top image

חוזה מכירת דירה

חוזה מכירת דירה

בין אם אתם מעוניינים לרכוש דירה ובין אם אתם מעוניינים למכור דירה, על דבר אחד אסור לוותר: עורך דין שינסח את חוזה מכירת דירה. כאשר אדם מעוניין למכור דירה והוא מתחיל במשא ומתן אל מול קונה פוטנציאלי, עליו להיות בטוח כי העסקה אכן נעשית בתום לב וכי לקונה יש (או יוכל להשיג) את האמצעים הכלכליים הנדרשים, כדי להשלים את העסקה. עסקאות לא מעטות “מתפוצצות” לפני חתימת חוזה מכירת דירה או לאחר החתימה. זאת, כאשר מתגלים פערים בהצהרות הצדדים; כאשר מתגלה שהרוכשים אינם מצליחים להעמיד את ההון הדרוש; הבנק מסרב לתת להם משכנתא; ועוד מקרים רבים.

עורך דין מקרקעין מומחה יוכל להקיף את כלל האפשרויות להפרת החוזה, להכניס סייגים, דרישות ופיצויים מוסכמים בחוזה מכירת דירה, וללוות אתכם, באופן רגוע ובטוח. זכרו: אתם עומדים בפני צעד כלכלי משמעותי. זוהי עסקה גדולה, שנעשית פעמים בודדות בחיים. אין מקום ל”עיגול פינות” או להתפשרות. לכן, הקפידו בכל הפרטים, שאלו שאלות, וקבלו סיוע ממשי של עורך הדין שלכם.

 

חוזה מכירת דירה

המרכיב העיקרי בעסקה שבין הצדדים, לאחר ביצוע בדיקות מתאימות של הנכס ושל המוכרים, הוא חוזה מכירת דירה. החוזה נערך על ידי עורכי הדין של הצדדים (אם כי לעיתים עורך הדין יכול לייצג את שני הצדדים). ככלל, אין נוסח או הסכם סטנדרטי לחוזה: עורכי הדין הם אלה העורכים את ההסכם, בהתאמה לצרכי וליכולות הצדדים, ולנכס עצמו. ברור כי האינטרסים של הצדדים שונים, ולכן נוסח חוזה המכירה – מורכב.

 

סעיפים עיקריים בחוזה מכירת דירה

  • זהות הצדדים. הפרטים המלאים של כל אחד מן הצדדים (שם, שם משפחה, ת”ז וכתובת). במקרה בו מדובר בתאגיד, יש לקבל גם את פרוטוקול האסיפה הכללית, אישורי מורשי חתימה, ומסמכים נוספים.
  • פרטי הנכס. מידע מלא ומפורט על הדירה: גוש, חלקה, תת-חלקה, כתובת, שטח הנכס, ההצמדות לנכס, התב”ע, השימושים, פגמים ונזקים בנכס, המערכות בנכס ומצבן, פרטים על מגבלות משפטיות, כלכליות או קנייניות בנכס, ועוד. בנוסף, מקום ושיטת הרישום של הנכס (רישום בטאבו, רשות מקרקעי ישראל, קק”ל, חברת משכנת, המינהל האזרחי לאיו”ש, קרקעות כנסייה, ועוד).
  • הצהרות והתחייבויות הצדדים. ניסוח ברור, מדויק ומלא (ככל הניתן), בדבר הנכס, ומצבו המשפטי, התכנוני וההנדסי, כמו גם כוונות והתחייבויות הצדדים. בסעיף זה יוכנס (לרוב) ביטול של זכרון דברים, ככל שהיה בין הצדדים בעבר. כל ניסוח שגוי או חסר, עשוי להוות עילה לביטול ההסכם, ולהליכים משפטיים ארוכים ויקרים.
  • מועד מסירת הנכס. מועד המסירה של הנכס, מצבו במסירה, והתנאים למסירתו.
  • התמורה. התמורה שתשולם בגין הנכס, בחלוקה לתשלומים ולמועדיהם (“לוח תשלומים“), והאופן בו יתבצעו. סעיף זה מפרט, בין היתר, את סך התשלומים, אופן ההעברה, מנגנון נאמנות, התניות להעברת התשלומים, מועדי התשלומים, ועוד. פרק התמורה כולל במפורש הוראות בדבר תשלומי מס רכישה, מס שבח, היטל השבחה, חובות עבר וכו’.
  • הפרות חוזה. סעיפים הקובעים מה קורה כאשר אחד הצדדים בו מפר את התחייבויותיו.

נספחים לחוזה מכירת דירה

לחוזה מכירת דירה, יצורפו, באופן רגיל, נספחים: נסח טאבו מעודכן; תשריט של הדירה; העתקי תעודות הזהות של הצדדים; רשימת תכולה בנכס; ועוד. לעיתים, יצורפו ייפוי כוח בלתי חוזר, שמאות המקרקעין, חוות דעת של מומחים, ועוד.

 

חוזה מכירת דירה – הערת אזהרה

בעת משא ומתן לקניית דירה, ובמהלך העסקה, נדרשות הגנות לשני הצדדים. העסקה כרוכה בסיכונים רבים, ולכן נדרשות הגנות ראויות. חלק מההגנות הן כלליות (ביטול חוזה), וחלק מהן כלכליות (דוגמת פיצויים כספיים). ההגנה הבסיסית ביותר, ללא יוצא מהכלל –  רישום הערת אזהרה, מיד לאחר החתימה על חוזה מכירת הנכס, והעברת התשלום הראשון.

 

חוזה מכירת דירה עם משכנתא

על מרבית הנכסים בישראל, רשומה משכנתא. ההון העצמי הנדרש לצורך רכישת נכסים בישראל, מחייב מימון חיצוני (לרוב – משכנתא מהבנק). טרם חתימה על החוזה, יש לבקש אישור עקרוני למשכנתא, מהבנק. אם אתם מתכוונים ליטול משכנתא, יש לציין זאת במפורש בחוזה, על מנת לתת לצדדים גמישות מסויימת. כך לדוגמה, ייתכן והרוכשים יבקשו לערוך סקר והשוואה בין הבנקים (הלוקחים זמן). בנוסף, ייתכן והבנק ישלח שמאי מקרקעין, ידרוש מסמכים שהצדדים לא צפו מראש, ועוד בעיות.

 

עורך דין מומחה למכירת דירה

בסופו של יום, חוזה מכר הוא מסמך מחייב מבחינה משפטית, אשר מנוסח בשפה ייחודית משלו. השינויים התכופים בחקיקה ובפסיקה, מחייבים התמצאות שוטפים ומומחיות. אמנם, כל עורך דין יכול לייצג בעסקת מקרקעין, אבל רק עורך דין מומחה יוכל לבצע את הבדיקות הנדרשות, לתכנן ולהקטין את מיסוי המקרקעין, ולסיים את העסקה ברישום בטאבו. כפי שלא תלכו לרופא שיניים בגלל כאב בברך, כך גם מומלץ להתייעץ עם עורך דין בתחום המומחיות שלו. משרד עו”ד וולר ושות’ מדורג כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים, עפ”י מדריך הדירוג המשפטי BDI, בשנים האחרונות. מוזמנים לפנות אלינו ונשמח להעניק ילכם יעוץ וליווי משפטי מקצועי.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים