top image

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה - וולר ושות' משרד עורכי דין

כאשר אדם מותיר אחריו צוואה, דהיינו – אמירה או מסמך, המורים כיצד לחלק את רכושו לאחר מותו, תיקבע חלוקת הרכוש בהתאם לאמור בצוואה. הכלל היסודי בדיני הצוואה הוא כי על הצוואה לשקף את רצונו האחרון של המצווה. חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 קובע כי, לצורך בחינת כשירות הצוואה ומימושה, נדרשים הליכים מסוימים, בתוך פרק זמן מסוים, על מנת לקבל החלטות בנוגע לצוואה. במהלך פרק זמן קצר זה, ניתן להגיש התנגדות לצוואה. על משמעות הליכי ההתנגדות לצוואה, עילות ההתנגדות הנפוצות, ועוד מספר עצות, קראו כאן.

 

צו קיום צוואה

כדי לממש את צוואתו של הנפטר, יש צורך להוציא "צו קיום צוואה". צו זה ניתן לאחר תקופה בת 14 ימים, במהלכם מפורסמת הודעה בעיתונות, במטרה להודיע בפומבי, לכל גורם, כי עומדת לו הזכות להתנגד לצוואה. בחלוף מועד התנגדות לצוואה, אם לא התקבלה דרישה, תביעה או התנגדות לצוואה, יוכל רשם הירושה להוציא "צו קיום צוואה". מרגע זה, יכולים הנהנים לממש ולפעול בהתאם להוראות הצוואה.

 

הגשת התנגדות לצוואה

פעמים רבות מאד, עולות טענות של גורמים, מתוך המשפחה או מחוצה לה, כי הצוואה מקפחת אותם, וכי חלוקת הרכוש בצוואה, אינה מוצדקת או ראויה. הדרך היחידה בה תשמע הטענה, היא באמצעות הגשת התנגדות מסודרת ומנומקת, בתוך המועד שנקבע לכך, באמצעות עו"ד צוואות וירושות.

אם הוגשה התנגדות לצוואה, חוק הירושה קובע כי על רשם הירושה להעביר את הדיון בהתנגדות, לבית המשפט לענייני משפחה. בהתאם להחלטת בית המשפט, יינתנו הוראות לגבי אופן מימוש הצוואה, או לגבי ביטולה. לעומת זאת, אם בית המשפט לענייני משפחה ידחה את ההתנגדות לצוואה, יוחזר הנושא לרשם הירושה, אשר יוציא צו קיום צוואה.

 

עילות התנגדות לצוואה

המתנגדים לצוואה, רשאים להגיש ולהוכיח את התנגדותם לצוואה. לצורך זאת, יהא עליהם להצביע על הפגמים שנפלו בצוואה, המצדיקות את פסילת הצוואה. עילות התנגדות לצוואה הן עובדות, שאם יוכחו בבית המשפט לענייני משפחה, יביאו לקבלת ההתנגדות, ולפסילת הצוואה. מניסיוננו, עילות ההתנגדות לצוואה הנפוצות ביותר, הנן כדלקמן:

  • בעיות בעריכת הצוואה: בעיה בכשרותם המשפטית של העדים לצוואה; מעורבות של הזוכה בעריכת צוואה, באופן העולה כדי השפעה על הוראותיה; צורת הצוואה, שאינה עומדת בהוראות הדין; צוואות לא חתומות; צוואות מזויפות; צוואה שנשתכחה; ניגודי עניינים של עורך הדין שערך את הצוואה, ועוד.
  • אי כשרות לערוך צוואה: זו אחת מעילות ההתנגדות הבולטות ביותר, לפיה המוריש, בעת שערך את הצוואה – לא היה כשיר מבחינה נפשית, פיזית ו/או רפואית, לא היה כשיר לערוך צוואה, ולא להבחין בטיבה. יודגש כי מדובר בבחינת מצבו הנפשי של המצווה, אך ורק ביחס למועד בו נערכה הצוואה. הוכחת עילה זו מצריכה מינוי של מומחה רפואי, מטעם בית המשפט, במטרה שיחווה את דעתו בעניין מצבו של המנוח.
  • טעות בצוואה: צוואה הכוללת שגיאות, סתירות, טעויות עובדתיות, טעויות סופר או פליטות קולמוס, עשויה להביא לפרשנות המשנה את הבנת הוראות הצוואה. לבית המשפט יש סמכות להורות על קיום צוואה בשינויים מסוימים, אפילו אם התגלה בה פגם.
  • השפעה בלתי הוגנת – אונס, כפיה או איומים: סעיף 30(א) לחוק הירושה קובע כי "הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה". משמע, כל פעולה של אדם אחר, שבוצעה כדי לפגוע או להשפיע על רצונו החופשי של המצווה, כיצד ייחלק רכושו לאחר פטירתו, עשויה להביא לפסילת הצוואה.
  • צוואה לא חוקית: סעיף 34 לחוק הירושה קובע כי צוואה לא חוקית, הסותרת את טובת הציבור – תבוטל. כך לדוגמה, צוואה המכילה הוראות המגלמות עבירות שונות על הדין – העלמת מס, העלמת נכסים וכו', עשויה להיות לא חוקית.
  • צוואה סתומה: צוואה שלא ניתן להבין את הוראותיה כלל, ואין להסיק מה ההוראה שנתן המצווה. במקרה זה, לא ניתן לקיים את ההוראות, והיא עשויה להיפסל.

 

עורך דין התנגדות לצוואה

המחוקק קבע, כאמור, פרק זמן קצר ביותר, לצורך הגשת התנגדות לצוואה. מדובר בפרק זמן קצר ביותר, במהלכו יש לקבל החלטות במהירות, על בסיס ראיות ועובדות חלקיות. ככל שאתם סבורים שזכויותיכם קופחו בצוואה, מסיבה כלשהי, או שאתם מבקשים להגן על חלקכם בצוואה בפני נסיונות לנשל אתכם, יש חשיבות מכרעת להובלת הנושא על ידי עורך דין מומחה בתחום הצוואות והירושות. סטיה מהמועדים, מסדרי הדין או מהפרוצדורה המשפטית, אי צירוף מסמכים, עדויות, תצהירים, או כל טעות אחרת – עלולה להוביל אתכם להפסדים כספיים, לעוגמת נפש, ולניהול הליכים משפטיים לאורך שנים ארוכות.

במהלך למעלה מ-40 שנות עריכת דין, עו"ד ונוטריון פנחס וולר, ערך וליווה אלפי לקוחות, שהכינו וערכו צוואות, הגן על צוואות והתנגד לצוואות, חילק ירושות ועזבונות, שימש כמנהל עזבון, נתן עדויות ותצהירים במאות תיקים, אימת מסמכים ותעודות, נוכח וסייע למצווים וליורשים. עו"ד פנחס וולר מתמחה בצוואות וירושות, מנוסה ומיומן בההליכים לצורך הוצאת צו קיום צוואה, או ערעור על הצו. צרו קשר עם עורך דין צוואות וירושות בחיפה, כבר עכשיו.

 

האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ופרטני מטעם עורך דין, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.