top image

אישור היעדר חובות

אישור היעדר חובות

אישור היעדר חובות

ברוב עסקות המקרקעין, לצורך רישום הנכס על שם הרוכש בטאבו, נדרש אישור מאת הרשות המקומית, כי אין כל חובות בגין הנכס נשוא העסקה. זאת, בכדי להבטיח שבעלים או חוכר לדורות של נכס, לא יעביר את הבעלות או את החכירה לדורות בו לקונה, כל עוד הוא חייב תשלום לרשות המקומית, בגין אותו הנכס. ללא אישור הרשות המקומית, לא ניתן לרשום זכויות בנכס מקרקעין, בפנקס המקרקעין (הטאבו). סעיף 324 א’ לפקודת העיריות [נוסח חדש] קובע כי –

לא תירשם בפנקסי המקרקעין כל העברה של נכס, אלא אם הוצגה לפני הרשם, או לפני עוזר הרשם, תעודה חתומה בידי ראש העיריה, המעידה שכל החובות המגיעים לעיריה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס עד ליום מתן התעודה והנובעים מהוראות הפקודה או מדין אחר -סולקו במלואם או שאין חובות כאלה”.

הוראות דומות מצויות בצו המועצות המקומיות, ובצו המועצות האזוריות. הוראה דומה מצויה בהוראת סעיף 10 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, ביחס לחוב היטל השבחה לוועדה המקומית לתכנון ובניה. אלא שהחל מיום 1/6/2023, אין עוד צורך להמציא אישור הרשות המקומית לטאבו המעידה על סילוק חובות לרשות המקומית.

 

בדיקת הרשות המקומית להיעדר חובות

כדי שהרשות תוכל להוציא אישור זה, עליה לבדוק היטב, שכל החובות שצבר המבקש – שולמו. כך, נדרשת הרשות המקומית לבדוק לגבי תשלומי ארנונה, קנסות, אגרות והיטלים. מועצות אזוריות לעיתים בודקות כי על המבקש לא רובצים חובות כלפי הוועד המקומי. הצורך במתן אישור להיעדר חובות, מהווים מנגנון גביה אפקטיבי, פשוט ונוח. הוא אינו מצריך השקעה ניכרת של כספי ציבור, ובכך יתרונו. יצויין כי חלק מהרשויות דורשות תשלום כספי (אגרה), בגין הנפקת האישור האמור.

 

אישור מקוון היעדר חובות

בשנת 2021, יצרה הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים, ממשק מקוון להעברת אישורי עירייה, לצורך רישום עסקה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)​. במסגרת הממשק הממוחשב, יעבירו העיריות שהצטרפו לשירות, אישור היעדר חובות ישירות ללשכת רישום המקרקעין. בכך, יתייתר הצורך בצירוף אישור היעדר חובות לטאבו, במסגרת הגשת בקשות לרישום עסקה.

 

סירוב למתן אישור היעדר חובות לטאבו

לעיתים, הרשות המקומית מסרבת לתת אישור היעדר חובות. לעיתים, הסירוב נובע מחוב של האדם לרשות. במקרים אחרים מדובר בניסיונות של הרשות המקומית לקבל לידיה כספים, ללא הצדקה. לדוגמה –

  • דרישה לתשלום חוב, שחלה עליו התיישנות.
  • דרישה לתשלום ארנונה, עד סוף שנת המס, מראש (ולא לחודשים ספורים בלבד).
  • דרישה לתשלום חוב מהבעלים, ולא ממחזיק הנכס החייב.
  • כאשר  המעביר מבקש להעביר חלק מנכס, אולם הרשות דורשת תשלום בגין כל הנכס.
  • כאשר המעביר הוא נאמן בפשיטת רגל, מפרק, או כונס נכסים במימוש משכנתא, והחובות הם של הבעלים של הנכס ולא שלו.
  • ועוד מקרים.

משמעות סירוב למתן אישור היעדר חובות

במסגרת גיבוש העסקה, מתחייב בעל הנכס כי יש בידיו את כלל האישורים הנדרשים, כי אין חובות על הנכס, וכי אין כל מניעה לבצע את העסקה. אם הרשות המקומית תסרב לתת אישור היעדר חובות, העסקה תתפוצץ ותגרור נזקים כספיים לצדדים. מניסיוננו, בסבירות גבוהה היא תוליך את הצדדים לעסקה, ישירות אל בית המשפט.

ליווי של עורך דין מקרקעין

לעסקת מקרקעין או נדל”ן, יש להיערך מראש. לקראת מכירת דירה, על המוכר לוודא שאין חובות לרשות המקומית, ואין כל דרישה ו/או הליך משפטי, שעלול לעכב את העסקה. על רוכש הדירה לוודא כי חוזה מכר דירה ייקבע בפירוש את האחריות של מוכר הנכס להשגת כל האישורים, את התקופה בה יידרש להמציא את האישורים, ואת הסנקציות והפיצויים באם לא ייעשה כך. המלצות אלה, הנן רק חלק קטן מהתועלת שבליווי עורך דין מקרקעין, כבר מתחילת תהליך.

עורך דין מקרקעין מומחה

המומחיות הנדרשת מעורך דין מקרקעין, והפסיקה העיקבית של בתי המשפט באשר לאחריות עורך הדין, מציבות רף מקצועי גבוה. קיימת חשיבות בבחירת עורך דין מיומן, מקצועי, המתמחה ובקיא בדיני מקרקעין, מיסוי מקרקעין, ודיני התכנון והבניה. בדיני מקרקעין, אין מקום ל”סמוך”, ל”חפיף” או ל”יהיה בסדר”. אין תחליף לניסיון של עורך דין, שעשה כבר אלפי עסקאות במקרקעין. למשרד וולר ושות’ ניסיון עשיר בייעוץ וייצוג לגורמים הפעילים בתחום המקרקעין והנדל”ן, לרבות אנשים פרטיים, יזמים, וועדי בתים, שותפויות עסקיות וחברות פרטיות. נשמח לסייע גם לכם, ולשמור על האינטרסים שלכם. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים