top image

החלפת וועדה מקצועית במכרז

החלפת וועדה מקצועית במכרז - וולר ושות' משרד עורכי דין

וועדות המכרזים לרוב ממנות וועדות מקצועיות ויועצים, לצורך בדיקת ההצעות שהוגשו במכרז, ניקודן ודירוגן. סמכות המינוי נעוצה בהוראות תקנה 10(ד) לתקנות חובת המכרזים, הקובעת כי "ועדת המכרזים רשאית להיוועץ במומחה או במומחים במהלך עבודתה". גם ההוראות הנפוצות במכרזים קובעות כי, וועדת המכרזים תהא רשאית להסתייע ביועץ או במומחים מטעמה. המלומד דקל (מכרזים, 2006, עמ' 30), מדגיש כי היועץ, או הוועדה המקצועית שוועדת המכרזים מעסיקה, אינם חברים בוועדה, וחוות הדעת הנה בגדר המלצה בלבד. אולם, ככל שההתקשרות העומדת על הפרק סבוכה ומורכבת יותר, וככל שחברי ועדת המכרזים רחוקים בתחומי עיסוקם מנושא ההתקשרות, כך גדל משקל חוות הדעת בתהליך ההתקשרות ובבחירת הזוכה. אולם מה קורה כאשר מבקשת וועדת המכרזים לבטל את ניקוד האיכות שנתנה הוועדה המקצועית, ולמנות וועדה מקצועית אחרת, שתבצע הליך ניקוד חדש ?

לאחרונה, פסק בנושא בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (עת"מ (נצרת) 65443-07-21 א.ד.נ.מ. בע"מ נ' איגוד ערים אשכול רשויות גליל והעמקים [פורסם בנבו]). כפי שנפסק, מינוי וועדה מקצועית חדשה על ידי וועדת המכרזים, במטרה שתנקד מחדש את ההצעות (אף שהוועדה המקצועית הקיימת פעלה בהתאם לתנאי המכרז), וללא נימוק המניח את הדעת – מהווה שינוי מהותי, הפוגע בשוויון ובהגינות הליכי המכרז. במקרה זה, השינוי בעייתי במיוחד, שכן הוא בוצע לאחר שהתקבלו בוועדת המכרזים תוצאות בדיקת מבחני האיכות של המשתתפים, ניתנה חוות דעת של היועץ, וההצעות דורגו. בית המשפט פסק כי, החלטת וועדת המכרזים חורגת ממתחם הסבירות, ולפיכך יש מקום להתערב בה, ולהורות על ביטולה: לא היתה כל סיבה הגיונית להורות על מינוי וועדה מקצועית, בהרכב חדש.

נדמה שקביעה זו, נשענת, בין היתר, על פסיקת בית המשפט ב-עת״מ (ת"א) 1535/02 אלבקס וידאו ואח' נ׳ מדינת ישראל שירות בתי הסוהר ואח' [פורסם בנבו]). במקרה נשוא העתירה, הוחלף היועץ המקצועי על ידי ועדת המכרזים, ביועץ מקצועי אחר, לאור טענת אחת המתמודדות במכרז. בפסק הדין, קיבל בית המשפט את טענות העותרת, וקבע כי על ועדת המכרזים לפעול בהתאם לחוות דעתו של היועץ המקצועי, כל עוד לא הוטל ספק ביושרו או בכישוריו. בנסיבות שבהן הוטל ספק במסקנות היועץ, על ועדת המכרזים לאפשר לו להתמודד עם ההשגות שהועלו נגד חוות דעתו ולא לפנות מיד ליועץ אחר. פנייה ליועץ חלופי יכולה להיעשות רק אם ועדת המכרזים השתכנעה ״כי נפל פגם מהותי בפעולת המומחה מטעמה ונוצר צורך למנות מומחה אחר תחתיו".

בשאלת הסעד, בית המשפט בחר שלא להורות על הכרזת העותרות, כזוכות במכרז. אמנם, אפשר שאותן ההצעות שדורגו על ידי הוועדה המקצועית עשויות היו להיבחר כהצעות הזוכות, אולם עבודת וועדת המכרזים, טרם הסתיימה. על פי הוראות המכרז, והוראות הדין, על וועדת המכרזים להפעיל את שיקול דעתה בבחירת הזוכה, והיא אינה כבולה להמלצות הוועדה המקצועית שמינתה. לפיכך, החזיר בית המשפט את הדיון לוועדת המכרזים, על מנת שזו תדרג את ההצעות בהתאם לניקוד הקיים על פי שיקול דעתה, תוך הקפדה על הוראות תנאי המכרז. למותר לציין כי מינויה של הוועדה המקצועית החדשה – בוטלה.

 

שירותי עורך דין מכרזים

מנסיוננו, כעורכי מכרזים עבור גופים ציבוריים, כחברים בוועדות מכרזים, וכיועצים משפטיים לחברות עסקיות המתמודדות במכרזים, הדרך הנכונה ביותר להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז (ולהגן על הזכיה, במקרה של ניסיון לפסול אתכם), היא להסתייע, כבר מההתחלה, בשירותי עורכי דין מכרזים.

משרד עורכי דין וולר ושות' מעניק את השירותים הנחוצים והנדרשים, לצורך הגשת המענה למכרז, ולצורך הגדלת סיכויי הזכיה: בדיקת מסמכי המכרז, בדיקת תנאי הסף, ניסוח שאלות הבהרה, בדיקת ערבות בנקאית, בדיקת ההצעה במכרז, ואימות חתימה על מסמכים. בנוסף, משרדנו מסייע לערער או להגן על תוצאות זכיה של מתמודדים, באמצעות בדיקת מעטפות ההצעות שהוגשו במכרז ואיתור ליקויים ופגמים אצל המתחרים, בדיקת הניקוד שניתן להצעות, איתור פגמים בעבודת וועדת המכרזים או היועצים מטעמה, וייצוג בשימועים. צרו קשר עכשיו, ונשמח לסייע.

 

מובהר כי האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין, אלא לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. 

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.