top image

איך נראה נסח טאבו?

איך נראה נסח טאבו? - נסח טאבו לדוגמה - וולר ושות' משרד עורכי דין

איך נראה נסח טאבו? מדריך לקריאת נסח טאבו

כתבה זו תעסוק באחד הנושאים הטכניים ביותר – אך המהותיים ביותר, בתחום המקרקעין: איך קוראים נסח טאבו. קריאת נסח הטאבו צריכה להיעשות לגופו של המסמך, משמע הבנה מלאה של מה כתוב בנסח, אך מצריכה ידיעה והבנה, של מה שלא כתוב בנסח. נסח הטאבו מהווה את אחד ממקורות המידע הראשוניים על הנכס, אולם לא הבלעדי. עורך דין מקרקעין, יודע לקרוא את נסח הטאבו, על מנת לקבל מידע ראשוני ובסיסי, על הנכס, ויודע היכן לחפש מידע נוסף, ומה לחפש באותו המידע, על מנת להבטיח את האינטרסים של הלקוח, בעסקת המקרקעין.

 

מה יש בנסח הטאבו ?

נסח הטאבו הוא תעודת הזהות הרשמית של המקרקעין. הנסח כולל מידע על מיקום המקרקעין (גוש, חלקה, תת חלקה), את המספר הקודם של הנכס (ככל שהיה), תיאור הנכס, שמות וזיהוי הבעלים, השינויים שבוצעו בבעלויות (אם מדובר בנסח היסטורי), שטח הנכס, חלק הנכס בשטח המשותף (ככל שיש), ההצמדות של שטחים או מתקנים שיש לנכס, לתתי חלקות אחרים, סוג הפנקס שבו רשום הנכס (פנקס הבתים המשותפים או פנקס השטרות). בנוסף, כולל הנסח את סוגי הזכויות (בעלות, חכירה, שכירות וכו'), את המגבלות (עיקולים, הערות אזהרה שנרשמו, שעבודים, משכנתה), את הזיקות (מעבר, הנאה וכו'), הערות משפטיות (דוגמת הערה על חריגות בניה, ירושות, הפקעות, צווי בתי המשפט, ועוד). להרחבה בנושא נסח טאבו, ניתן לעיין כאן.

במקרה בו הנכס נמצא בתהליך רישום או מבוצעות פעולות בנכס, לא ניתן להנפיק נסח טאבו באופן מקוון. במקרה זה, נדרש להוציא את הנסח המעודכן, אך ורק בלשכת רישום המקרקעין.

 

מה מחפשים בנסח הטאבו ?

  • מיקום המקרקעין: מספר הגוש, החלקה ותת החלקה של המקרקעין, והתאמת המיקום למידע במסמכים אחרים (ארנונה, לדוגמה). כמו כן, נחפש שינויים במספרי החלקה, לאחר תהליכי פרצלציה, איחוד וחלוקה של מגרשים, ככל שהיו.
  • פער בין גודל המקרקעין הידועים או המוצהרים, לבין הגודל הרשום בטאבו. ככל שיש פערים, נבקש להבין מה מקורם ומשמעותם.
  • רישום הערות אזהרה.
  • פער או התאמת הבעלים הרשומים בנכס, למבצעי העסקה. בדיקה שכל הבעלים, יודעים ומסכימים לעסקת המכר המבוקשת. בנוסף, בדיקה שסך החלקים של הנכס שבידי הבעלים, מסתכמים למלוא הזכויות המבוקשות.
  • הערות: שיעבודים, משכנתאות, העברות, הערות אזהרה שנרשמו, הליכים שלא הושלמו, בעלויות נוספות על הנכס, צווי בתי משפט, ועוד.

את כל המידע, ואת המשתמע ממנו, נדרש להבין טרם ביצוע עסקה במקרקעין.

 

כל עסקה במקרקעין היא עסקה מורכבת, המורכבת ממאות פרטים קטנים, שכל אחד מהם עלול לגרום להפסדים של מאות אלפי שקלים. רק עורך דין מקרקעין, מקצועי ומיומן, יוכל לשמור עליכם בעסקה. משרד עורכי דין וולר ושות' מעניק ללקוחותיו, את הערך המוסף: ניסיון של למעלה מ-40 שנה בתחום המקרקעין, התכנון והבניה, אלפי לקוחות וחוזי מכר, מיסוי מקרקעין, מיומנות, הבנה, ידע מקצועי רב-תחומי, ניהול סיכונים, ייצוג מסור ונאמן של הלקוחות, וליטיגציה בכל הערכאות. זאת, על מנת לסייע לכל לקוח, בכל עסקה במקרקעין. צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.