top image

רכז מכרזים והתקשרויות

רכז מכרזים מיקור חוץ

רכז מכרזים והתקשרויות

חברות רבות מעסיקות רכז מכרזים והתקשרויות. זאת, מתוך חזון והבנה אסטרטגית, שהדרך היחידה לפרוץ ולהתקדם עסקית, היא באמצעות מכרזים ציבוריים, או מכרזים פרטיים. התקשרות עם גוף ציבורי במסגרת מכרז, מהווה הזדמנות עסקית, משמש להרחבת בסיס הלקוחות, ועוגן להכנסה בטוחה וקבועה. פעמים רבות, ההתקשרות עצמה עם גוף ציבורי מהווה מעין “תעודת מצויינות” והכרה ביכולותיו ואיתנותו של העסק. אלא שלצורך איתור מכרזים, וההתמודדויות בהם, נדרשת השקעת משאבים רציפה, ניסיון וידע.

בחברות גדולות, קיימת מחלקת מכרזים. בחברות בינוניות, רכז מכרזים והתקשרויות. חברות קטנות, כמעט ולא מטפלות בנושא, נוכח היעדר תקציב, היעדר עובד מקצועי, או היעדר הבנה של התחום האסטרטגי בכלל. בכך, הן מפסידות הזדמנויות עסקיות. אלא שזה לא חייב להיות כך. רכז מכרזים במיקור חוץ (OUTSOURCING) הוא פתרון מעולה עבור חברות ועסקים קטנים. רכז מכרזים והתקשרויות, ממשרד עורכי דין מוביל, הוא הפתרון האופטימלי.

 

שירותי מיקור חוץ רכז מכרזים

מיקור חוץ היא התקשרות חוזית בין ארגון כלשהו לבין ספק חיצוני, לצורך קבלת שירותי ניהול וביצוע, חלקיים או מלאים, של פעילויות עסקיות של הארגון. קיימות מספר סיבות לביצוע מיקור-חוץ: עלוית – כוח עבודה זול יחסית, על פני עובדים בתלוש שכר חודשי; מיקוד עסקי; הפחתת עומס ולחץ, באופן קבוע או נקודתי; גמישות בהעסקת עובדים ; הקטנת סיכונים; הכנסת ידע חדש לחברה; הכנסת שיטות ניהול וייעול עבודה מתקדמות; מהירות יישום והטמעה, בלוחות זמנים קצרים; יתרונות לגודל של הספק; ועוד.

 

תהליך עבודה רכז מכרזים במיקור חוץ 

הגשת מענה למכרזים, מחייבת מתודולוגיה סדורה וברורה. המתודולוגיה כוללת בחשבון את כלל התהליכים, הבדיקות והבקרות הנדרשות – ארגוניות, הנדסיות, כלכליות, משפטיות ואחרות, על מנת להגיש מענה מלא ומדויק כנדרש. הניסיון הרב של משרד וולר ושות’, מאפשרים לחברה להימנע מטעויות טכניות, מטעויות כלכליות, ומטעויות אסטרטגיות, ומאפשרים התמודדות בתחרות בסביבה עסקית. על מנת לזכות במכרז, צוות המשרד יסייע לכם וילווה אתכם בתהליך באמצעות –

  1. איתור מכרזים, מענקים, וקולות קוראים. פעמים רבות, אנחנו “דוחפים” את המידע והנתונים ללקוחות.
  2. בדיקה משותפת וניתוח של מסמכי המכרז, תנאי הסף, הסכם ההתקשרות, ויתר הדרישות.
  3. סיוע בכתיבת תכנית עסקית כנדרש במכרז ובתמחיר עלויות.
  4. קביעת אסטרטגיה אופטימלית להתמודדות ולזכייה.
  5. טיפול בצד הטכני של המכרז – הכנת מסמכים, אימותי חתימה, ביטוחים, וכו’.
  6. התקשרויות עם שותפים וקבלני משנה, לצורך עמידה בתנאי הסף או לצורך מתן השירותים.
  7. ייצוג משפטי מול עורך המכרז.

 

עורכי דין לדיני המכרזים 

עו”ד רועי וולר, וצוות המשרד, מעניקים שירותים בתחום דיני המכרזים, לגופים ציבוריים ולגופים פרטיים. לקוחות המשרד הנם מתחומי הרשויות המקומיות, חברות פרטיות, מלכ”רים, קרנות הון סיכון, ועוד. למשרד ניסיון רב בליווי משפטי, טכני, ניהולי וכלכלית של מתמודדים במכרז, לצורך הגדלת סיכויי הזכיה. לקביעת פגישה לייעוץ ראשוני, פנו אלינו עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים