top image

ייפוי כוח מתמשך לזקנים ולאנשים עם ירידה קוגניטיבית

לאחרונה (מאי 2022), פרסם מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל, מחקר שנועד לבחון את יישום תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ואת תרומתו של ייפוי כוח מתמשך לזקנים ולאנשים עם ירידה קוגניטיבית. המחקר נעשה בשיתוף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים ומומן בסיוע קרן הלן באדר (כאן להורדה, וכאן – קישור ישיר). 

 

ייפוי כוח מתמשך

בשנים האחרונות יש עיסוק רב בישראל ובעולם בשאלות הנוגעות לשימור האוטונומיה של אנשים עם מוגבלות ולזכותם של כל בני האדם לקבל החלטות הנוגעות לחייהם. אחד הכלים הנפוצים ביותר שעלול לפגוע באוטונומיה של האדם הוא מינוי אפוטרופוס. כמחצית מן האנשים שמונה להם אפוטרופוס הם בני יותר מ-65. בחודש אפריל 2017 נכנס לתוקף תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, במסגרתו נקבעו חלופות לאפוטרופסות, ובהן ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע כיצד, ועל ידי מי, יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו. את ייפוי הכוח המתמשך, יכול לערוך אך ורק עורך דין ייפוי כוח מתמשך, שהוכשר לכך על ידי משרד המשפטים.

 

עיקרי ממצאי המחקר בנושא ייפוי כוח מתמשך

  • עד חודש אפריל 2021 הופקדו 52,109 ייפויי כוח מתמשך, מהם מומשו כ-1,400 (3%). במשך השנים חלה עלייה מתמדת במספר ייפוי הכוח המתמשך שנערכו. 89% מן הממנים היו בני 65+ (גיל ממוצע 76), אך רק 4% מכלל בני 65+ חתמו על ייפוי כוח מתמשך. 75% מן הממנים התגוררו ביישובים באשכולות חברתיים-כלכליים 9-7 ו-65% מאזור המרכז. נמצא כי שיעור הממנים מקרב אוכלוסיית הזקנים במחוז המרכז ותל אביב (6% ו-5%, בהתאמה) גבוה משיעורם במחוז הצפון (2%) והדרום (1.7%). רק מיעוט מן התיקים נכנסו לתוקף תוך חצי שנה ממועד חתימתם.
  • המוטיבציות העיקריות לחתום על ייפוי כוח מתמשך הן: רצון לאוטונומיה, רצון לבצע תכנון מוקדם, צורך בפתרון מיידי לבעיה ורצון להימנע משימוש באפוטרופסות. החסמים לחתימה על ייפוי מתמשך הם רגשיים וטכניים. המקצועיות ושיתוף הפעולה עם עורך הדין צוינו כרכיבים מרכזיים בהצלחת התהליך.
  • ייפוי כוח מתמשך אכן מהווה כלי תכנון מוקדם עבור אנשים: רק 7% פנו "ברגע האחרון" (לפני ירידה קוגניטיבית). עוד נמצא כי 13% מעורכי הדין דיווחו שהם התלבטו בנוגע לכשירות של הממנה. אתגר שזיהו עורכי הדין הוא קושי של אנשים לשלם על עריכת ייפוי כוח מתמשך (69%). 27% מעורכי הדין שהשתתפו בסקר דיווחו על העדר פיקוח ממשלתי כאתגר אפשרי. עורכי הדין שעברו הכשרה לעריכת ייפוי כוח מתמשך מעוניינים לקבל יותר מידע במהלך ההכשרה, בעיקר דוגמאות ליישום בפועל והעמקה בסוגיות הקשורות לזיקנה ולסוף החיים.
  • מניתוח הסקר בקרב בני משפחה של אנשים עם ירידה קוגניטיבית עלה כי רוב בני המשפחה הביעו עמדות חיוביות כלפי שימוש בכלים לתכנון מוקדם, ורובם ציינו שהם מכירים את כלי התכנון. עם זאת, רק מעטים ביצעו תכנון מוקדם עבור עצמם. הסיבות העיקרית לאי-ביצוע תכנון מוקדם הן העדר זמן עקב הטיפול באדם עם הירידה הקוגניטיבית וקושי רגשי לדבר על הנושא עם בן המשפחה. 

 

עו"ד ייפוי כוח מתמשך

וולר ושות’ – משרד עורכי דין, בעלי רקע, מומחיות וניסיון רב בעריכת מסמכי ייפוי כוח מתמשך, המלווה את הממנים ואת מיופי הכוח, לכל אורך הדרך, באופן מקצועי, זמין ונוח. עורך דין ונוטריון פנחס וולר, מתמחה בייפוי כוח מתמשך. זאת, נוכח למעלה מ-40 שנות ותק, מיומנות וניסיון בתחומי הצוואות, הירושות, וייפוי כוח מתמשך. משרדנו ישמח לסייע לכם בכל הסוגיות, הנושאים והאתגרים. צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.