top image

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה, צו קיום צוואה, משרד עורכי דין וולר ושות'

התנגדות לצוואה

כאשר אדם מותיר אחריו צוואה, המורה כיצד לחלק את רכושו לאחר מותו, תיקבע חלוקת הרכוש בהתאם לאמור בצוואה. הכלל היסודי בדיני הצוואה הוא כי על הצוואה לשקף את רצונו האחרון של המצווה. חוק הירושה, תשכ”ה – 1965 קובע כי, לצורך בחינת כשירות הצוואה ומימושה, נדרשים הליכים מסוימים, בתוך פרק זמן קצר, כדי לקבל החלטות בנוגע לצוואה. במהלך פרק זמן קצר זה, ניתן להגיש התנגדות לצוואה. סקירה מקיפה על משמעות הליכי התנגדות לצוואה, עילות ההתנגדות הנפוצות, ועוד מספר עצות.

 

צו קיום צוואה

כדי לממש את צוואתו של הנפטר, יש צורך להוציא “צו קיום צוואה”. צו זה ניתן לאחר תקופה בת 14 ימים, במהלכם מפורסמת הודעה בעיתונות, במטרה להודיע בפומבי, לכל גורם, כי עומדת לו הזכות להתנגד לצוואה. בחלוף מועד התנגדות לצוואה, אם לא התקבלה דרישה, תביעה או התנגדות לצוואה, יוכל רשם הירושה להוציא “צו קיום צוואה”. מרגע זה, יכולים הנהנים לממש ולפעול בהתאם להוראות הצוואה.

 

הגשת התנגדות לצוואה

פעמים רבות עולות טענות של גורמים, מהמשפחה או מחוצה לה, כי הצוואה מקפחת אותם. כי חלוקת הרכוש בצוואה, אינה מוצדקת. הדרך היחידה בה תשמע הטענה, היא באמצעות הגשת התנגדות מסודרת ומנומקת, בתוך המועד שנקבע לכך, באמצעות עו”ד צוואות וירושות, לבית המשפט לענייני משפחה.

 

סדרי הדין בהתנגדות לצוואה

הסדר בו יתקיימו דיונים בהליך ההתנגדות לצוואה, ייערך בהתאם להוראות דיני הירושה, תקנות סדר הדין האזרחי ותקנות בית המשפט לענייני משפחה (סדרי דין). בחודש ינואר 2021 שונו סדרי הדין בתביעות בענייני ירושה. בתמצית, לאחר הגשת ההתנגדות, רשם הירושה יעביר את ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה. או אז, יורה בית המשפט למבקש הקיום, להגיש תגובה להתנגדות לקיום הצוואה. לאחר מכן יקבע בית המשפט דיון קדם משפט בהתנגדות.

אם הוגשה התנגדות לצוואה, חוק הירושה קובע כי על רשם הירושה להעביר את הדיון בהתנגדות, לבית המשפט לענייני משפחה. בדיון קדם המשפט, בית המשפט ינסה למקד את טענות הצדדים, ויסכם את המחלוקת. בית המשפט יפנה את הצדדים להליך גישור, וככל שהצדדים יסכימו, והליך הגישור יסתיים בהצלחה – תוגש הודעה לבית המשפט על הסכם פשרה. הסכם זה יקבל, לרוב, תוקף של פסק דין וההליך יסתיים. אולם ככל שהגישור לא יצלח, ימשיכו הצדדים בדיון המשפטי.

אם בית המשפט לענייני משפחה ידחה את ההתנגדות לצוואה, יוחזר הנושא לרשם הירושה, אשר יוציא צו קיום צוואה.

 

עילות התנגדות לצוואה

על המתנגדים לצוואה, להצביע על הפגמים שנפלו בצוואה, המצדיקות את פסילתה. עילות התנגדות לצוואה הן עובדות, שאם יוכחו בבית המשפט, יביאו לקבלת ההתנגדות ולפסילת הצוואה. מניסיוננו, העילות הנפוצות ביותר, הן:

  • בעיות בעריכת הצוואה: בעיה בכשרותם המשפטית של העדים לצוואה; מעורבות הזוכה בעריכת צוואה, באופן העולה כדי השפעה על הוראותיה; צוואה בצורה שאינה עומדת בהוראות הדין; צוואות לא חתומות; צוואות מזויפות; צוואה שנשתכחה; ניגודי עניינים של עו”ד שערך את הצוואה, ועוד.
  • אי כשרות לערוך צוואה: אחת מעילות ההתנגדות הבולטות ביותר. תמצית העילה היא כי המוריש, בעת שערך את הצוואה, לא היה כשיר מבחינה נפשית, פיזית ו/או רפואית, לערוך צוואה או להבחין בטיבה. בחינת הכשירות של המצווה, תעשה אך ורק ביחס למועד בו ערך את הצוואה. הוכחת עילה זו מצריכה מינוי של מומחה רפואי, מטעם בית המשפט.
  • טעות בצוואה: שגיאות, סתירות, טעויות עובדתיות, טעויות סופר או פליטות קולמוס בצוואה, עשויות להביא לפרשנויות שונות להוראות הצוואה. לבית המשפט יש סמכות להורות על קיום צוואה בשינויים מסוימים, אפילו אם התגלה בה פגם.
  • השפעה בלתי הוגנת – אונס, כפיה או איומים: סעיף 30(א) לחוק הירושה קובע כי “הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה“. כלומר, כל פעולה של אדם אחר, שבוצעה כדי לפגוע או להשפיע על רצונו החופשי של המצווה, עשויה לפסול את הצוואה.
  • צוואה לא חוקית: סעיף 34 לחוק הירושה קובע כי צוואה לא חוקית, הסותרת את טובת הציבור, תבוטל. לדוגמה, צוואה המורה על ביצוע עבירות שונות, עשויה להיות לא חוקית.
  • צוואה סתומה: צוואה שלא ניתן להבין את הוראותיה כלל, ואין להסיק מה ההוראה שנתן המצווה.

 

עורך דין התנגדות לצוואה

המחוקק קבע, כאמור, פרק זמן קצר ביותר, לצורך הגשת התנגדות. זהו פרק זמן קצר ביותר, הדורש החלטות מהירות, על בסיס ראיות ועובדות חלקיות. ככל שאתם סבורים שזכויותיכם קופחו בצוואה, מסיבה כלשהי, או שאתם מבקשים להגן על חלקכם בצוואה בפני נסיונות לנשל אתכם, יש חשיבות מכרעת להובלת הנושא על ידי עורך דין מומחה בתחום הצוואות והירושות. סטיה מהמועדים, מסדרי הדין או מהפרוצדורה המשפטית, אי צירוף מסמכים, עדויות, תצהירים, או כל טעות אחרת – עלולה להוביל אתכם להפסדים כספיים, לעוגמת נפש, ולניהול הליכים משפטיים לאורך שנים ארוכות.

במהלך למעלה מ-40 שנים, עו”ד ונוטריון פנחס וולר, ערך וליווה אלפי לקוחות, שהכינו צוואות, הגן על צוואות והתנגד לצוואות. עו”ד פנחס וולר מתמחה בצוואות וירושות, מנוסה ומיומן בהליכים לצורך הוצאת צו קיום צוואה, או ערעור על הצו. צרו קשר עם עורך דין צוואות וירושות בחיפה.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר