top image

איכות הסביבה והתייעלות אנרגטית

עורך דין איכות הסביבה - וולר ושות' משרד עורכי דין, דיני איכות הסביבה, התייעלות אנרגטית

עורך דין איכות הסביבה

המשרד מחזיק בידע משפטי וניסיון מהשטח, בתחום ההולך ומתפתח של הגנת הסביבה, ומעניק ללקוחות המשרד מגוון רחב של שירותים משפטיים. שירותים אלו ניתנים הן באופן שוטף, הן במסגרת כתיבה או היערכות לביצוע מכרזים ציבוריים, לצורך גיוס משאבים, במסגרת תכנון וביצוע פרויקטי בנייה ותשתיות גדולים, ובמסגרת ביצוע עסקאות.

שירותי משרד עורכי דין איכות הסביבה

  • ליווי והכנת סקרים מקדימים לביצוע פרויקטים;
  • ליווי וכתיבת בקשות לקבלת מענקים, תמיכות, מענה ל”קולות קוראים” ממשרדי הממשלה, בתחומי איכות הסביבה;
  • ליווי פרויקטים להתייעלות אנרגטית;
  • עריכת מכרזים ציבוריים והסכמי התקשרות עבור רשויות מקומיות, בתחומי איכות הסביבה;
  • ליווי וייצוג לקוחות במכרזים ציבוריים בתחומי איכות הסביבה;
  • ייצוג לקוחות בהתקשרות מול מנהלי הפרויקט וקבלני הביצוע, עד להשלמת הפרויקט בהצלחה;
  • ליווי הכנת תכניות סטטוטוריות;
  • כתיבת חוקי עזר וביצוע תחשיבים עבור רשויות מקומיות, בתחומי איכות הסביבה, פסולת והשמירה על הניקיון;
  • ליווי תהליכי התייעלות פנים-ארגוניים והתאמתם תהליכי עבודה, האסדרה (רגולציה), והקפדה על חסכון בעלויות;
  • מתן חוות דעת.

עו”ד דיני איכות הסביבה

לעו”ד רועי וולר ניסיון נרחב בעריכת מכרזים, בליווי פרויקטים מטעם הגורמים הציבוריים, בהובלת רשויות מקומיות לזכיה במענקים ובאותות הוקרה, ובהרצאות בתחוי איכות הסביבה עבור גופים ציבוריים – דבר המקנה למשרד פרספקטיבה מיוחדת ויתרונות ייחודיים. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים