top image

צמצום ההתנגדויות לתוכניות בניה

צמצום התנגדויות לתוכניות בניה

צמצום ההתנגדויות לתוכניות בניה

החלטת הממשלה מס' 221 מיום 1.8.2021 בנושא האצה והפחתת הרגולציה בענף הבנייה, הטילה על שרת הפנים להתקין תקנות בדבר הגבלת עמודים בנושאים שבסמכותה, לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965. זאת, במטרה לייעל את הדיונים בהתנגדויות במוסדות התכנון השונים. בהתאם, התקינה לאחרונה שרת הפנים תקנות: מדרג של מספר עמודים של כתב ההתנגדות, בהתאם לסוג התכנית. התקנות אף כללו הוראות בנוגע לגודל הגופן (פונטים) והמרווחים בין השורות והאותיות. האם זה הכלי המתאים להאצת הבניה בישראל, או לחיסול הרגולציה?

על צמצום התנגדויות לתוכניות בניה, ועל הקשר לשיתוף ציבור. מאמר של עו"ד רועי וולר, שהתפרסם באתר עורכי הדין והמגשרים בישראל (5/9/2022). למידע נוסף, להתייעצויות, לחוות דעת או לייצוג משפטי, צרו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר