top image

ייפוי כוח מתמשך עד הבית

ייפוי כוח מתמשך עד הבית

ייפוי כוח מתמשך עד הבית

מדינת ישראל מעודדת כתיבת ייפוי כוח מתמשך, כתחליף למינוי אפוטרופוס. המסמך מאפשר לכל אדם בגיר, כשיר וצלול, לקבוע כיצד יטופלו ענייניו האישיים, הרפואיים, הכלכליים והמשפטיים, כשלא יוכל עוד לטפל בכך בעצמו. האדם בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו. תאונות, מלחמה, מחלות זקנה, דמנציה, אלצהיימר, מוגבלות נפשית או שכלית – כל אלה עלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם. לעיתים, במהירות או ללא סימנים מעידים. עריכת המסמך יכולה להתבצע אצל עורך דין שהוסמך לכך על ידי משרד המשפטים. לעורך דין ונוטריון פנחס וולר, ניסיון של למעלה מ-40 שנה בתחום הצוואות, הירושות וייפוי כוח מתמשך. הניסיון, הידע וההשכלה, מבטיחים קשב, הבנה, יכולת הסתכלות מורכבת, ופתרונות מקצועיים ומבוססים, לכל פונה. כיום, יש אפשרות לבצע ייפוי כוח מתמשך עד הבית. צרו קשר עכשיו.

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות יצר חלופות משפטיות מתקדמות ששמות דגש על כיבוד רצון האדם עצמו, מעודדות שיתוף בהחלטות, תמריץ לחיים עצמאיים, הקשבה ואפשרות לאדם לקבוע איך ייראו חייו בעתיד, כאשר יזדקק לסיוע בניהול ענייניו הרכושיים, הרפואיים או האישיים.

 

סוגי ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך כללי

ייפוי הכוח הנפוץ ביותר. בייפוי כוח מתמשך זה, מעניק הממנה ייפוי כוח עבור כל תחומי חייו. משמע, ייפוי כוח עבור ענייניו האישיים, ענייני הרכוש וענייני הבריאות שלו. הממנה רשאי לפרט הנחיות מקדימות בייפוי הכוח המתמשך (לפיהן יפעל מיופה הכוח), או להותיר את שיקול דעת בקבלת ההחלטות בידי מיופה הכוח.

ייפוי כוח מתמשך ספציפי

  • ייפוי כוח לעניינים אישיים – סביבת המגורים, סידורי המגורים (בית אבות, מעון, בית), סידורי שגרה, רווחה אישית, מזון, ביגוד, ביקור בבית-הכנסת, מטפל זר, אופן הטיפול וכו’.
  • ייפוי כוח מתמשך לענייני רכוש – כספים, נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים, של הממנה. בנוסף, ייפוי כוח זה כולל טיפול בהתחייבויותיו של הממנה (תשלומים שוטפים, תשלומי חובה, מיסוי ועוד).
  • ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים – יכלול התייחסות לנושאים הקשורים לעניינים רפואיים בלבד.

 

תהליך עריכת ייפוי כוח מתמשך

פגישה ראשונה

בפגישה הראשונה, יסקור עורך הדין את הוראות החוק, את המשמעויות המשפטיות של ייפוי הכוח המתמשך, את החלופות לייפוי כוח מתמשך (כולל אפוטרופסות ומתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס). עורך הדין יסקור את סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך, את המצבים שבהם לא תידרש הסמכה מפורשת, את האפשרויות העומדות לפניו לבקש ליידע אדם נוסף בעת כניסת ייפוי הכוח לתוקף. כמו כן, עורך הדין יעלה את האפשרות לבחור למי, ובאיזה אופן, ידווח מיופה הכוח. למותר לציין שבפגישה אנו דנים באפשרות פקיעת ייפוי כוח מתמשך, ועוד. באותה הפגישה, ישוחחו עורך הדין והלקוח (הממנה) על חייו של הממנה, על צרכיו ורצונותיו. בפגישה ייסקרו מצב בריאותו הנפשית והפיזית של הממנה, נכסי הממנה, עסקיו, ועוד. הפגישה נערכת עם הממנה בלבד, ללא נוכחות מיופה הכוח. השיחה עם עורך הדין נעשית בלשון פשוטה, המובנת לממנה.

לאחר הפגישה הראשונה, לפי ניסיוננו, מתחילות התכתבויות בדוא”ל. מחשבות שונות, שאלות וסיטואציות, עליהם לא חשב הממנה בתחילת התהליך. זהו תהליך עדין ומורכב, שמרביתו נעשית בדוא”ל או בטלפון, כל אחד בקצב שלו ובאופן הנוח לו. בתקופה זו, אנו משתדלים לרדת לפרטי הפרטים, להכין שאלונים, “טיפים” ונקודות למחשבה.

פגישה שניה 

הפגישה השניה מתקיימת עם הממנה ועם מיופי הכוח שבחר. הפגישה תכלול הסברים למיופי הכוח בדבר היקף האחריות הנדרש מכל אחד מהם, בתחומים הרלוונטיים. במקרים רבים מבוצעים במפגש, תיקונים ושיפורים במסמך. בסיום הפגישה, עורך הדין (או הממנה) יקרא ויעבור על ייפוי הכוח המתמשך, ויחתום עליו. לאחר מכן, מיופיי הכוח יחתמו על ייפוי הכוח המתמשך, ועורך הדין יאשר בחתימתו את החתימות.

פגישות נוספות 

לעיתים, חש הממנה, שיש צורך בקיום פגישה נוספת. פגישה זו, מניסיוננו כעורכי דין, צריכה להיעשות עם כל בני המשפחה, ללא יוצא מהכלל. בפגישה זו יסביר הממנה את החלטותיו, ובכך יקל באופן משמעותי על הקרובים לו, בסיטואציות השונות. מניסיוננו, אנחנו ממליצים להזמין את כל צאצאים ואת כל המעורבים לפגישה זו. סכסוכים רבים נולדו כתוצאה מהעובדה שלא ערבו את כולם, ואחד מהצדדים מרגיש מודר או שאינו שווה ערך.

 

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך אצל עורך דין שהוסמך לכך, היא חובה בסיסית לכל אדם שרוצה להחליט על עצמו, בשלבים שבו לא יוכל לקבל החלטות. אם אתם מתלבטים או שוקלים עריכת ייפוי כוח מתמשך, נשמח לסייע לכם. למשרד וולר ושות’ למעלה מ-40 שנות ניסיון בדיני הירושות, הצוואות וייפוי כוח מתמשך. המשרד מלווה ממנים, בני משפחה ומיופי כוח, בכל שלבי התהליך ובכל מצב וקושי. בתחומים רגישים אלה כמו ייפוי כוח מתמשך, אנחנו יכולים להבטיח שהניסיון עושה את ההבדל. על פי כללי לשכת עורכי הדין, ובמצבים רפואיים מסויימים, ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך עד הבית. צרו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים