top image

מחפשים המלצה על עורך דין המתעסק בייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך

עם התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אנשים רבים פונים למשרדנו, לצורך עריכת ייפוי כוח מתמשך. ולא בכדי: המחשבות והדאגות באשר לזמן בו לא יוכלו לשלוט על עצמם, פיזית או נפשית, ולא יוכלו לקבל החלטות מושכלות – מנקרות בראש. אלא שפעמים רבות, הלקוחות אינם מבחינים בין מינוי אפוטרופוס, לבין ייפוי כוח מתמשך, ונוטים להתבלבל ביניהם:

  • ייפוי כוח מתמשך, הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך. ייפוי כח מתמשך נכנס לתוקף, באופן מיידי, ללא תקופת המתנה וללא צורך בהליך משפטי, במועד בו האדם הממנה לא יהיה עוד מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח, או בהתקיים תנאים מסוימים, שנקבע בייפוי הכוח כי אם הם מתקיימים, ייפוי הכוח ייכנס לתוקף (למשל להליכים רפואיים מורכבים, טיפולים במחלות קשות, ניתוחים, טיפולים רפואיים במחלת הקורונה, המצריכים הנשמה והרדמה, כניסה למצב סיעודי וכדומה).
  • אפוטרופוס, מתמנה על ידי בית המשפט לענייני משפחה, עבור מי שהוכרז כפסול דין, בוגר עם צרכים מיוחדים שאינו מסוגל לנהל את ענייניו, קשיש שאינו יכול לדאוג לעצמו או לקבל החלטות בעצמו, או מאושפז בבית חולים, שנבדק ונמצא כי הוא אינו מסוגל להביע דעה לגבי ביצוע הליך רפואי עבורו. את הבקשה למינוי יכול להגיש בן הזוג, הורה או קרוב משפחה אחר, וכן היועץ המשפטי לממשלה. האדם רשאי, ככל שיכול לעשות כן, לתת הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס עבורו.

מסמך ייפוי כוח מתמשך עורך דין או אפוטרופוס

שני המסמכים, על פניו, דומים. אלא שמבט מעמיק יותר, מצביע על הבדלים ביניהם: ראשית, אופן הפעלת המסמך: בעוד שייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף, באופן אוטומטי, בהתמלא תנאים מסוימים, הרי שמינוי אפוטרופוס נכנס לתוקף רק לאחר החלטה שיפוטית של בית המשפט לענייני משפחה, חוות דעת, תסקירים, הגשת טפסים, תשלום אגרות, דיון והליכים משפטיים. שנית, יכולת קבלת ההחלטה: בעוד שהממנה יכול לשקול ולהיערך מראש לאפשרויות השונות, באמצעות ייפוי כוח מתמשך, אפוטרופוס מתמנה ללא שיקול דעתו וללא התחשבות ברצונו של האדם. יתר על כן, גם במקרה בו האדם נתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס עבורו – אין חובה כי בית המשפט יאמץ את אותן ההנחיות. שלישית, בעוד שהאפוטרופוס מתמנה במטרה לפעול בדרך שתאפשר לאדם לממש את יכולותיו ולשמור על מירב עצמאותו (משמע – שמירה אך ורק על האינטרס של האדם שאינו כשיר), ייפוי כוח מתמשך עורך דין נערך במטרה לשמור על האדם, על משפחתו, נכסיו וסביבתו. וולר ושות’ – משרד עורכי דין, בעלי הכשרה ייעודית בעריכת המסמכים המשפטיים הנדרשים לכם, ויכולים להתאים לכם עורך דין מטעמם שילווה אתכם, שלב אחר שלב.

בחירת עורך דין

עם ההבנה של האפשרויות העומדות בפניכם, ולאחר בחירת האפשרויות הרצויה, אתם צריכים לבחור את עורך הדין שמתאים לכם מבחינת הצרכים ולצאת לדרך. חשוב לדעת שלא כל עורך דין יכול ומסוגל לערוך מסמך כזה, אלא אך רק עורך דין שהוכשר לכך מטעם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. ניתן לבדוק באתר האינטרנט של לשכת עורכי הדין בישראל, שם מופיעים עורכי הדין המוסמכים לערוך ייפוי כוח מתמשך (קישור ישיר – כאן). אנחנו ממליצים כי אחד השיקולים לבחירת עורך הדין יהיה – נוטריון. זאת, לצורך הסדרה, אישור או אימות מסמכים ותעודות, שייתכן ויידרשו בתהליך.

לסיכום, וולר ושות’ – משרד עורכי דין בעלי רקע, מומחיות וניסיון רב בעריכת מסמכי ייפוי כוח מתמשך, המלווה אתכם לכל אורך הדרך, באופן מקצועי ונוח. לכל שאלה והתייעצות, אתם מוזמנים לפנות אלינו.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.