top image

סעיף אריכות ימים

היוותרות בחיים הוראה בנקאית 434 חשבונות משותפים

סעיף אריכות ימים הנו התניה הנחתמת במסמכי הבנק באמצעות "טופס אריכות ימים", שמטרתה לאפשר המשך פעילות שוטפת בחשבון הבנק בעקבות פטירת אחד השותפים בחשבון, עד להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה. סעיף זה מורה לבנק שלא "להקפיא" את החשבון לאחר פטירת אחד השותפים, ולאפשר לשותפים בחשבון (או למיופי כוחם) להמשיך לפעול בחשבון, כאשר ליורשי המנוח ו/או למנהלי עזבונו, לא תהיה זכות לפעול בחשבון. סעיף אריכות החיים חל רק על רמת היחסים בין הבנק ללקוח: הוא אינו מהווה תחליף לצוואה או צו ירושה, ואינו משנה את דיני הירושה.

טופס אריכות ימים בחשבון בנק משותף

כיום, על פי הוראת בנק ישראל (סעיף היוותרות בחיים – חשבונות בנק משותפים הוראת בנקאות 434), טופס אריכות ימים הוא ברירת המחדל, והוא נחתם בפתיחת חשבון משותף. אולם, אם בעלי החשבון המשותף מעוניינים לשנות הוראה זו, נדרשת הוראה נפרדת לבנק. אולם, בעבר, הוראה זו לא הופיעה, או שהבנקים הגבילו את התקופה. לפיכך, מומלץ מאד לוודא למול הבנק את קיומו של סעיף אריכות ימים בחשבון בחשבון קיים.

מדוע לחתום על טופס אריכות ימים?

כאמור, חתימה על טופס אריכות ימים מאפשרת לתת לבנק, הוראה מראש, למשיכת כספים ולביצוע פעולות עתידיות בחשבון בנק משותף, ללא מגבלה, בעת פטירתו של שותף בחשבון. הבנק, ככל ש"טופס אריכות ימים" ייחתם, לא יקפיא את החשבון, אלא יאפשר את המשך השירותים בחשבון, אף טרם קבלת צו ירושה או קיום צו צוואה (דבר העלול לקחת חודשים רבים).

בין סעיף אריכות ימים לבין בעלות על הכספים בחשבון בנק משותף 

הוראות חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 קובעות כי במותו של אדם, עזבונו ישולם ליורשיו, בהתאם לצוואה או על פי דין. על פניו, סעיף אריכות ימים מאפשר לשותף שנותר בחיים, זכויות ובעלות בעלות על הכספים, ניירות הערך והזכויות בחשבון הבנק. אלא שסעיף אריכות ימים חל רק על רמת היחסים בין הבנק לבין הלקוח, והוא אינו משנה את הבעלות בין בעלי החשבון המשותף, או בינם לבין יורשיהם. כל הוראת הסעיף מאפשר לבנק להמשיך לתת שירותים בנקאיים לשותף שנותר בחיים, ללא שיהיה חשוף לסיכון מתביעות יורשים או מנהל העיזבון. במידה ולאחר הוצאת צו ירושה, או צו קיום צוואה יתברר כי שותף ביצע פעולות אסורות ו/או משך כספים שאינם מגיעים לו בדין, הוא יידרש להשיב את הכספים ליורשיו החוקיים של הנפטר.

עורך דין מומחה בתחום הירושות והצוואות

עו"ד ונוטריון פנחס וולר, מתמחה בתחום הירושות והצוואות, במשך למעלה מ-40 שנה. במהלך עשורים אלה, צבר ניסיון ומומחיות, ערך וליווה אלפי לקוחות, שהכינו וערכו צוואות, הגן על צוואות והתנגד לצוואות, חילק ירושות ועזבונות, שימש כמנהל עזבון, נתן עדויות ותצהירים במאות תיקים, וסייע למצווים וליורשים. להתייעצויות, לסיוע מהיר, לחשיבה משותפת או לקבלת חוות דעת, צרו קשר עם עורך דין צוואות וירושות בחיפה, עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר