף אריכות ימים בחשבון הבנק

סעיף אריכות ימים הנו התניה הנחתמת במסמכי הבנק באמצעות "טופס אריכות ימים", שמטרתה לאפשר פעילות שוטפת בחשבון הבנק בעקבות פטירת אחד השותפים בחשבון, עד להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה. ההתניה מורה לבנק שלא "להקפיא" את החשבון לאחר פטירת אחד השותפים, ומאפשרת לשותפים בחשבון (או למיופי כוחם) להמשיך לפעול בחשבון, כאשר ליורשי המנוח ו/או למנהלי עזבונו, לא תהיה זכות לפעול בחשבון. הסעיף אריכות החיים חל רק על רמת היחסים בין הבנק ללקוח: הוא אינו מהווה תחליף לצוואה או צו ירושה, ואינו משנה את דיני הירושה.

 

טופס אריכות ימים בחשבון בנק משותף

כיום, על פי הוראת בנק ישראל (סעיף היוותרות בחיים – חשבונות בנק משותפים הוראת בנקאות 434), טופס אריכות ימים הוא ברירת המחדל, והוא נחתם בפתיחת חשבון משותף. אולם, אם בעלי החשבון המשותף מעוניינים לשנות הוראה זו, נדרשת הוראה לבנק. אולם, בעבר, הוראה זו לא הופיעה, או שהבנקים הגבילו את התקופה. לפיכך, מומלץ מאד לוודא למול הבנק את קיומו של סעיף אריכות ימים בחשבון בחשבון קיים.

 

מדוע לחתום על טופס אריכות ימים?

כאמור, חתימה על טופס אריכות ימים מאפשרת לתת לבנק, הוראה מראש, למשיכת כספים ולביצוע פעולות עתידיות בחשבון בנק משותף, ללא מגבלה, בעת פטירתו של שותף בחשבון. הבנק, ככל ש"טופס אריכות ימים" ייחתם, יאפשר את המשך השירותים בחשבון, אף טרם קבלת צו ירושה או קיום צו צוואה (דבר העלול לקחת חודשים רבים).

 

בין סעיף אריכות ימים לבין בעלות על הכספים בחשבון בנק משותף 

הוראות חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 קובעות כי במותו של אדם, עזבונו ישולם ליורשיו, בהתאם לצוואה או על פי דין. על פניו, סעיף אריכות ימים מאפשר לשותף שנותר בחיים, זכויות ובעלות בעלות על הכספים בחשבון הבנק. אלא שסעיף אריכות ימים חל רק על רמת היחסים בין הבנק לבין הלקוח. הוא אינו משנה את הבעלות בין בעלי החשבון המשותף, או בינם לבין יורשיהם. משמע, הסעיף מאפשר לבנק להמשיך לתת שירותים לשותף שנותר בחיים, ללא חשיפה לסיכון מתביעות יורשים או מנהל העיזבון. אם, לאחר הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה יתגלה כי שותף בחשבון משך כספים שאינם מגיעים לו בדין, הוא יידרש להשיב את הכספים ליורשיו החוקיים של הנפטר.

 

עורך דין מומחה בתחום הירושות והצוואות

עו"ד ונוטריון פנחס וולר, מתמחה בתחום הירושות והצוואות, במשך למעלה מ-40 שנה. במהלך עשורים אלה, צבר ניסיון ומומחיות, ערך וליווה אלפי לקוחות, שהכינו וערכו צוואות, הגן על צוואות והתנגד לצוואות, חילק ירושות ועזבונות, שימש כמנהל עזבון, נתן עדויות ותצהירים במאות תיקים, וסייע למצווים וליורשים. להתייעצויות, לסיוע מהיר, לחשיבה משותפת או לקבלת חוות דעת, צרו קשר עם עורך דין צוואות וירושות בחיפה, עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר