top image

מסלול ירוק לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה

תמא 40ג מסלול ירוק לרישוי בדרך מקוצרת, לחיזוק מבנים בלבד מפני רעידות אדמה

מסלול ירוק לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, החליטה ביום 2/5/2023, על הכנת תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה – תמ”א 40 ג’. באמצעות תמ”א זו, כך מסתמן, יינתן “מסלול ירוק”, לרישוי בדרך מקוצרת, לחיזוק מבנים בלבד. זאת, בניגוד לתמ”א 38 או פינוי בינוי, בהם היזם או הקבלנים מקבל אפשרות לבנות עוד דירות בבניין הישן או במקומו ומכירת הדירות הללו מממנת למעשה את ההליך כולו וכך בעלי הדירות אינם נדרשים לתשלום. יש להדגיש כי לא מדובר בתוכנית המחליפה את תמ”א 38 או דומה לה.

 

מטרת תמ”א 40ג’

מטרת תמ”א 40ג’ (כאן דברי הסבר) הוא להגמיש הוראות בינוי, על מנת לאפשר מהלך שיאפשר היתר לחיזוק במסלול “ירוק”, מקוצר. המטרה היא לתקן את כל תכניות המתאר המקומיות או המפורטות, בנושאים בהם התמ”א עוסקת – שטחי בנייה, קווי בנין, מרחק בין בניינים, תכסית והוראות בינוי אחרות. זאת, על מנת לאפשר להגיש בקשה להיתר מכוח התכניות המפורטות והוראות התמ”א גם יחד, לביצוע עבודות חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה במגרשים בהם קיים מבנה טעון חיזוק. ככל שהבקשה להיתר אינה חורגת מהוראות התמ”א, תיחשב הבקשה להיתר כבקשה להיתר תואם תכנית וככזו לא תהיה טעונה הקלה, דבר שייעל ויקצר את הליך הרישוי. יודגש, כי בעתיד הקרוב כלל לא יתאפשר מתן הקלה מתכנית ולמעשה התמ”א תייתר את הצורך בהכנת תכנית חדשה. במילים אחרות, ההקלות המתוכננות נועדו לאפשר לאזרחים פרטיים ואף למדינה למגן באופן מהיר ככל האפשר מבנים למגורים בכל רחבי הארץ שאין בהם פתרון מיגון תקני. על פניו, מדובר בקיצור משמעותי, של כחצי שנה, בהליך חיזוק הבניינים באמצעות מסלול ירוק.

יש לציין כי הליך זה מצטרף לאישור מהיר של מרחבים מוגנים, מחודש ספטמבר 2021. אז, אישרה המועצה הארצית הקלה בתקנות התכנון והבנייה הנוגעות להליכי הרישוי של מרחב מוגן דירתי (ממ”ד). זאת לאור המצב הביטחוני במדינת ישראל ועל מנת לאפשר מיגון יעיל לכלל האוכלוסייה. הקלות אלו נועדו לאפשר, הן לאזרחים פרטיים והן לגורמי המדינה, למגן באופן מהיר מבנים למגורים אשר אין בהם פתרון מיגון תקני, ברחבי הארץ. בין אם על ידי הוספת מרחב מוגן דירתי (ממ”ד) ובין אם על ידי מיגון חדר במבנים קיימים.

 

מה הלאה?

ההחלטה של המועצה הארצית, משמעותה מתן הוראה למנהל התכנון, להכין את התוכנית המתאימות. לאחר הכנת התוכניות, הם יועלו לדיון במועצה הארצית. התקנות המקבילות לתוכנית בתחום הרישוי, דורשות את חתימת שר הפנים, ופרסום ברשומות, על מנת שייכנסו לתוקף.

 

מסקנות והמלצות:

עד היום, דיירים שביקשו לחזק את המבנה מפני רעידות אדמה, הצטרכו לבחון את החלופות העומדות בפניהם: תמ”א 38; תכניות עירוניות שנערכו מכח סעיף 23; או לפי חלופת שקד. כעת, מצטרפת האפשרות למיגון לפי תמ”א 40ג’. משרד עורכי דין וולר ושות’ מעניק ללקוחותיו, ביטחון ושקט נפשי. במשך למעלה מ-40 שנה, עוסק המשרד בתחום המקרקעין, תמ”א 38, מיסוי מקרקעין, תכנון ובניה, ומלווה אלפי לקוחות בעסקאות שונות. צרו קשר עכשיו.
שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים