top image

רכש ירוק

רכש ירוק

רכש ירוק

עורכי המכרזים במשרדי הממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ורשויות מקומיות, מפרסמים מכרזי רכש למוצרים ולשירותים, בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים בשנה: בינוי, תשתיות, תחבורה, מזון, מחשוב ותקשורת. המכרז נועד לשם התחרות החופשית בין מתמודדים, באופן שקוף, הוגן ושיווני, במטרה להשיג את האיכות המעולה ביותר האפשרית, תמורת מחיר נמוך ככל האפשר, התואם את דרישות הרשות. אחת הדרכים להשיג מטרה זו היא באמצעות “רכש ירוק”.

 

רכש ירוק – חסכון תקציבי במכרז

רכש ירוק הוא בבסיסו שילוב של “חשיבה סביבתית” בתהליך המכרז, שמטרתה הקטנת ההשלכות הסביבתיות הנובעות מהחלטות הרכש. אלא שנמצא כי לרכש ירוק, תועלת ברמה הסביבתית וברמה הכלכלית, כאחד

  • סביבתית – העדפת מוצרים “ירוקים” תביא להקטנה של העומסים הסביבתיים כמו: פליטות גזי חממה, זיהום אוויר, פסולת, זיהום מים, חומרים מסוכנים בעלי השפעה על הבריאות ועוד.
  • כלכלית – העדפת מוצרים “ירוקים” תניב תועלת בעיקר מחיסכון כספי בעלות המוצר לאורך חייו, וכן בהפחתת עלויות חיצוניות הנובעות מנזקים סביבתיים ובריאותיים. משמע, עלות רכישת המוצר אינה מתמצה במחיר המוצר במעמד הרכישה, אלא נמשכת אל תוך תקופת השימוש של בהם.

המחשה לתועלת הכלכלית ולתועלת הסביבתית הטמונות בביצוע מכרז בעל מאפיינים “ירוקים”, ניתן למצוא במחקר אירופאי שנערך בשנת 2009 (הקישור כאן). נמצא, כי הטמעת שיקולים סביבתיים במכרז, מביאה לחיסכון של עד 5.7% מעלות המוצר, ולחיסכון כללי ממוצע של 1.25%, בראיית חיי המוצר. במילים אחרות: העדפת מוצרים בעלי השפעה פחותה על הסביבה מלווה לא אחת בתועלת כלכלית הנובעת מחיסכון כספי, בעיקר בשלבי השימוש במוצרים, בשל היותם חסכוניים בצריכת משאבים ומתוכננים לאורך חיים מואר. אלו מקנים יתרון לעורך המכרז.

המשרד להגנת הסביבה, בדק את ההשפעה של התאמת קריטריונים סביבתיים במכרזים של מוצרי טכנולוגיה. המחקר מצע כי גובה החיסכון השנתי האפשרי בצריכת החשמל של מחשב נייח “ירוק” עומד על 84 שקלים בשנה. כיבוי מסכי מחשב יביא לחסכון שנתי בהוצאות חשמל בגובה 62-85 שקלים, בהתאם לגודל המסך.

 

החלטות הממשלה בנושא רכש ירוק

היתרונות הסביבתיים והכלכליים שברכש ירוק, היו אחד הגורמים להחלטת הממשלה מס’ 1057 מיום 13/12/2007 (והעדכון לה, בהחלטת הממשלה מס’ 5090), בנושא “ממשלה ירוקה – ייעול התפעול של משרדי הממשלה”, בה נקבעו יעדים לשיעור היקף ההוצאה השנתי של משרדי ממשלה על רכש ירוק. לפי החלטה זו, על כל אחד ממשרדי הממשלה לוודא כי מתוך כלל הוצאותיו השנתיות על רכש משרדי, שיעור ההוצאה השנתי באמצעות מכרזים ירוקים יגדל מדי שנה ויגיע ל-12% עד סוף שנת 2016 ו- 20% עד סוף שנת 2020.

 

מסקנות והמלצות:

עבור לקוחותינו, עורכי המכרזים במשרדי ממשלה, רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים: מהזווית הכלכלית, מתן עדיפות למוצרים בעלי ביצועים סביבתיים משופרים, אינה מייקרת את המוצרים או השירותים, אלא אף מוזילה אותם.

  • מומלץ לאפיין במסמכי המכרז, קריטריונים סביבתיים למוצרים ולשירותים “ירוקים”, כתנאי סף. לחלופין – הקריטריונים יכולים לשמש אמות מידה שיזכו בניקוד עודף בשקלול ההצעות, ויעניקו יתרון לספקים, למוצרים ולשירותים העומדים בהם. כך לדוגמה, רמת זיהום מופחתת המעניקה ציון גבוה יותר; בניה ירוקה; מערכת ניהול סביבתית; תק ISO; דירוג חיסכון באנרגיה לפי תקן Star Energy; וכיוצ”ב. דרשו והטמיעו במפרט הטכני, דרישות סביבתיות.
  • עשו שימוש בקריטריונים שפרסם מנהל הרכש הממשלתי, לרכש בעל ביצועים סביבתיים משופרים עבור מספר מוצרים ושירותים: מחשבים, מדפסות, מסכי מחשב, צמיגים, גלאי נוכחות במבנים, הדברה, שירותי ניקיון ותאורת רחוב. קריטריונים אלו, שנכתבו בסיוע המשרד להגנת הסביבה, מיועדים לעורכי מכרזים, לשם כתיבת מפרטים, לרמת הרכש ה”ירוק” בה יבחרו.

עבור לקוחותינו, המתמודדים במכרזים: ככל שאתם מחזיקים במוצרים, או מעניקים שירותים “ירוקים”, דאגו להבליט עובדה זו במכרזים אליהם אתם ניגשים: צרפו תעודות הסמכה, אישורים והמלצות, פרוספקטים, מבדקים ודירוגים. ככל שאתם סבורים שהנכם מחזיקים ביתרון יחסי, ניתן לשקול לפנות לעורך המכרז, במסגרת “שאלות ההבהרה”, ולבקש להעניק עדיפות למוצרים ולשירותים ה”ירוקים”, במסגרת הקריטריונים וניקוד האיכות. הפנו את תשומת לבם של עורכי המכרזים להחלטות הממשלה הרלוונטיות ולהמלצות מנהל הרכש הממשלתי, והגדילו את סיכויי הזכיה במכרז. בהצלחה !

 

שירותי עורך דין מכרזים

מנסיוננו, כעורכי מכרזים עבור גופים ציבוריים, כחברים בוועדות מכרזים, וכיועצים משפטיים לחברות עסקיות המתמודדות במכרזים, הדרך הנכונה ביותר, שתביא לתוצאה המיטיבה, היא לאפיין, לתכנן ולבנות את המכרז ואת ההיבטים הסביבתיים והכלכליים, רק בסיוע עורך דין מכרזים. צרו קשר עכשיו, ונשמח לסייע.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים