top image

ייפוי כוח מתמשך לזקנים ולאנשים עם ירידה קוגניטיבית

ייפוי כוח מתמשך זקנים ואנשים עם ירידה קוגנטיבית

ייפוי כוח מתמשך לזקנים ולאנשים עם ירידה קוגניטיבית

לאחרונה (מאי 2022), פרסם מכון מאיירס ג’וינט ברוקדייל, מחקר שנועד לבחון את יישום תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ואת תרומתו של ייפוי כוח מתמשך לזקנים ולאנשים עם ירידה קוגניטיבית. המחקר נעשה בשיתוף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים ומומן בסיוע קרן הלן באדר (כאן להורדה, וכאן – קישור ישיר). 

ייפוי כוח מתמשך

בשנים האחרונות יש עיסוק רב בישראל ובעולם בשאלות הנוגעות לשימור האוטונומיה של אנשים עם מוגבלות ולזכותם של כל בני האדם לקבל החלטות הנוגעות לחייהם. אחד הכלים הנפוצים ביותר שעלול לפגוע באוטונומיה של האדם הוא מינוי אפוטרופוס. כמחצית מן האנשים שמונה להם אפוטרופוס הם בני יותר מ-65. בחודש אפריל 2017 נכנס לתוקף תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, במסגרתו נקבעו חלופות לאפוטרופסות, ובהן ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע כיצד, ועל ידי מי, יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו. את ייפוי הכוח המתמשך, יכול לערוך אך ורק עורך דין ייפוי כוח מתמשך, שהוכשר לכך על ידי משרד המשפטים, והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי. 

עיקרי ממצאי המחקר בנושא ייפוי כוח מתמשך

  • עד חודש אפריל 2021 הופקדו 52,109 ייפויי כוח מתמשך, מהם מומשו כ-1,400 (3%). במשך השנים חלה עלייה מתמדת במספר ייפוי הכוח המתמשך שנערכו. 89% מן הממנים היו בני 65+ (גיל ממוצע 76), אך רק 4% מכלל בני 65+ חתמו על ייפוי כוח מתמשך. 75% מן הממנים התגוררו ביישובים באשכולות חברתיים-כלכליים 9-7 ו-65% מאזור המרכז. שיעור הממנים מקרב אוכלוסיית הזקנים במחוז המרכז ותל אביב (6% ו-5%, בהתאמה) גבוה משיעורם במחוז הצפון (2%) והדרום (1.7%). 
  • המוטיבציות העיקריות לחתום על ייפוי כוח מתמשך אצל עו”ד ייפוי כוח מתמשך, הן: רצון לאוטונומיה, רצון לבצע תכנון מוקדם, צורך בפתרון מיידי לבעיה ורצון להימנע משימוש באפוטרופסות.
  • החסמים לעריכת ייפוי מתמשך הם רגשיים וטכניים. קיים קושי רגשי לדבר על הנושא עם בני המשפחה.
  • שיתוף הפעולה עם עורך דין ייפוי כוח מתמשך, צוינו כרכיבים מרכזיים בהצלחת התהליך.
  • ייפוי כוח מתמשך לזקנים ולאנשים עם ירידה קוגניטיבית זוכה לעמדות חיוביות בקרב בני המשפחה. מניתוח הסקר עולה כי רוב בני המשפחה הביעו עמדות חיוביות כלפי שימוש בכלי זה, ורובם ציינו שהם מכירים את ייפוי הכוח המתמשך. עם זאת, רק מעטים כתבו ייפוי כוח מתמשך לעצמם.

ניצול רגעי צלילות אחרונים

ייפוי כוח מתמשך מהווה כלי יעיל ביותר לתכנון העתיד. רק 7% מהחותמים על ייפוי כוח מתמשך, פנו “ברגע האחרון” (לפני ירידה קוגניטיבית). מכיוון שירידה קוגניטיבית עשויה להיות מהירה, לא תמיד ניתן להצביע על הנקודה בזמן, בה החותם על ייפוי כוח מתמשך, היה צלול. מצב זה עלול להוביל, מטבע הדברים, לסכסוכים משפטיים. לפיכך, מניסיוננו, דווקא ברגעים של צלילות, חובה על בניה המשפחה להעלות את הנושא. במקביל מצא הסקר כי 13% מעורכי הדין שהוכשרו לביצוע ייפוי כוח מתמשך, דיווחו שהם התלבטו בנוגע לכשירות הנפשית של הממנה. 

עו”ד ייפוי כוח מתמשך

וולר ושות’ – משרד עורכי דין, בעלי רקע, מומחיות וניסיון רב בעריכת מסמכי ייפוי כוח מתמשך, המלווה את הממנים ואת מיופי הכוח, לכל אורך הדרך, באופן מקצועי, זמין ונוח. עורך דין ונוטריון פנחס וולר, מתמחה בייפוי כוח מתמשך. זאת, נוכח למעלה מ-40 שנות ותק, מיומנות וניסיון בתחומי הצוואות, הירושות, וייפוי כוח מתמשך. משרדנו ישמח לסייע לכם בכל הסוגיות, הנושאים והאתגרים. צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים